OSA's Digital Library

Journal of Optical Technology

Journal of Optical Technology

| SIMULTANEOUS RUSSIAN-ENGLISH PUBLICATION

 •  

Materials : Metamaterials


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 32, Issue 4, pp. 522-532 (April 2015)
 • Babak Alavikia, Ali Kabiri, Omar M. Ramahi

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 4, pp. 595-600 (April 2015)
 • Khai Q. Le, Jing Bai

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 6, pp. 926-929 (March 2015)
 • Daniel R. Prado, Andrey V. Osipov, Oscar Quevedo-Teruel

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1286-1289 (April 2015)
 • Jie-Bing Tian, Chang-Chun Yan, Cheng Wang, Ying Han, Rong-Yuan Zou, Dong-Dong Li, Zheng-Ji Xu, Dao-Hua Zhang

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 7, pp. 1382-1385 (April 2015)
 • Yasuhiro Tamayama

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6083-6091 (March 2015)
 • Jinna He, Pei Ding, Junqiao Wang, Chunzhen Fan, Erjun Liang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6370-6378 (March 2015)
 • Yu Sun, Zheng Zheng, Jiangtao Cheng, Guodong Sun, Guofu Qiao

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 6896-6902 (March 2015)
 • Fei Gao, Zhen Gao, Xihang Shi, Zhaoju Yang, Xiao Lin, Baile Zhang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7031-7037 (March 2015)
 • Yan Yang, Xiaopeng Shen, Pei Zhao, Hao Chi Zhang, Tie Jun Cui

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7053-7061 (March 2015)
 • Zhong-yin Xiao, De-jun Liu, Xiao-long Ma, Zi-hua Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7140-7151 (March 2015)
 • Jensen Li, Feng Miao, Zixian Liang, Sebastien Guenneau

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 6, pp. 7593-7601 (March 2015)
 • Ben Geng Cai, Yun Bo Li, Wei Xiang Jiang, Qiang Cheng, Tie Jun Cui

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8555-8564 (April 2015)
 • B. Orazbayev, V. Pacheco-Peña, M. Beruete, M. Navarro-Cía

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8670-8680 (April 2015)
 • Yang Bai, Li Zhao, Dongquan Ju, Yongyuan Jiang, Linhua Liu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8910-8917 (April 2015)
 • Qing Zhang, Lihua Bai, Zhengyuan Bai, Pidong Hu, Chengpu Liu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. 8929-8938 (April 2015)
 • Yanmeng Dai, Hongbing Cai, Huaiyi Ding, Zhen Ning, Nan Pan, Hong Zhu, Qinwei Shi, Xiaoping Wang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 7, pp. A299-A308 (April 2015)
 • Ding Ding, Austin J Minnich

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 9, pp. 2376-2382 (March 2015)
 • Xu Chen, Wenhui Fan

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 733-741 (April 2015)
 • Mei Zhu, Chengkuo Lee

 • Optica, Vol. 2, Issue 3, pp. 255-258 (March 2015)
 • Li Zhu, Jonas Kapraun, James Ferrara, Connie J. Chang-Hasnain
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings