OSA's Digital Library

Optical devices : Light-emitting diodes


<< Previous Results 1-20 of 850 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 32200-32207 (December 2014)
 • Shunpeng Lu, Wei Liu, Zi-Hui Zhang, Swee Tiam Tan, Zhengang Ju, Yun Ji, Xueliang Zhang, Yiping Zhang, Binbin Zhu, Zabu Kyaw, Namig Hasanov, Xiao Wei Sun, Hilmi Volkan Demir

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 1, pp. 611-619 (January 2015)
 • Jianfeng Li, Zhitong Huang, Xiaoshuang Liu, Yuefeng Ji

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1133-1138 (January 2015)
 • Chien-Hung Yeh, Hsing-Yu Chen, Chi-Wai Chow, Yen-Liang Liu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A12-A23 (February 2015)
 • Che-Wen Chiang, Yu-Kai Hsu, Jui-Wen Pan

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A133-A139 (February 2015)
 • Chur-Hyun Shin, Eul Yong Shin, Min-Hoi Kim, Jae-Hyun Lee, Yoonseuk Choi

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A140-A145 (February 2015)
 • Guoxing He, Ju Tang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A146-A148 (February 2015)
 • Yue Lin, Ziquan Guo, Yongge Cao

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A15-A26 (February 2015)
 • Che-Wen Chiang, Yu-Kai Hsu, Jui-Wen Pan

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A24-A30 (February 2015)
 • Huang-Yu Lin, Kuo-Ju Chen, Sheng-Wen Wang, Chien-Chung Lin, Kuan-Yu Wang, Jie-Ru Li, Po-Tsung Lee, Min-Hsiung Shih, Xiuling Li, Huang-Ming Chen, Hao-Chung Kuo

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A27-A33 (February 2015)
 • Huang-Yu Lin, Kuo-Ju Chen, Sheng-Wen Wang, Chien-Chung Lin, Kuan-Yu Wang, Jie-Ru Li, Po-Tsung Lee, Min-Hsiung Shih, Xiuling Li, Huang-Ming Chen, Hao-Chung Kuo

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A31-A39 (February 2015)
 • Yi Ping Zhang, Zi-Hui Zhang, Wei Liu, Swee Tiam Tan, Zhen Gang Ju, Xue Liang Zhang, Yun Ji, Lian Cheng Wang, Zabu Kyaw, Namig Hasanov, Bin Bin Zhu, Shun Peng Lu, Xiao Wei Sun, Hilmi Volkan Demir

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A34-A42 (February 2015)
 • Yi Ping Zhang, Zi-Hui Zhang, Wei Liu, Swee Tiam Tan, Zhen Gang Ju, Xue Liang Zhang, Yun Ji, Lian Cheng Wang, Zabu Kyaw, Namig Hasanov, Bin Bin Zhu, Shun Peng Lu, Xiao Wei Sun, Hilmi Volkan Demir

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A43-A50 (February 2015)
 • Yurian Kim, Sunil Kim, Fauzia Iqbal, Hoyong Yie, Hyungsun Kim

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 3, pp. 498-503 (January 2015)
 • Donglin Ma, Zexin Feng, Rongguang Liang

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 3, pp. 509-516 (January 2015)
 • Tun-Chien Teng, Li-Wei Tseng

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 4, pp. 919-926 (February 2015)
 • R. Ghosh, A. Haldar, K. K. Ghosh, R. Chakraborty

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 307-313 (February 2015)
 • Chun-Feng Lai, Yu-Chun Lee, Tzong-Liang Tsai

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 314-322 (February 2015)
 • Tae Hoon Seo, Ah Hyun Park, Sungchan Park, S. Chandramohan, Gun Hee Lee, Myung Jong Kim, Chang-Hee Hong, Eun-Kyung Suh

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 380-392 (February 2015)
 • X. Li, S. Sundaram, P. Disseix, G. Le Gac, S. Bouchoule, G. Patriarche, F. RĂ©veret, J. Leymarie, Y. El Gmili, T. Moudakir, F. Genty, J-P. Salvestrini, R. D. Dupuis, P. L. Voss, A. Ougazzaden

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 399-407 (February 2015)
 • Zu-Po Yang, Zhong-Han Xie, Chia-Ching Lin, Ya-Ju Lee
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 850 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings