OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of Korea

Journal of the Optical Society of Korea

| PUBLISHED BY THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA

 •  

Scattering : Scattering, Rayleigh


<< Previous Results 1-20 of 199 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 31, Issue 7, pp. 1495-1501 (July 2014)
 • Xingcai Li, Xing Min, Dandan Liu

 • JOSA A, Vol. 31, Issue 10, pp. 2321-2327 (October 2014)
 • Qi Huang, Tian-lin Dong, Boyuan Chen, Qingxia Li, Jiasheng Tian, Ping Chen

 • JOSA A, Vol. 31, Issue 12, pp. 2789-2794 (December 2014)
 • Adrian J. Brown

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 8, pp. 1885-1890 (August 2014)
 • Ye Yu Zhu, Wei Li Zhang, Yun Jiang Rao, Shi Wei Li, Yi Li, Zi Nan Wang, Xin Hong Jia, Rui Ma

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4313-4316 (August 2014)
 • Z. N. Wang, J. Li, M. Q. Fan, L. Zhang, F. Peng, H. Wu, J. J. Zeng, Y. Zhou, Y. J. Rao

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4615-4618 (August 2014)
 • Gregory W. Faris, Ashot Markosyan, Christina L. Porter, Sage Doshay

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5122-5125 (September 2014)
 • Manuel I. Marqués

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 20, pp. 5866-5869 (October 2014)
 • Z. N. Wang, J. J. Zeng, J. Li, M. Q. Fan, H. Wu, F. Peng, L. Zhang, Y. Zhou, Y. J. Rao

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 17, pp. 20117-20129 (August 2014)
 • Jacob Graul, Taylor Lilly

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 21, pp. 24929-24934 (October 2014)
 • S. A. Babin, I. D. Vatnik, A. Yu. Laptev, M. M. Bubnov, E. M. Dianov

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31248-31262 (December 2014)
 • Min Cen, Jiajia Chen, Véronique Moeyaert, Patrice Mégret, Marc Wuilpart

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1421-1427 (January 2015)
 • Han Wu, Zinan Wang, Mengqiu Fan, Li Zhang, Weili Zhang, Yunjiang Rao

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 3831-3840 (February 2015)
 • Fredrik K. Fatemi, Guy Beadie

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 18, pp. 3976-3981 (June 2014)
 • Xiayin Liu, Daomu Zhao

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 21, pp. 4645-4650 (July 2014)
 • Xiang Zhong, Chunxi Zhang, Lijing Li, Sheng Liang, Qin Li, Qiying Lü, Xiuxin Ding, Qiaoyuan Cao

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. 6688-6697 (October 2014)
 • Nathan J. Kempema, Marshall B. Long

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. 6735-6741 (October 2014)
 • Tao Ma, Xiaoping Hu, Junxiang Lian, Lilian Zhang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 34, pp. 8116-8122 (December 2014)
 • S. Padin

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 4, pp. 908-911 (February 2015)
 • Xueyuan Du, Hanwei Zhang, Xiaolin Wang, Pu Zhou

 • Journal of Optical Technology, Vol. 81, Issue 7, pp. 375-381 (July 2014)
 • V. G. Farafonov, V. B. Il’in
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 199 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings