OSA's Digital Library

Journal of Optical Technology

Journal of Optical Technology

| SIMULTANEOUS RUSSIAN-ENGLISH PUBLICATION

 •  

Instrumentation, measurement, and metrology : Instrumentation, measurement, and metrology


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 5, pp. 787-797 (May 2015)
 • Fabio Stefani, Olivier Lopez, Anthony Bercy, Won-Kyu Lee, Christian Chardonnet, Giorgio Santarelli, Paul-Eric Pottie, Anne Amy-Klein

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1270-1273 (April 2015)
 • Noé Ortega-Quijano, Julien Fade, Emmanuel Schaub, François Parnet, Mehdi Alouini

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1326-1329 (April 2015)
 • Dengjian Zhu, Fangzheng Zhang, Pei Zhou, Shilong Pan

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 8, pp. 1679-1682 (April 2015)
 • Wei Li, Jian Guo Liu, Ning Hua Zhu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8399-8408 (April 2015)
 • Pengcheng Hu, Jinghao Zhu, Xiaoyu Zhai, JiuBin Tan

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8545-8554 (April 2015)
 • Huisung Kim, Iyll-Joon Doh, Arun K. Bhunia, Galen B. King, Euiwon Bae

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 9052-9073 (April 2015)
 • Benyong Chen, Bin Xu, Liping Yan, Enzheng Zhang, Yanna Liu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 9121-9129 (April 2015)
 • Guochao Wang, Yoon-Soo Jang, Sangwon Hyun, Byung Jae Chun, Hyun Jay Kang, Shuhua Yan, Seung-Woo Kim, Young-Jin Kim

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 9494-9507 (April 2015)
 • Juan Carlos Martínez Antón, Jose Alonso, Jose Antonio Gómez Pedrero

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 10040-10056 (April 2015)
 • Shen Xu, Tianyu Wang, David Hurley, Yanan Yue, Xinwei Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 8, pp. 9573-9588 (April 2015)
 • Julien Frougier, Ghaya Baili, Isabelle Sagnes, Daniel Dolfi, Jean-Marie George, Mehdi Alouini

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 10, pp. 2838-2844 (April 2015)
 • Yongying Yang, Lei Zhang, Tu Shi, Dong Liu, Shiyao Chong, Yibing Shen, Jian Bai

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 10, pp. 3018-3023 (April 2015)
 • César D. Perciante, Marija Strojnik, Gonzalo Paez, J. Matias Di Martino, Gastón A. Ayubi, Jorge L. Flores, José A. Ferrari

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 10, pp. 3051-3063 (April 2015)
 • Klaus Thurner, Francesca Paola Quacquarelli, Pierre-François Braun, Claudio Dal Savio, Khaled Karrai

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 11, pp. 3122-3131 (April 2015)
 • Cunxing Cui, Qibo Feng, Bin Zhang

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 11, pp. 3331-3344 (April 2015)
 • James B. Michael, Prabhakar Venkateswaran, Christopher R. Shaddix, Terrence R. Meyer

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 12, pp. 3602-3612 (April 2015)
 • Shungudzemwoyo P. Garaba, Daniela Voß, Jochen Wollschläger, Oliver Zielinski

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 12, pp. 3682-3686 (April 2015)
 • Alexandre Didier, Jacques Millo, Serge Grop, Benoît Dubois, Emmanuel Bigler, Enrico Rubiola, Clément Lacroûte, Yann Kersalé

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 13, pp. 3834-3841 (May 2015)
 • Song Zhang

 • Optica, Vol. 2, Issue 4, pp. 388-392 (April 2015)
 • Zhimin Shi, Mohammad Mirhosseini, Jessica Margiewicz, Mehul Malik, Freida Rivera, Ziyi Zhu, Robert W. Boyd
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings