OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Editor: Andrew M. Weiner
 • Vol. 22, Iss. 17 — Aug. 25, 2014
 • pp: 19838–21136

Optics InfoBase > Optics Express > Volume 22 > Issue 17 > Table of Contents

Topics in this Issue

 
 • Adaptive Optics
 • Atomic and Molecular Physics
 • Detectors
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics
 • Geometric Optics
 • Holography
 • Image Processing
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Integrated Optics
 • Lasers and Laser Optics
 • Light Trapping for Photovoltaics
 • Materials
 • Metamaterials
 • Microscopy
 • Nonlinear Optics
 • Optical Communications
 • Optical Devices
 • Optical Trapping and Manipulation
 • Optoelectronics
 • Photonic Crystals
 • Physical Optics
 • Plasmonics
 • Quantum Optics
 • RF and Microwave Photonics
 • Scattering
 • Sensors
 • Spectroscopy
 • Terahertz Optics
 • X-ray Optics

Energy Express

[Current Issue]  [Browse Past Issues]
 
 • Diffraction and Gratings
 • Energy Efficient Information Systems
 • LED Materials
 • Light Trapping for Photovoltaics
 • Light-Emitting Diodes
 • Photovoltaics
 • Plasmonics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Subwavelength structures, nanostructures
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Adaptive Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20894–20913 (2014)
 • Morgan Gray, Cyril Petit, Sergey Rodionov, Marc Bocquet, Laurent Bertino, Marc Ferrari, and Thierry Fusco

Atomic and Molecular Physics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19887–19894 (2014)
 • Hyun Joon Lee, Jeong Hyun Shim, Han Seb Moon, and Kiwoong Kim

Detectors

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20020–20026 (2014)
 • Xianshu Luo, Junfeng Song, Xiaoguang Tu, Qing Fang, Lianxi Jia, Ying Huang, Tsung-Yang Liow, Mingbin Yu, and Guo-Qiang Lo

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21069–21078 (2014)
 • Asaf Pesach, Salam Sakr, Etienne Giraud, Ofir Sorias, Lior Gal, Maria Tchernycheva, Meir Orenstein, Nicolas Grandjean, Francois H. Julien, and Gad Bahir

Diffraction and Gratings

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20038–20044 (2014)
 • Weijian Yang, Tianbo Sun, Yi Rao, Mischa Megens, Trevor Chan, Byung-Wook Yoo, David A. Horsley, Ming C. Wu, and Connie J. Chang-Hasnain

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20284–20291 (2014)
 • Bo Dai, Dong Wang, Chunxian Tao, Ruijin Hong, Dawei Zhang, Songlin Zhuang, and Xu Wang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20375–20386 (2014)
 • Sergiy Mokhov, Daniel Ott, Ivan Divliansky, Boris Zeldovich, and Leonid Glebov

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20387–20395 (2014)
 • Xugang Wang, Juan Liu, Jian Han, Nannan Zhang, Xin Li, Bin Hu, and Yongtian Wang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20574–20587 (2014)
 • Julien Armijo, Raphaël Allio, and Cristian Mejía-Cortés

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20652–20662 (2014)
 • Yun Wang, Xu Wang, Jonas Flueckiger, Han Yun, Wei Shi, Richard Bojko, Nicolas A. F. Jaeger, and Lukas Chrostowski

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20914–20923 (2014)
 • Li Junfei, Zhang Youqi, Wang Jianglong, Xiang Yang, Wu Zhipei, Ma Qinwei, and Ma Shaopeng

Fiber Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20000–20007 (2014)
 • Peng Lu, Matthew Shipton, Anbo Wang, and Yong Xu

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20045–20059 (2014)
 • Mohamed Almokhtar, Masazumi Fujiwara, Hideaki Takashima, and Shigeki Takeuchi

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20138–20143 (2014)
 • Haohua Tu, Youbo Zhao, Yuan Liu, Yuan-Zhi Liu, and Stephen Boppart

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20566–20573 (2014)
 • S. T. Bauerschmidt, D. Novoa, B. M. Trabold, A. Abdolvand, and P. St.J. Russell

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20881–20893 (2014)
 • Koji Igarashi, Daiki Souma, Takehiro Tsuritani, and Itsuro Morita

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20948–20953 (2014)
 • Chun Yin Tang, Xuming Zhang, Yang Chai, Long Hui, Lili Tao, and Yuen H. Tsang

Geometric Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20705–20719 (2014)
 • Dewen Cheng, Yongtian Wang, Chen Xu, Weitao Song, and Guofan Jin

Holography

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19860–19872 (2014)
 • Xiaoyan Wu, Yingjie Yu, Wenjing Zhou, and Anand Asundi

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20421–20431 (2014)
 • Liangyuan Chen, Cheng Huang, Xiaosong Zhu, Pengfei Lan, and Peixiang Lu

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20530–20541 (2014)
 • Alexander Jesacher, Stefan Bernet, and Monika Ritsch-Marte

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20551–20565 (2014)
 • Yuval Kashter and Joseph Rosen

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20727–20739 (2014)
 • Chao Lin, Xueju Shen, and Baochen Li

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20776–20788 (2014)
 • Jiyong Park, Hoonjong Kang, Elena Stoykova, Youngmin Kim, Sunghee Hong, Yongsuk Choi, Yongjung Kim, Soonchul Kwon, and Seunghyun Lee

Image Processing

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20311–20325 (2014)
 • Yuri Murakami, Keiichiro Nakazaki, and Masahiro Yamaguchi

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20396–20420 (2014)
 • Yau Wong, Jerry Chao, Zhiping Lin, and Raimund J. Ober

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20856–20870 (2014)
 • Siyuan Dong, Pariksheet Nanda, Radhika Shiradkar, Kaikai Guo, and Guoan Zheng

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20994–21003 (2014)
 • Tatiana Latychevskaia and Hans-Werner Fink

Imaging Systems

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19953–19969 (2014)
 • Yong Li, Hui Fang, Changjun Min, and Xiaocong Yuan

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20500–20514 (2014)
 • Shengfu Li, Bruno Montcel, Wanyu Liu, and Didier Vray

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20622–20633 (2014)
 • B. Jayet, J-P. Huignard, and F. Ramaz

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20757–20769 (2014)
 • JianLei Zhang, XiaoRui Wang, YuJiao Chen, QiPing Zhang, Shuo Yu, Ying Yuan, and BingTao Guo

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20076–20086 (2014)
 • S. N. Yakunin, I. A. Makhotkin, K. V. Nikolaev, R. W. E. van de Kruijs, M. A. Chuev, and F. Bijkerk

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20094–20106 (2014)
 • N. I. Chkhalo, S. A. Churin, A. E. Pestov, N.N. Salashchenko, Yu. A. Vainer, and M. V. Zorina

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20185–20192 (2014)
 • Noel-Ivan Toto-Arellano, Victor H. Flores-Muñoz, and Belen Lopez-Ortiz

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20205–20213 (2014)
 • Dror Shayovitz, Harald Herrmann, Wolfgang Sohler, Raimund Ricken, Christine Silberhorn, and Dan M. Marom

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20260–20267 (2014)
 • Lunlun Xian, Peng Wang, and Hongpu Li

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20446–20456 (2014)
 • Xuefeng Liu, Bocang Qiu, Qin Chen, Zhenhua Ni, Yonghua Jiang, Mingsheng Long, and Linqing Gui

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20595–20606 (2014)
 • Tetsuo Iwata, Hiroaki Uemura, Yasuhiro Mizutani, and Takeshi Yasui

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20613–20621 (2014)
 • Bo Liu, Zhien Wang, Yong Cai, Perry Wechsler, William Kuestner, Matthew Burkhart, and Wayne Welch

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21079–21087 (2014)
 • Hao Li, Qi Liu, Hongyang Lu, Yao Li, Hao F. Zhang, and Shanbao Tong

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21106–21121 (2014)
 • E. Oelker, L. Barsotti, S. Dwyer, D. Sigg, and N. Mavalvala

