OSA's Digital Library

Imaging systems : Imaging systems


<< Previous Results 1-20 of 820 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 7, pp. 2171-2174 (April 2014)
 • Van Nhu Le, Shouqian Chen, Zhigang Fan

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 8, pp. 2467-2470 (April 2014)
 • Zijing Zhang, Yuannan Xu, Long Wu, Yong Zhang, Yuan Zhao, Jianzhong Su

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6210-6221 (March 2014)
 • Yasuhiro Takaki, Masayuki Tokoro, Kenji Hirabayashi

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8779-8789 (April 2014)
 • Yasuhiro Takaki, Junya Nakamura

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 8880-8892 (April 2014)
 • Qicong Wang, Dingxi Gong, Shuang Wang, Yunqi Lei

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 8928-8942 (April 2014)
 • Alexander Koppelhuber, Clemens Birklbauer, Shahram Izadi, Oliver Bimber

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 8949-8961 (April 2014)
 • Thanh Xuan Hoang, Xudong Chen, Colin J. R. Sheppard

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 9087-9094 (April 2014)
 • Timur E. Gureyev, Yakov I. Nesterets, Frank de Hoog, Gerd Schmalz, Sheridan C. Mayo, Sara Mohammadi, Giuliana Tromba

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 9123-9133 (April 2014)
 • Raju Shrestha, Jon Yngve Hardeberg

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 9, pp. 1846-1855 (March 2014)
 • Zhiwei Sun, Peipei Hou, Ya’nan Zhi, Jianfeng Sun, Yu Zhou, Qian Xu, Zhiyong Lu, Liren Liu

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 9, pp. 1889-1893 (March 2014)
 • Feng Wang, Chunfang Wang, Jing Cheng, Dawei Zhang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 10, pp. 2037-2039 (April 2014)
 • Fei Wu, Qiong-Hua Wang, Cheng-Gao Luo, Da-Hai Li, Huan Deng

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 10, pp. 2051-2057 (April 2014)
 • José A. Díaz, Rafael Navarro

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 10, pp. 2246-2255 (April 2014)
 • Xiaomei Chen, Andrew Longstaff, Simon Fletcher, Alan Myers

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 12, pp. 2583-2594 (April 2014)
 • Alexander Bulyshev, Farzin Amzajerdian, Vincent E. Roback, Glenn Hines, Diego Pierrottet, Robert Reisse

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 12, pp. 2677-2686 (April 2014)
 • Salvador Bará, Miguel Nievas, Alejandro Sánchez de Miguel, Jaime Zamorano

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 12, pp. 2730-2740 (April 2014)
 • Petr Pokorny

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 13, pp. C14-C24 (May 2014)
 • Miguel A. Martínez, Eva M. Valero, Javier Hernández-Andrés, Javier Romero, Giacomo Langfelder

 • Optics and Photonics News, Vol. 25, Issue 4, pp. 42-49 (April 2014)
 • Hillel Adesnik, Laura Waller, Shy Shoham

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 5, pp. 1530-1540 (May 2014)
 • Weijian Zong, Xiaoshuai Huang, Chi Zhang, Tianyi Yuan, Ling-ling Zhu, Ming Fan, Liangyi Chen
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 820 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings