OSA's Digital Library

Journal of Optical Technology

Journal of Optical Technology

| SIMULTANEOUS RUSSIAN-ENGLISH PUBLICATION

 • Vol. 66, Iss. 11 — Nov. 1, 1999
 • pp: 929–1009
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 929– (1999)
 • M. M. Miroshnikov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 931– (1999)
 • A. A. Agechik, O. G. Kotyaev, V. L. Okulov, Yu. A. Rezunkov, V. M. Osipov, V. P. Savel'eva, G. Yu. Snezhkov, A. L. Safronov, V. V. Stepanov, I. M. Belousova, D. A. Goryachkin, V. M. Irtuganov, S. A. Dimakov, V. P. Kalinin, I. M. Kozlovskaya, S. N. Leonov, N. A. Romanov, and V. E. Sherstobitov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 939– (1999)
 • A. A. Agechik, O. G. Kotyaev, Yu. A. Rezunkov, V. P. Savel'eva, G. Yu. Snezhkov, V. V. Stepanov, A. P. Shestakov, D. A. Goryachkin, A. N. Rodionov, N. A. Romanov, and V. E. Sherstobitov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 945– (1999)
 • A. A. Agechik, V. I. Venglyuk, S. A. Dimakov, O. G. Kotyaev, V. P. Kalinin, V. L. Okulov, Yu. A. Rezunkov, A. L. Safronov, G. Yu. Snezhkov, G. A. Sokolova, A. N. Starchenko, V. V. Stepanov, A. P. Shestakov, M. P. Bogdanov, V. I. Kuprenyuk, A. Yu. Rodionov, V. E. Sherstobitov, and V. V. Valuev

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 954– (1999)
 • V. L. Okulov, Yu. A. Rezunkov, N. V. Sidorovski, and A. N. Starchenko

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 958– (1999)
 • V. M. Osipov, N. F. Borisova, O. M. Galantseva, and V. V. Tsukanov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 965– (1999)
 • K. P. Vakhmyanin, V. G. Borodin, V. V. Il'in, V. A. Charukhchev, S. L. Potapov, Yu. A. Reznukov, V. L. Okulov, G. Yu. Snezhkov, V. I. Bayanov, A. A. Leshchev, V. Yu. Venediktov, M. V. Vasil'ev, and V. A. Serebryakov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 968– (1999)
 • V. G. Borodin, K. P. Vakhmyanin, V. V. Il'in, V. M. Osipov, S. N. Ospennikova, S. L. Potapov, and A. V. Sharukhchev

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 970– (1999)
 • V. S. Sirazetdinov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 974– (1999)
 • V. V. Vorob'ev, V. M. Osipov, V. S. Sirazetdinov, A. D. Starikov, T. A. Sheremet'eva, G. N. Filippov, and D. G. Titerton

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 979– (1999)
 • V. M. Osipov and N. F. Borisova

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 984– (1999)
 • I. V. Aleshin , C. A. Vitsinski , I. L. Lovchi , V. Yu. Matveev, A. G. Zhurenkov, and V. A. Yakovlev

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 990– (1999)
 • V. I. Korolev, E. P. Mesnyankin, and A. D. Starikov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 995– (1999)
 • V. G. Borodin, K. P. Vakhmyanin, A. A. Artemov, S. V. Krasov, S. L. Potapov, A. V. Charukhchev, and V. N. Vesnin

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 997– (1999)
 • S. V. Solk, S. E. Shevtsov, and A. A. Yakovlev

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 1000– (1999)
 • M. F. Borisov, E. N. Kotlikov, V. N. Prokashev, and A. Yu. Rodionov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 1004– (1999)
 • V. I. Salin

 • Journal of Optical Technology, Vol. 66, Iss. 11, pp. 1008– (1999)
 • B. S. Obraztsov, E. V. Kalyashov, L. M. Korzhikova, and V. S. Sirazetdinov
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings