OSA's Digital Library

Nonlinear optics : Kerr effect


<< Previous Results 1-20 of 675 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 12, pp. 2956-2964 (December 2014)
 • R. Pradhan, S. Saha, P. K. Datta

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 2, pp. 227-231 (February 2015)
 • Bongjune Kim, Byoung-Uk Sohn, Woojin Shin, Do-Kyeong Ko, Hoonsoo Kang

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 3, pp. 370-378 (March 2015)
 • Alphonse Rasoloniaina, Vincent Huet, Monique Thual, Stéphane Balac, Patrice Féron, Yannick Dumeige

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 23, pp. 6695-6698 (December 2014)
 • Guoqing Yang, Zheng Tan, Bichen Zou, Yifu Zhu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 23, pp. 28100-28108 (November 2014)
 • Wenjiang Tan, Pingping Zhan, Jinhai Si, Shichao Xu, Junyi Tong, Huailiang Xu, Xun Hou

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29382-29387 (December 2014)
 • Fei Zhou, Ye Liu, Weiping Cai

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 30128-30136 (December 2014)
 • Lijun Yuan, Ya Yan Lu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 30826-30832 (December 2014)
 • Xiyuan Lu, Jonathan Y. Lee, Steven Rogers, Qiang Lin

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 31417-31425 (December 2014)
 • Wenhua Li, Zhenhua Wang, Xinzheng Zhang, Yu-E Wu, Wenying Liao, Ligang Huang, Feng Gao, Wande Fan, Wei Li, Qiang Wu, Jingjun Xu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 431-444 (January 2015)
 • Alexandre S. Goy, Konstantinos G. Makris, Demetri Psaltis

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1800-1805 (January 2015)
 • Shichao Xu, Wenjiang Tan, Jinhai Si, Pingping Zhan, Junyi Tong, Xun Hou

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 3299-3307 (February 2015)
 • Shermineh Rostami, Jean-Claude Diels, Ladan Arissian

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 3708-3716 (February 2015)
 • Wei-Ping Zhong, Milivoj Belić, Yiqi Zhang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4435-4440 (February 2015)
 • R. T. M. Ahmad, Seung-Ho Hong, Tian-Zi Shen, Jang-Kun Song

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4650-4657 (February 2015)
 • Utsav D. Dave, Bart Kuyken, François Leo, Simon-Pierre Gorza, Sylvain Combrie, Alfredo De Rossi, Fabrice Raineri, Gunther Roelkens

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 5, pp. 5468-5476 (March 2015)
 • Ying Zhang, Xuemei Cheng, Xunli Yin, Jintao Bai, Pei Zhao, Zhaoyu Ren

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 36, pp. 8395-8399 (December 2014)
 • Xiaofang Wang, Lihe Yan, Jinhai Si, Shigeki Matsuo, Huailiang Xu, Xun Hou

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 4, pp. 953-958 (February 2015)
 • Yue Guo, Shunbin Lu, Liangbi Su, Chujun Zhao, Han Zhang, Shuangchun Wen

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 340-352 (February 2015)
 • M. Cada, D. Blazek, J. Pistora, K. Postava, P. Siroky

 • Optica, Vol. 1, Issue 6, pp. 436-445 (December 2014)
 • Matthew Reichert, Honghua Hu, Manuel R. Ferdinandus, Marcus Seidel, Peng Zhao, Trenton R. Ensley, Davorin Peceli, Jennifer M. Reed, Dmitry A. Fishman, Scott Webster, David J. Hagan, Eric W. Van Stryland
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 675 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings