OSA's Digital Library

Image processing : Image enhancement


<< Previous Results 1-20 of 251 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 31, Issue 4, pp. 863-871 (April 2014)
 • Miguel Colom, Antoni Buades, Jean-Michel Morel

 • Optics Letters, Vol. 38, Issue 20, pp. 4124-4127 (October 2013)
 • Yi Zhou, Hongguang Li

 • Optics Letters, Vol. 38, Issue 23, pp. 5169-5171 (December 2013)
 • Yu-Jing Han, Cheng-Shan Guo, Zhen-Yu Rong, Li-Ming Chen

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 3, pp. 646-648 (February 2014)
 • Yanpeng Cao, Christel-Loic Tisse

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 3, pp. 685-688 (February 2014)
 • J.-C. Baritaux, C. R. Chan, J. Li, J. Mertz

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 5, pp. 1173-1176 (March 2014)
 • Hui-Hsin Hsiao, Po-Chun Yeh, Huai-Hsien Wang, Tian-You Cheng, Hung-Chun Chang, Yuh-Lin Wang, Juen-Kai Wang

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 22, pp. 27127-27141 (November 2013)
 • Chia-Hung Yeh, Li-Wei Kang, Ming-Sui Lee, Cheng-Yang Lin

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 25, pp. 30755-30763 (December 2013)
 • Peter J. Lu, Maor Shutman, Eli Sloutskin, Alexander V. Butenko

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 1, pp. 618-632 (January 2014)
 • Jun Liu, Xing Wang, Min Chen, Shuguang Liu, Xiran Zhou, Zhenfeng Shao, Ping Liu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 2, pp. 1884-1895 (January 2014)
 • Fanzhen Hou, Qing Cao, Minning Zhu, Ourui Ma

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 3, pp. 3375-3392 (February 2014)
 • Hosik Sohn, Yong Ju Jung, Yong Man Ro

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 5, pp. 4985-4994 (March 2014)
 • Zhenyue Chen, Xia Wang, Rongguang Liang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 4, pp. 727-730 (February 2014)
 • Sonali Chakraborty, K. Bhattacharya

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 10, pp. B167-B171 (April 2014)
 • Ahlad Kumar, Raveendran Paramesran, Barmak Honarvar Shakibaei

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 10, pp. B215-B222 (April 2014)
 • Maciej Wielgus, Krzysztof Patorski

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 12, pp. 2583-2594 (April 2014)
 • Alexander Bulyshev, Farzin Amzajerdian, Vincent E. Roback, Glenn Hines, Diego Pierrottet, Robert Reisse

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 13, pp. C32-C44 (May 2014)
 • Andrey V. Kanaev, Christopher W. Miller, Collin J. Seanor, Jeremy Murray-Krezan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 11, Issue 11, pp. 111901- (November 2013)
 • Xiaoqing Li, Jing Yang, Xinzhi Sheng, Jingyuan Zhang, Dafu Cui, Qinjun Peng, Zuyan Xu

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 728-736 (March 2014)
 • Ahmad Faridian, Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten

 • Photonics Research, Vol. 2, Issue 1, pp. 38-44 (February 2014)
 • Jian Liang, Liyong Ren, Enshi Qu, Bingliang Hu, Yingli Wang
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 251 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings