OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Optics Express > Issues in Progress

Click for help

Editor: Andrew Weiner • Vol. 23, Iss. 3 -- February 9, 2015 • pp: -2486

ENERGY EXPRESS

Energy Efficient Information Systems

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A1–A14 (2015)
 • Dung Pham Van, Luca Valcarenghi, Maluge Pubuduni Imali Dias, Koteswararao Kondepu, Piero Castoldi, and Elaine Wong

Fluorescent and Luminescent Materials

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A43–A50 (2015)
 • Yurian Kim, Sunil Kim, Fauzia Iqbal, Hoyong Yie, and Hyungsun Kim

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A51–A61 (2015)
 • Xiaobo Chen, Song Li, Gregory J. Salamo, Yongliang Li, Lizhu He, Guojian Yang, Yan Gao, and Quanlin Liu

Illumination Design

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A15–A26 (2015)
 • Che-Wen Chiang, Yu-Kai Hsu, and Jui-Wen Pan

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A118–A123 (2015)
 • Anne Teupner, Krister Bergenek, Ralph Wirth, Pablo Benítez, and Juan Carlos Miñano

Light Trapping for Photovoltaics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A71–A82 (2015)
 • Braden Bills, Nathan Morris, Mukul Dubey, Qi Wang, and Qi Hua Fan

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A92–A105 (2015)
 • Joshua D. Winans, Chanse Hungerford, Krishanu Shome, Lewis J. Rothberg, and Philippe M. Fauchet

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A106–A117 (2015)
 • Sze Ming Fu, Yi-Chun Lai, Chi Wei Tseng, Sheng Lun Yan, Yan Kai Zhong, Chang-Hong Shen, Jia-Min Shieh, Yu-Ren Li, Huang-Chung Cheng, Gou-chung Chi, Peichen Yu, and Albert Lin

Light-Emitting Diodes

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A133–A139 (2015)
 • Chur-Hyun Shin, Eul Yong Shin, Min-Hoi Kim, Jae-Hyun Lee, and Yoonseuk Choi

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A27–A33 (2015)
 • Huang-Yu Lin, Kuo-Ju Chen, Sheng-Wen Wang, Chien-Chung Lin, Kuan-Yu Wang, Jie-Ru Li, Po-Tsung Lee, Min-Hsiung Shih, Xiuling Li, Huang-Ming Chen, and Hao-Chung Kuo

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A34–A42 (2015)
 • Yi Ping Zhang, Zi-Hui Zhang, Wei Liu, Swee Tiam Tan, Zhen Gang Ju, Xue Liang Zhang, Yun Ji, Lian Cheng Wang, Zabu Kyaw, Namig Hasanov, Bin Bin Zhu, Shun Peng Lu, Xiao Wei Sun, and Hilmi Volkan Demir

Photovoltaics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A83–A91 (2015)
 • Fangyuan Jiang, Tongfa Liu, Sheng Zeng, Qing Zhao, Xue Min, Zaifang Li, Jinhui Tong, Wei Meng, Sixing Xiong, and Yinhua Zhou

Subwavelength structures, nanostructures

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A62–A70 (2015)
 • Guanghong Yang, Bing Liu, Ke Cheng, and Zuliang Du

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A124–A132 (2015)
 • Chang Liu, Igal Balin, Shlomo Magdassi, Ibrahim Abdulhalim, and Yi Long

OPTICAL INTERCONNECTS (INVITED ONLY)

Category Pending

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2085–2090 (2015)
 • Ali Ghiasi

SPACE-DIVISION MULTIPLEXING (INVITATION ONLY)

Category Pending

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2196–2202 (2015)
 • Cristian Antonelli, Antonio Mecozzi, and Mark Shtaif

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2203–2219 (2015)
 • Cristian Antonelli, Antonio Mecozzi, Mark Shtaif, and Peter J. Winzer

REGULAR PAPERS

Category Pending

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1894–1905 (2015)
 • Oleksii Kopylov, Andrew Bañas, Mark Villangca, Darwin Palima, and Jesper Glückstad

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1906–1911 (2015)
 • Bing Sun, Yiping Wang, Junle Qu, Changrui Liao, Guolu Yin, Jun He, Jiangtao Zhou, Jian Tang, Shen Liu, Zhengyong Li, and Yingjie Liu

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1912–1929 (2015)
 • Zhenzhou Wang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1930–1937 (2015)
 • Abian B. Socorro, Soheil Soltani, Ignacio Del Villar, Jesus M. Corres, and Andrea M. Armani

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1938–1950 (2015)
 • Ferdinand Deger, Alamin Mansouri, Marius Pedersen, Jon Y. Hardeberg, and Yvon Voisin

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1951–1966 (2015)
 • H. Arwin, R. Magnusson, E. Garcia-Caurel, C. Fallet, K. Järrendahl, M. Foldyna, A. De Martino, and R. Ossikovski

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1967–1980 (2015)
 • Ali Hatef and Michel Meunier

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1981–1991 (2015)
 • Makoto Tsubokawa and Deqing Kong

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 1992–2001 (2015)
 • C. S. Cheung, J. M. O. Daniel, M. Tokurakawa, W. A. Clarkson, and H. Liang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2002–2009 (2015)
 • Yuchao Yan, Huilian Ma, and Zhonghe Jin

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2010–2020 (2015)
 • Weili Yang, Yu Yu, Mengyuan Ye, Guanyu Chen, Chi Zhang, and Xinliang Zhang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2021–2031 (2015)
 • C. W. Ling, Meng Xiao, C. T. Chan, S. F. Yu, and K. H. Fung

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2032–2039 (2015)
 • Yan Peng, XiaoFei Zang, YiMing Zhu, Cheng Shi, Lin Chen, Bin Cai, and SongLin Zhuang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2040–2047 (2015)
 • Myung-Ki Kim

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2048–2057 (2015)
 • Borwen You, Cheng-Han Ho, Wen-Jie Zheng, and Ja-Yu Lu

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2058–2069 (2015)
 • Dongdong Teng, Lilin Liu, and Biao Wang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2070–2075 (2015)
 • Haiyong Gan, Nan Xu, Jianwei Li, Tao Xu, Yanping Wang, Zhixu Sun, Chong Ma, Jinjin Wang, Feng Song, Ming Sun, Li Li, and Chuanxiang Sheng

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2076–2084 (2015)
 • Yuichi Kozawa and Shunichi Sato

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2091–2100 (2015)
 • Ya-Ming Xie, Wei Tan, and Zhi-Guo Wang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2101–2120 (2015)
 • M.-W. Kwon, S.-C. Kim, S.-E. Yoon, Y.-S. Ho, and E.-S. Kim

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2121–2132 (2015)
 • Yingchun Cao, Nancy P. Sanchez, Wenzhe Jiang, Robert J. Griffin, Feng Xie, Lawrence C. Hughes, Chung-en Zah, and Frank K. Tittel

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2133–2144 (2015)
 • Yajie Jiang, Supriya Pillai, and Martin A. Green

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2145–2156 (2015)
 • N. Krauß, A. Nast, D. C. Heinecke, C. Kölbl, H. G. Barros, and T. Dekorsy

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2157–2162 (2015)
 • Zhensheng Jia, Hung-Chang Chien, Yi Cai, Jianjun Yu, Chengliang Zhang, Junjie Li, Yiran Ma, Dongdong Shang, Qi Zhang, Sheping Shi, and Huitao Wang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2163–2173 (2015)
 • Yanqing Liu, Hongwei Qi, Qingming Lu, Fapeng Yu, Zhengping Wang, Xinguang Xu, and Xian Zhao

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2174–2186 (2015)
 • Guang Yang, Weiwen Zou, Xing Li, and Jianping Chen

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2187–2195 (2015)
 • Wen-Che Tsai, Hui-ling Kao, Kun-Hsu Liao, Yu-Hao Liu, Tzu-Ping Lin, and Erik S. Jeng

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2220–2239 (2015)
 • Liangqiong Qu, Jiandong Tian, Zhi Han, and Yandong Tang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2240–2251 (2015)
 • Jan Audenaert, Paula C. Acuña R., Peter Hanselaer, and Frédéric B. Leloup

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2252–2261 (2015)
 • Roei Aviram Cohen, Ofer Amrani, and Shlomo Ruschin

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2262–2279 (2015)
 • Frédéric Mélin and Gert Sclep

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2280–2292 (2015)
 • Paul J. Compaijen, Victor A. Malyshev, and Jasper Knoester

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2293–2307 (2015)
 • Salvatore Campione, Lorena I. Basilio, Larry K. Warne, and Michael B. Sinclair

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2308–2319 (2015)
 • Chih-Hao Cheng, Yi-Cheng Chen, and Fan-Yi Lin

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2320–2327 (2015)
 • Xinghu Fu, Haiyang Xie, Xianglong Zeng, Guangwei Fu, and Weihong Bi

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2328–2338 (2015)
 • Peng Feng, Wen-Di Li, and Weihua Zhang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2339–2346 (2015)
 • Dong-Hun Lee, Jong Sool Jeong, Ki-Soo Kim, Hyun-Soo Kim, Dong Churl Kim, Mi-Ran Park, Yong-Tak Han, Oh Kee Kwon, and O-Kyun Kwon

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2347–2360 (2015)
 • Alain Miffre, Christophe Anselmo, Sylvain Geffroy, Emeric Fréjafon, and Patrick Rairoux

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2361–2368 (2015)
 • Fenglin Peng, Daming Xu, Haiwei Chen, and Shin-Tson Wu

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2369–2374 (2015)
 • G. P. Puccioni and G. L. Lippi

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2375–2382 (2015)
 • Alison McDonald, Gail McConnell, David C. Cox, Erling Riis, and Paul F. Griffin

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2383–2391 (2015)
 • Fangli Liu, Cheng Qian, and Y. D. Chong

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2392–2402 (2015)
 • Henrik Eliasson, Pontus Johannisson, Magnus Karlsson, and Peter A. Andrekson

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2403–2415 (2015)
 • Sergi García and Ivana Gasulla

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2416–2423 (2015)
 • Yiyang Luo, Li Xia, Zhilin Xu, Can Yu, Qizhen Sun, Wei Li, Di Huang, and Deming Liu

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2424–2435 (2015)
 • Mengmeng Han, Shumin Zhang, Xingliang Li, Huaxing Zhang, Hong Yang, and Ting Yuan

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2436–2445 (2015)
 • Henrik Tünnermann and Akira Shirakawa

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2446–2450 (2015)
 • Carl Borgentun, Clifford Frez, Ryan M. Briggs, Mathieu Fradet, and Siamak Forouhar

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2451–2465 (2015)
 • Hung-Lin Hsieh and Ssu-Wen Pan

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2466–2471 (2015)
 • Seungbin Yang, Hyojin Lee, and Ji-Hoon Lee

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. 2472–2486 (2015)
 • C. M. N. Mateo, U. Brauch, T. Schwarzbäck, H. Kahle, M. Jetter, M. Abdou Ahmed, P. Michler, and T. Graf
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News