Integrated Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19895–19911 (2014)
 • Changming Chen, Xiaoyan Niu, Chao Han, Zuosen Shi, Xinbin Wang, Xiaoqiang Sun, Fei Wang, Zhanchen Cui, and Daming Zhang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20252–20259 (2014)
 • Wesley D. Sacher, William M. J. Green, Douglas M. Gill, Solomon Assefa, Tymon Barwicz, Marwan Khater, Edward Kiewra, Carol Reinholm, Steven M. Shank, Yurii A. Vlasov, and Joyce K. S. Poon

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20678–20690 (2014)
 • Xingyu Zhang, Harish Subbaraman, Amir Hosseini, and Ray T. Chen

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21037–21050 (2014)
 • Valentina Donzella, Ahmed Sherwali, Jonas Flueckiger, Sahba Talebi Fard, Samantha M. Grist, and Lukas Chrostowski

Lasers and Laser Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19850–19859 (2014)
 • C. Metayer, A. Serres, E. J. Rosero, W. A. S. Barbosa, F. M. de Aguiar, J. R. Rios Leite, and J. R. Tredicce

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19912–19918 (2014)
 • E. Caracciolo, M. Kemnitzer, A. Guandalini, F. Pirzio, A. Agnesi, and J. Aus der Au

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19930–19935 (2014)
 • Tatsuo Dougakiuchi, Kazuue Fujita, Atsushi Sugiyama, Akio Ito, Naota Akikusa, and Tadataka Edamura

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19947–19952 (2014)
 • Ke Yin, Bin Zhang, Guanghui Xue, Lei Li, and Jing Hou

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20014–20019 (2014)
 • M. Tokurakawa, J. M. O. Daniel, C. S. Chenug, H. Liang, and W. A. Clarkson

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20326–20346 (2014)
 • Alain Jolly, Fikri Serdar Gokhan, Ramatou Bello, and Pascal Dupriez

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20588–20594 (2014)
 • Jaka Petelin, Vid Agrež, Boštjan Podobnik, and Rok Petkovšek

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20770–20775 (2014)
 • Sergey Kobtsev, Sergey Kukarin, Sergey Smirnov, and Ilya Ankudinov

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20842–20855 (2014)
 • A. A. Kuzmin, E. A. Khazanov, O. V. Kulagin, and A. A. Shaykin

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20954–20963 (2014)
 • Marcin Gębski, Olga Kuzior, Maciej Dems, Michał Wasiak, Y.Y. Xie, Z.J. Xu, Qi Jie Wang, Dao Hua Zhang, and Tomasz Czyszanowski

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21012–21017 (2014)
 • Ya Liu, Xin Zhao, Jiansheng Liu, Guoqing Hu, Zheng Gong, and Zheng Zheng

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21061–21068 (2014)
 • N. Berti, W. Ettoumi, J. Kasparian, and J.-P. Wolf

Light Trapping for Photovoltaics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20473–20480 (2014)
 • Yanpeng Shi, Xiaodong Wang, Wen Liu, Tianshu Yang, Jing Ma, and Fuhua Yang

Materials

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19873–19886 (2014)
 • Dmitry Svintsov, Victor Ryzhii, Akira Satou, Taiichi Otsuji, and Vladimir Vyurkov

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20087–20093 (2014)
 • Pemika Hirankittiwong, Nattaporn Chattham, Jumras Limtrakul, Osamu Haba, Koichiro Yonetake, Alexey Eremin, Ralf Stannarius, and Hideo Takezoe

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20924–20935 (2014)
 • Feifei Huang, Jimeng Cheng, Xueqiang Liu, Lili Hu, and Danping Chen

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21004–21011 (2014)
 • Yen-Chen Liu, Ko-Ting Cheng, and Andy Ying-Guey Fuh

Metamaterials

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19936–19946 (2014)
 • Johannes Kaschke, Mark Blome, Sven Burger, and Martin Wegener

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21051–21060 (2014)
 • Jinhui Shi, Xu Fang, Edward T. F. Rogers, Eric Plum, Kevin F. MacDonald, and Nikolay I. Zheludev

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21088–21105 (2014)
 • Joseph S. T. Smalley, Felipe Vallini, Boubacar Kanté, and Yeshaiahu Fainman

Microscopy

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20130–20137 (2014)
 • Bingbing Li, Huan Qin, Sihua Yang, and Da Xing

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20663–20677 (2014)
 • Ronny Förster, Hui-Wen Lu-Walther, Aurélie Jost, Martin Kielhorn, Kai Wicker, and Rainer Heintzmann

Nonlinear Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20177–20184 (2014)
 • Mingtao Cao, Ya Yu, Liyun Zhang, Fengjuan Ye, Yunlong Wang, Dong Wei, Pei Zhang, Wenge Guo, Shougang Zhang, Hong Gao, and Fuli Li

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20298–20310 (2014)
 • Zhi-Yuan Zhou, Dong-Sheng Ding, Yun-Kun Jiang, Yan Li, Shuai Shi, Xi-Shi Wang, and Bao-Sen Shi

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20607–20612 (2014)
 • Ali Mojibpour, Mahdi Pourfath, and Hans Kosina

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20798–20808 (2014)
 • B. W. Mayer, C. R. Phillips, L. Gallmann, and U. Keller

Optical Communications

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19990–19999 (2014)
 • Yong-Yuk Won and Sang Min Yoon

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20268–20277 (2014)
 • John Fredy Barrera, Alejandro Vélez, and Roberto Torroba

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20366–20374 (2014)
 • A. D. Shiner, M. Reimer, A. Borowiec, S. Oveis Gharan, J. Gaudette, P. Mehta, D. Charlton, K. Roberts, and M. O’Sullivan

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20463–20472 (2014)
 • Jian Wu, Jizhao Zang, Yan Li, Deming Kong, Jifang Qiu, Siyuan Zhou, Jindan Shi, and Jintong Lin

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20515–20529 (2014)
 • Junwen Zhang, Jianjun Yu, Nan Chi, and Hung-Chang Chien

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20634–20645 (2014)
 • Xiaojun Liang, Shiva Kumar, Jing Shao, Mahdi Malekiha, and David V. Plant

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20646–20651 (2014)
 • Jiun-Yu Sung, Chi-Wai Chow, and Chien-Hung Yeh

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20740–20747 (2014)
 • Haiquan Cheng, Yan Li, Deming Kong, Jizhao Zang, Jian Wu, and Jintong Lin

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20748–20756 (2014)
 • Ji Zhou, Yaojun Qiao, Zhuo Cai, and Yuefeng Ji

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20809–20815 (2014)
 • Neda Cvijetic, Akihiro Tanaka, Konstantinos Kanonakis, and Ting Wang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20828–20841 (2014)
 • Ping Wang, Lu Zhang, Lixin Guo, Feng Huang, Tao Shang, Ranran Wang, and Yintang Yang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21018–21036 (2014)
 • Mathieu Chagnon, Mohamed Osman, Michel Poulin, Christine Latrasse, Jean-Frédéric Gagné, Yves Painchaud, Carl Paquet, Stéphane Lessard, and David Plant

Optical Devices

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20278–20283 (2014)
 • Po-Chang Wu, En-Rong Yeh, Victor Ya. Zyryanov, and Wei Lee

Optical Trapping and Manipulation

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20789–20797 (2014)
 • Cheol Woo Ha and Dong-Yol Yang

Optoelectronics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19919–19929 (2014)
 • Mi Jin Park, Gyeong Heon Kim, Young Hoon Son, Hyeong Woo Bae, Ji Hoon Kong, and Jang Hyuk Kwon

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20144–20154 (2014)
 • Patrick P. Naulleau, Christopher N. Anderson, Erik H. Anderson, Nord Andreson, Weilun Chao, Changhoon Choi, Kenneth A. Goldberg, Eric M. Gullikson, Seong-Sue Kim, Donggun Lee, Ryan Miyakawa, Jongju Park, Seno Rekawa, and Farhad Salmassi

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20816–20827 (2014)
 • Y. U. Lee, J. Kim, J. H. Woo, L. H. Bang, E. Y. Choi, E. S. Kim, and J. W. Wu

Photonic Crystals

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20292–20297 (2014)
 • Fanghui Ren, Xiangyu Wang, Zhong’an Li, Jingdong Luo, Sei-Hum Jang, Alex K.-Y. Jen, and Alan X. Wang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20457–20462 (2014)
 • B. B. Oner, M. G. Can, and H. Kurt

Physical Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20193–20204 (2014)
 • Panfeng Ding, Jixiong Pu, Junhong Weng, and Pin Han

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20432–20445 (2014)
 • Evgene D. Chubchev, Yulia V. Vladimirova, and Victor N. Zadkov

Plasmonics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19970–19989 (2014)
 • Rahul Trivedi, Arun Thomas, and Anuj Dhawan

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20107–20116 (2014)
 • Xiaoyong Liu, Yijun Feng, Ke Chen, Bo Zhu, Junming Zhao, and Tian Jiang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20214–20222 (2014)
 • Linlong Tang, Jinglei Du, Chunlei Du, Peng Zhu, and Haofei Shi

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20720–20726 (2014)
 • Islam Ashry, Baigang Zhang, Moataz B. Khalifa, Joseph A. Calderone, Webster L. Santos, James R. Heflin, Hans D. Robinson, and Yong Xu

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20964–20972 (2014)
 • Tingyu Xue, Hua Zhao, Cuiling Meng, Jiayin Fu, and Jingwen Zhang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20973–20981 (2014)
 • Hongyu Shi, Jianxing Li, Anxue Zhang, Jiafu Wang, and Zhuo Xu

Quantum Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20027–20037 (2014)
 • Verónica Vicuña-Hernández, Héctor Cruz-Ramírez, Roberto Ramírez-Alarcón, and Alfred B. U’Ren

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20060–20075 (2014)
 • Zhen Yi, Gao-xiang Li, Shao-ping Wu, and Ya-ping Yang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20358–20365 (2014)
 • Boris L. Glebov, Jingyun Fan, and A. Migdall

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20936–20947 (2014)
 • Sumei Huang and G. S. Agarwal

RF and Microwave Photonics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 19838–19849 (2014)
 • David W. Grund, Garrett J. Schneider, Janusz Murakowski, and Dennis W. Prather

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20982–20993 (2014)
 • Hao Chen, Jianqiang Li, Chunjing Yin, Kun Xu, Yitang Dai, and Feifei Yin

Scattering

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20117–20129 (2014)
 • Jacob Graul and Taylor Lilly

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20164–20176 (2014)
 • Dan Raviv, Christopher Barsi, Nikhil Naik, Micha Feigin, and Ramesh Raskar

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20223–20238 (2014)
 • Ben Aernouts, Rodrigo Watté, Robbe Van Beers, Filip Delport, Martine Merchiers, Jan De Block, Jeroen Lammertyn, and Wouter Saeys

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20481–20499 (2014)
 • Jun Lai, Motoki Kobayashi, and Leslie Greengard

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20691–20704 (2014)
 • Le Cao and Bing Wei

Sensors

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20347–20357 (2014)
 • Meng Zhang, Meng Lu, Chun Ge, and Brian T. Cunningham

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20871–20880 (2014)
 • Gaël D. Osowiecki, Elsie Barakat, Ali Naqavi, and Hans Peter Herzig

Spectroscopy

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20542–20550 (2014)
 • Thanh-Liêm Nguyên, Marc Castaing, Thierry Gacoin, Jean-Pierre Boilot, François Balembois, Patrick Georges, and Antigoni Alexandrou

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 21122–21136 (2014)
 • V.A.G. Rivera, Y. Ledemi, M. El-Amraoui, Y. Messaddeq, and E. Marega

Terahertz Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20155–20163 (2014)
 • J. A. Fülöp, Z. Ollmann, Cs. Lombosi, C. Skrobol, S. Klingebiel, L. Pálfalvi, F. Krausz, S. Karsch, and J. Hebling

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20239–20251 (2014)
 • Koustuban Ravi, W. Ronny Huang, Sergio Carbajo, Xiaojun Wu, and Franz Kärtner

X-ray Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 17, pp. 20008–20013 (2014)
 • Sven Niese, Peter Krüger, Adam Kubec, Stefan Braun, Jens Patommel, Christian G. Schroer, Andreas Leson, and Ehrenfried Zschech

Diffraction and Gratings

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1278–A1283 (2014)
 • Hang Zhang, Fangteng Zhang, Yongze Yu, Xi Du, Guoping Dong, and Jianrong Qiu

Energy Efficient Information Systems

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1310–A1327 (2014)
 • Geunyong Kim, Sungchang Kim, Dongsoo Lee, Hark Yoo, and Hyuk Lim

LED Materials

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1355–A1362 (2014)
 • Fangyu Wang, Yue Lin, Hongling Shi, Wenchao Wang, Zhonghua Deng, Jian Chen, Xuanyi Yuan, and Yongge Cao

Light Trapping for Photovoltaics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1229–A1236 (2014)
 • Léo Peres, Valérie Vigneras, and Sophie Fasquel

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1243–A1256 (2014)
 • Emmett E. Perl, William E. McMahon, John E. Bowers, and Daniel J. Friedman

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1270–A1277 (2014)
 • Andre Hoffmann, Ulrich W. Paetzold, Chao Zhang, Tsvetelina Merdzhanova, Andreas Lambertz, Carolin Ulbrich, Karsten Bittkau, and Uwe Rau

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1343–A1354 (2014)
 • Justin L. Donnelly, Björn C. P. Sturmberg, Kokou B. Dossou, Lindsay C. Botten, Ara A. Asatryan, Christopher G. Poulton, Ross C. McPhedran, and C. Martijn de Sterke

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1372–A1379 (2014)
 • Ting S. Luk, Nche T. Fofang, Jose L. Cruz-Campa, Ian Frank, and Salvatore Campione

Light-Emitting Diodes

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1237–A1242 (2014)
 • Sie-Wook Jeon, Ju Hyun Noh, Ki Hyun Kim, Wan Ho Kim, Changhun Yun, Sang Bin Song, and Jae Pil Kim

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1257–A1269 (2014)
 • Sungjun Kim, Hyung Won Cho, Kihyon Hong, Jun Ho Son, Kisoo Kim, Bonhyeong Koo, Sungjoo Kim, and Jong-Lam Lee

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1284–A1291 (2014)
 • Binglei Fu, Junjie Kang, Tongbo Wei, Zhiqiang Liu, Zhe Liu, Naixin Liu, Zhuo Xiong, Zhi Li, Xuecheng Wei, Hongxi Lu, Xiaoyan Yi, Jinmin Li, and Junxi Wang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1328–A1333 (2014)
 • T. T. Chen, C. P. Wang, H. K. Fu, P. T. Chou, and S.-P. Ying

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1380–A1388 (2014)
 • Stuart (Shizhuo) Yin, Chao Wang, Wenbin Zhu, Jimmy Yao, Jun Zou, Xiaoyan Lin, and Claire Luo

Photovoltaics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1222–A1228 (2014)
 • Jinn-Kong Sheu, Fu-Bang Chen, Shou-Hung Wu, Ming-Lun Lee, Po-Cheng Chen, and Yu-Hsiang Yeh

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1292–A1302 (2014)
 • Yonggang Wu, Zihuan Xia, Zhaoming Liang, Jian Zhou, Hongfei Jiao, Hong Cao, and Xuefei Qin

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1334–A1342 (2014)
 • Yi-An Chang, Fang-Ming Chen, Yu-Lin Tsai, Ching-Wen Chang, Kuo-Ju Chen, Shan-Rong Li, Tien-Chang Lu, Hao-Chung Kuo, Yen-Kuang Kuo, Peichen Yu, Chien-Chung Lin, and Li-Wei Tu

Plasmonics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1303–A1309 (2014)
 • Kwang-Geol Lee, Ki-Young Choi, Jin-Ha Kim, and Seok Ho Song

Remote Sensing and Sensors

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1203–A1221 (2014)
 • Xiankang Dou, Yuli Han, Dongsong Sun, Haiyun Xia, Zhifeng Shu, Ruocan Zhao, Mingjia Shangguan, and Jie Guo

Subwavelength structures, nanostructures

 • Optics Express Vol. 22, Iss. S5, pp. A1363–A1371 (2014)
 • Christian Kluge, Jost Adam, Nicole Barié, Peter-Jürgen Jakobs, Markus Guttmann, and Martina Gerken
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings