OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Optoelectronics : Plasmonics


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 7, pp. 1422-1429 (July 2014)
 • Zengli Huang, Jianfeng Wang, Zhenghui Liu, Gengzhao Xu, Bing Cao, Chinhua Wang, Ke Xu

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 7, pp. 1539-1543 (July 2014)
 • Babak Memarzadeh, Hossein Mosallaei

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 7, pp. 1653-1659 (July 2014)
 • F. Villate-Guío, F. de León-Pérez, L. Martín-Moreno

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 8, pp. 1853-1860 (August 2014)
 • Michael Odgaard, Mads G. Laursen, Thomas Søndergaard

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 3786-3789 (July 2014)
 • Jonathan R. Pugh, Jamie L. Stokes, Martin Lopez-Garcia, Choon-How Gan, Geoff R. Nash, John G. Rarity, Martin J. Cryan

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 13, pp. 3997-4000 (July 2014)
 • Jin Tae Kim

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 14, pp. 4100-4103 (July 2014)
 • J. Soni, S. Mansha, S. Dutta Gupta, A. Banerjee, N. Ghosh

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 14, pp. 4184-4187 (July 2014)
 • Hong Jun Yin, Yu Fei Chan, Zheng Long Wu, Hai Jun Xu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4356-4359 (August 2014)
 • Lucas Lafone, Themistoklis P. H Sidiropoulos, Rupert F. Oulton

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4431-4434 (August 2014)
 • Yuechun Shi, Xi Chen, Fei Lou, Yiting Chen, Min Yan, Lech Wosinski, Min Qiu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4454-4457 (August 2014)
 • Rajeev V. Shenoi, Shawn-Yu Lin, Sanjay Krishna, Danhong Huang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 14, pp. 17490-17496 (July 2014)
 • Akiko Okajima, Tatsunosuke Matsui

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 15, pp. 17791-17804 (July 2014)
 • Gregory T. Forcherio, Phillip Blake, Drew DeJarnette, D. Keith Roper

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 15, pp. 17930-17947 (July 2014)
 • Shiyang Zhu, G. Q. Lo, D. L. Kwong

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 15, pp. 18464-18472 (July 2014)
 • Joonsoo Kim, Seung-Yeol Lee, Hyeonsoo Park, Hwi Kim, Byoungho Lee

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 15, pp. 18612-18624 (July 2014)
 • Tingting Wu, Yunxu Sun, Xuguang Shao, Perry Ping Shum, Tianye Huang

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 8, pp. 2471-2480 (August 2014)
 • Jung-Dae Kim, Yong-Gu Lee

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 8, pp. 2481-2487 (August 2014)
 • Farshid Bahrami, Mathieu Maisonneuve, Michel Meunier, J. Stewart Aitchison, Mo Mojahedi

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 7, pp. 1303-1312 (July 2014)
 • Guangyi Jia, Huixian Liu, Xiaoyu Mu, Haitao Dai, Changlong Liu

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 8, pp. 1564-1573 (August 2014)
 • Katsura Ikemiya, Kuniaki Konishi, Eiko Fujii, Toshihiro Kogure, Makoto Kuwata-Gonokami, Tetsuya Hasegawa
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings