OSA's Digital Library

Optical design and fabrication : Optical design and fabrication


<< Previous Results 1-20 of 723 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 18, pp. 5391-5394 (September 2014)
 • Rongrong Sun, Yang Li, Lei Li

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 19, pp. 5551-5554 (October 2014)
 • Giang-Nam Nguyen, Kevin Heggarty, Andreas Bacher, Peter-Jürgen Jakobs, Daniel Häringer, Philippe Gérard, Pierre Pfeiffer, Patrick Meyrueis

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 19, pp. 5570-5573 (October 2014)
 • Guoxing He, Ju Tang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 20, pp. 24574-24581 (October 2014)
 • Qingyuan Zhao, Adam N. McCaughan, Andrew E. Dane, Faraz Najafi, Francesco Bellei, Domenico De Fazio, Kristen A. Sunter, Yachin Ivry, Karl K. Berggren

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 21, pp. 25277-25285 (October 2014)
 • Fei Zeng, Xin Zhang, Jianping Zhang, Guangwei Shi, Hongbo Wu

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 106, pp. A1431-A1439 (October 2014)
 • Inho Kim, Doo Seok Jeong, Wook Seong Lee, Won Mok Kim, Taek-Sung Lee, Doh-Kwon Lee, Jong-Han Song, Joon-Kon Kim, Kyeong-Seok Lee

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 106, pp. A1453-A1461 (October 2014)
 • Katherine T. Fountaine, Harry A. Atwater

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 106, pp. A1604-A1618 (October 2014)
 • Andrej Lenert, Youngsuk Nam, David M. Bierman, Evelyn N. Wang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 28, pp. 6332-6339 (October 2014)
 • Xuqing Nie, Shengyi Li, Hao Hu, Qi Li

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. 6913-6919 (October 2014)
 • Wenqiang Peng, Chaoliang Guan, Shengyi Li

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H114-H120 (October 2014)
 • Ming-Shiou Tsai, Xuan-Hao Lee, Yi-Chien Lo, Ching-Cherng Sun

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H121-H128 (October 2014)
 • Wei-Lun Liang, Guo-Dung J. Su

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H129-H139 (October 2014)
 • Rung-Sheng Chen

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H140-H145 (October 2014)
 • Nguyen Doan Quoc Anh, Min-Feng Lai, Hsin-Yi Ma, Hsiao-Yi Lee

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H160-H164 (October 2014)
 • Shang-Ping Ying, Han-Kuei Fu, Huang-Zong Tu

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H177-H185 (October 2014)
 • Haichao Peng, Dewen Cheng, Jian Han, Chen Xu, Weitao Song, Liuzhu Ha, Jian Yang, Quanxing Hu, Yongtian Wang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H248-H256 (October 2014)
 • Yu-Hung Huang, Hsiang-Chun Wei, Wei-Yao Hsu, Yuan-Chieh Cheng, Guo-Dung John Su

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. H27-H34 (October 2014)
 • Mei-Lan Ko, Yin-Yuan Chen, Yuan Ouyang, Ting-Wei Huang, Bi-Shiou Tsuen, Wei-De Jeng, Jin-Chern Chiou, Mang Ou-Yang

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 29, pp. ODT1-ODT4 (October 2014)
 • Chao-Wen Liang, John Koshel, Jose Sasian, Robert Breault, Yongtian Wang, Yi Chin Fang

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 11, pp. 2233-2240 (November 2014)
 • Changhwan Kim, Ik-Bu Sohn, Yong Joong Lee, Clare Chisu Byeon, Sung Yeol Kim, Hoyong Park, Ho Lee
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 723 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings