OSA's Digital Library

Journal of Optical Technology

Journal of Optical Technology

| SIMULTANEOUS RUSSIAN-ENGLISH PUBLICATION

 • Vol. 79, Iss. 6 — Jun. 1, 2012
 • pp: 316–384
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 316–321 (2012)
 • A. V. Latyshev and A. A. Yushkanov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 322–328 (2012)
 • E. A. Kochelaev, V. M. Sidorenko, A. O. Volchek, and B. A. Elizarov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 329–336 (2012)
 • S. V. Gagarskiĭ, V. I. Yurevich, V. V. Nazarov, and A. N. Sergeev

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 337–339 (2012)
 • M. V. Inochkin, Yu. V. Korostelin, A. I. Landman, V. V. Nazarov, D. Y. Sachkov, Yu. P. Podmar’kov, M. P. Frolov, L. V. Khloponin, and V. Y. Khramov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 340–343 (2012)
 • T. V. Tishko, D. N. Tishko, and V. P. Titar’

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 344–347 (2012)
 • V. V. Dyomin and A. S. Olshukov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 348–351 (2012)
 • Yu. N. Zakharov, E. V. Mitroshina, M. V. Vedunova, S. A. Korotchenko, Ya. I. Kalintseva, I. V. Mukhina, and A. V. Potanina

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 352–356 (2012)
 • A. N. Korolev, A. Ya. Lukin, and G. S. Polishchuk

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 357–362 (2012)
 • V. I. Fedoseev

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 363–365 (2012)
 • A. K. Esman, V. K. Kuleshov, G. L. Zykov, and V. B. Zalesskiĭ

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 366–370 (2012)
 • A. V. Loparev, E. V. Romash, A. B. Zenzinov, P. S. Ignat’ev, K. V. Indukaev, and P. A. Osipov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 371–375 (2012)
 • A. V. Loparev, E. V. Romash, A. V. Pravdivtsev, P. S. Ignat’ev, K. V. Indukaev, and P. A. Osipov

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 376–381 (2012)
 • É. I. Ageev and V. P. Veĭko

 • Journal of Optical Technology, Vol. 79, Iss. 6, pp. 382–384 (2012)
 • D. N. Khmil’, A. M. Kamuz, P. F. Oleksenko, N. G. Aleksenko, and O. A. Kamuz
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings