OSA's Digital Library

Imaging systems : Speckle imaging


<< Previous Results 1-20 of 176 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 31, Issue 1, pp. 16-20 (January 2014)
 • Chien-Sheng Liu, Yu-Ching Chang, Kun-Wei Lin, Po-Heng Lin

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 5, pp. 1231-1234 (March 2014)
 • Dongfeng Shi, Shunxing Hu, Yingjian Wang

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 15, pp. 4392-4395 (August 2014)
 • Anqi Zhang, Jiefeng Xi, Wenxuan Liang, Tianxin Gao, Xingde Li

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 17, pp. 5006-5009 (September 2014)
 • Caitlin Regan, Julio C. Ramirez-San-Juan, Bernard Choi

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 25, pp. 30642-30652 (December 2013)
 • Benjamin R. Dapore, David J. Rabb, Joseph W. Haus

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 25, pp. 31062-31071 (December 2013)
 • Qing-Long Deng, Bor-Shyh Lin, Pei-Jung Wu, Kuan-Yao Chiu, Ping-Lin Fan, Chien-Yue Chen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6349-6361 (March 2014)
 • Zeinab Hajjarian, Seemantini K. Nadkarni

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 8, pp. 8908-8918 (April 2014)
 • Jing Wang, Seemantini K. Nadkarni

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 9, pp. 11152-11166 (May 2014)
 • Thi-Kim-Trinh Tran, Xuyuan Chen, √ėyvind Svensen, Muhammad Nadeem Akram

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 18, pp. 22146-22156 (September 2014)
 • Walter Harm, Clemens Roider, Alexander Jesacher, Stefan Bernet, Monika Ritsch-Marte

 • Applied Optics, Vol. 52, Issue 35, pp. 8439-8450 (December 2013)
 • Qinghua Mi, Si Yan, Chen Tang

 • Applied Optics, Vol. 52, Issue 35, pp. 8617-8626 (December 2013)
 • Dayan Li, Damien P. Kelly, John T. Sheridan

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 22, pp. 5070-5077 (August 2014)
 • Ping Liu, Roger M. Groves, Rinze Benedictus

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 22, pp. E26-E32 (August 2014)
 • Wei-Feng Hsu, Min-Chun Chou

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 27, pp. G163-G168 (September 2014)
 • Chien-Yue Chen, Qing-Long Deng, Pei-Jung Wu, Bor-Shyh Lin, Hsuan T. Chang, Hone-Ene Hwang, Guan-Syun Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 11, Issue 12, pp. 121201-121201 (December 2013)
 • Zhitao Xiao, Quan Yuan, Fang Zhang, Jun Wu, Lei Geng, Zhenbei Xu, Jiangtao Xi

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 123-135 (January 2014)
 • Iliya Sigal, Raanan Gad, Antonio M. Caravaca-Aguirre, Yaaseen Atchia, Donald B. Conkey, Rafael Piestun, Ofer Levi

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 1275-1289 (April 2014)
 • Hari M. Varma, Claudia P. Valdes, Anna K. Kristoffersen, Joseph P. Culver, Turgut Durduran

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 5, pp. 1483-1493 (May 2014)
 • Qi Liu, Yao Li, Hongyang Lu, Shanbao Tong

 • Biomedical Optics Express, Vol. 5, Issue 7, pp. 2157-2171 (July 2014)
 • S. M. Shams Kazmi, Satyajit Balial, Andrew K. Dunn
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 176 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings