OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Optics Express > Issues in Progress

Click for help

Editor: Andrew Weiner • Vol. 23, Iss. 3 -- February 9, 2015 • pp: A1-A42

ENERGY EXPRESS

Energy Efficient Information Systems

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A1–A14 (2015)
 • Dung Pham Van, Luca Valcarenghi, Maluge Pubuduni Imali Dias, Koteswararao Kondepu, Piero Castoldi, and Elaine Wong

Illumination Design

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A15–A26 (2015)
 • Che-Wen Chiang, Yu-Kai Hsu, and Jui-Wen Pan

Light-Emitting Diodes

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A27–A33 (2015)
 • Huang-Yu Lin, Kuo-Ju Chen, Sheng-Wen Wang, Chien-Chung Lin, Kuan-Yu Wang, Jie-Ru Li, Po-Tsung Lee, Min-Hsiung Shih, Xiuling Li, Huang-Ming Chen, and Hao-Chung Kuo

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 3, pp. A34–A42 (2015)
 • Yi Ping Zhang, Zi-Hui Zhang, Wei Liu, Swee Tiam Tan, Zhen Gang Ju, Xue Liang Zhang, Yun Ji, Lian Cheng Wang, Zabu Kyaw, Namig Hasanov, Bin Bin Zhu, Shun Peng Lu, Xiao Wei Sun, and Hilmi Volkan Demir

Editor: Andrew Weiner • Vol. 22, Iss. 26 -- December 29, 2014 • pp: 31582-32525

NONLINEAR PHOTONICS 2014

Nonlinear Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31635–31645 (2014)
 • Mariusz Klimczak, Grzegorz Soboń, Krzysztof Abramski, and Ryszard Buczyński

SPACE-DIVISION MULTIPLEXING (INVITATION ONLY)

Category Pending

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31966–31976 (2014)
 • Taiji Sakamoto, Takayoshi Mori, Masaki Wada, Takashi Yamamoto, Takashi Matsui, Kazuhide Nakajima, and Fumihiko Yamamoto

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32457–32469 (2014)
 • B. J. Puttnam, T. A. Eriksson, J.-M. Delgado Mendinueta, R. S. Luís, Y. Awaji, N. Wada, M. Karlsson, and E. Agrell

Fiber Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32039–32059 (2014)
 • Yuzhe Xiao, René-Jean Essiambre, Marc Desgroseilliers, Antonia M. Tulino, Roland Ryf, Sami Mumtaz, and Govind P. Agrawal

Integrated Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31582–31594 (2014)
 • Haoshuo Chen, Roy van Uden, Chigo Okonkwo, and Ton Koonen

Optical Communications

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31761–31773 (2014)
 • Itsuro Morita, Koji Igarashi, Hidenori Takahashi, Takehiro Tsuritani, and Masatoshi Suzuki

REGULAR PAPERS

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31691–31707 (2014)
 • Santasri Basu, Milo W. Hyde, Xifeng Xiao, David G. Voelz, and Olga Korotkova

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31608–31619 (2014)
 • Min Yao, Italo Toselli, and Olga Korotkova

Category Pending

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32200–32207 (2014)
 • Shunpeng Lu, Wei Liu, Zi-Hui Zhang, Swee Tiam Tan, Zhengang Ju, Yun Ji, Xueliang Zhang, Yiping Zhang, Binbin Zhu, Zabu Kyaw, Namig Hasanov, Xiao Wei Sun, and Hilmi Volkan Demir

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32208–32213 (2014)
 • Amichai M. Labin and Erez N. Ribak

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32214–32219 (2014)
 • Jian Zhao, Wenxue Li, Chao Wang, Yang Liu, and Heping Zeng

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32220–32232 (2014)
 • Zhengrong Huang, Jiangtao Xi, Yanguang Yu, Qinghua Guo, and Limei Song

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32233–32244 (2014)
 • Lei Mo, Liu Yang, Achim Nadzeyka, Sven Bauerdick, and Sailing He

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32245–32260 (2014)
 • Mehmet Unlu and Mona Jarrahi

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32261–32275 (2014)
 • J. A. Steele and R. A. Lewis

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32276–32281 (2014)
 • A. S. Skryl, D. G. Pavelyev, M. Y. Tretyakov, and M. I. Bakunov

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32282–32292 (2014)
 • Shiva Kumar, Jing Shao, and Xiaojun Liang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32293–32300 (2014)
 • Xin Wen, Yashuai Han, Jiandong Bai, Jun He, Yanhua Wang, Baodong Yang, and Junmin Wang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32301–32307 (2014)
 • Tali Ilovitsh, Asaf Ilovitsh, John Sheridan, and Zeev Zalevsky

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32308–32328 (2014)
 • Kevin A.G. Smet, Yandan Lin, Balázs V. Nagy, Zoltan Németh, Gloria L. Duque-Chica, Jesús M. Quintero, Hung-Shing Chen, Ronnier M. Luo, Mahdi Safi, and Peter Hanselaer

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32329–32343 (2014)
 • Nam Quoc Ngo

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32344–32352 (2014)
 • Roman Bruck and Rainer Hainberger

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32353–32360 (2014)
 • Anatoly Efimov

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32361–32370 (2014)
 • Jukun Liu, Tianqing Jia, Kan Zhou, Donghai Feng, Shian Zhang, Hongxin Zhang, Xin Jia, Zhenrong Sun, and Jianrong Qiu

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32371–32383 (2014)
 • P. E. Sieber and D. H. Werner

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32384–32405 (2014)
 • David Brotherton-Ratcliffe, Lishen Shi, Ardie Osanlou, and Peter Excell

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32406–32418 (2014)
 • Hans R. G. W. Verstraete, Barry Cense, Rolf Bilderbeek, Michel Verhaegen, and Jeroen Kalkman

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32419–32428 (2014)
 • Rosario Martínez-Herrero, David Maluenda, Ignasi Juvells, and Artur Carnicer

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32429–32439 (2014)
 • Jari Peltola, Markku Vainio, Thomas Fordell, Tuomas Hieta, Mikko Merimaa, and Lauri Halonen

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32440–32449 (2014)
 • Gun-Wook Yoon, Hyeon-Don Kim, Jeongho Yeon, and Jun-Bo Yoon

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32450–32456 (2014)
 • Lei Wang, Wei Cai, Weiwei Luo, Zenghong Ma, Chenglin Du, Xinzheng Zhang, and Jingjun Xu

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32470–32481 (2014)
 • Jingsong Wei, Yang Wang, and Yiqun Wu

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32482–32488 (2014)
 • Jiankun Zhang, Shengli Ding, Huili Zhai, and Anhong Dang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32489–32501 (2014)
 • C. Wolff, M. J. Steel, and C. G. Poulton

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32502–32508 (2014)
 • Huihui Lu, Zhengwen Tian, Haiping Yu, Bing Yang, Guangyin Jing, Guozhen Liao, Jun Zhang, Jianhui Yu, Jieyuan Tang, Yunhan Luo, and Zhe Chen

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32509–32519 (2014)
 • T. Hennessy and Th. Busch

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32520–32525 (2014)
 • N. B. Grosse, N. Owschimikow, R. Aust, B. Lingnau, A. Koltchanov, M. Kolarczik, K. Lüdge, and U. Woggon

Fiber Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31977–31983 (2014)
 • Haibo Wu, Hui Huang, Min Bai, Pengbo Liu, Ming Chao, Jie Hu, Jian Hao, and Tun Cao

Holography

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31935–31947 (2014)
 • Zhaohui Li, Jianqi Zhang, Xiaorui Wang, and Delian Liu

Image Processing

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32082–32097 (2014)
 • Youssef S. G. Nashed, David J. Vine, Tom Peterka, Junjing Deng, Rob Ross, and Chris Jacobsen

Imaging Systems

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31708–31721 (2014)
 • Igor Stamenov, Ashkan Arianpour, Stephen J. Olivas, Ilya P. Agurok, Adam R. Johnson, Ronald A. Stack, Rick L. Morrison, and Joseph E. Ford

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31853–31863 (2014)
 • Ángel Tolosa, Raúl Martinez-Cuenca, Héctor Navarro, Genaro Saavedra, Manuel Martínez-Corral, Bahram Javidi, and Amparo Pons

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31924–31934 (2014)
 • Joohwan Kim, Paul V. Johnson, and Martin S. Banks

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31999–32015 (2014)
 • Harald Hovland

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31620–31634 (2014)
 • Min Zhong, Xianyu Su, Wenjing Chen, Zhisheng You, Mingteng Lu, and Hailong Jing

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31826–31835 (2014)
 • Dong Li, Chunyang Liu, and Jindong Tian

Integrated Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31801–31813 (2014)
 • Peter A. Cooper, Lewis G. Carpenter, Paolo L. Mennea, Christopher Holmes, James C. Gates, and Peter G. R. Smith

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31899–31906 (2014)
 • Tong Ye, Yunfei Fu, Lei Qiao, and Tao Chu

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31993–31998 (2014)
 • Shasha Liao, Yunhong Ding, Christophe Peucheret, Ting Yang, Jianji Dong, and Xinliang Zhang

Lasers and Laser Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31722–31728 (2014)
 • Z. P. Cai, B. Qu, Y.J. Cheng, S. Y. Luo, B. Xu, H.Y. Xu, Z. Q. Luo, P. Camy, J. L. Doualan, and R. Moncorgé

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31814–31825 (2014)
 • O.V. Shtyrina, I.A. Yarutkina, and M.P. Fedoruk

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31884–31892 (2014)
 • Kai Hu, Irina V. Kabakova, Simon Lefrancois, Darren D. Hudson, Sailing He, and Benjamin J. Eggleton

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32180–32187 (2014)
 • Dalila Ellafi, Valdimir Iakovlev, Alexei Sirbu, Grigore Suruceanu, Zlatco Mickovic, Andrei Caliman, Alexandru Mereuta, and Elyahou Kapon

Materials

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31836–31841 (2014)
 • Lihe Yan, Yaobing Xiong, Jinhai Si, Xuehui Sun, Wenhui Yi, and Xun Hou

Medical Optics and Biotechnology

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31948–31965 (2014)
 • Xu Jiang, Yong Deng, Zhaoyang Luo, Kan Wang, Lichao Lian, Xiaoquan Yang, Igor Meglinski, and Qingming Luo

Metamaterials

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31907–31916 (2014)
 • Lu Han and Hongping Zhao

Microscopy

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31746–31760 (2014)
 • Ireneusz Grulkowski, Krzysztof Szulzycki, and Maciej Wojtkowski

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32119–32137 (2014)
 • Mehdi Molaei and Jian Sheng

Nonlinear Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31842–31852 (2014)
 • Branislav N. Aleksić, Najdan B. Aleksić, Milan S. Petrović, Aleksandra I. Strinić, and Milivoj R. Belić

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32060–32070 (2014)
 • Guodong Chen, Ruiwen Zhang, Junqiang Sun, Heng Xie, Ya Gao, Danqi Feng, and Huang Xiong

Optical Communications

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31729–31734 (2014)
 • Tobias Roethlingshoefer, Georgy Onishchukov, Bernhard Schmauss, and Gerd Leuchs

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31735–31745 (2014)
 • Jianyu Zheng, Feng Lu, Mu Xu, Ming Zhu, Md Ibrahim Khalil, Xu Bao, Daniel Guidotti, Jianguo Liu, Ninghua Zhu, and Gee-Kung Chang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31774–31785 (2014)
 • T. Mahmood, B. M. Cannon, W. Astar, and G. M. Carter

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32138–32149 (2014)
 • Tong Cao, Liao Chen, Yu Yu, and Xinliang Zhang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32188–32198 (2014)
 • Tao Liu and Ivan B. Djordjevic

Optical Devices

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31864–31874 (2014)
 • Kwijong Park, Myung Cho, Dae-Hee Lee, and Bongkon Moon

Optoelectronics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31595–31607 (2014)
 • Evangelos Almpanis, Nikolaos Papanikolaou, and Nikolaos Stefanou

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31646–31653 (2014)
 • Huan-Ting Lin, Ching-Ho Tien, Chen-Peng Hsu, and Ray-Hua Horng

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31893–31898 (2014)
 • Qingyuan Miao, Qunjie Zhou, Jun Cui, Ping-An He, and Dexiu Huang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32158–32173 (2014)
 • Khaldoun Saleh, Rémi Henriet, Souleymane Diallo, Guoping Lin, Romain Martinenghi, Irina V. Balakireva, Patrice Salzenstein, Aurélien Coillet, and Yanne K. Chembo

Plasmonics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31677–31690 (2014)
 • Ruey-Lin Chern, Dezhuan Han, Z. Q. Zhang, and C. T. Chan

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31875–31883 (2014)
 • Jisoo Kyoung, Doo Jae Park, Sun Jung Byun, Jaeho Lee, Soo Bong Choi, Seongjun Park, and Sung Woo Hwang

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32026–32038 (2014)
 • Martin Bauch, Simone Hageneder, and Jakub Dostalek

Sensors

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31654–31664 (2014)
 • Lei Chen, Wei-Gang Zhang, Li Wang, Hao Zhang, Jonathan Sieg, Quan Zhou, Li-Yu Zhang, Biao Wang, and Tie-Yi Yan

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31917–31923 (2014)
 • Jie Li, Hao Wang, Li-Peng Sun, Yunyun Huang, Long Jin, and Bai-Ou Guan

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31984–31992 (2014)
 • Changyu Shen, Youqing Wang, Jinlei Chu, Yanfang Lu, Yi Li, and Xinyong Dong

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32150–32157 (2014)
 • Christopher Holmes, James C. Gates, and Peter G. R. Smith

Terahertz Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32071–32081 (2014)
 • Hua Gao, Qing Cao, Minning Zhu, Da Teng, and Siyi Shen

Thin Films

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31665–31676 (2014)
 • Wenjun Zhou, David J. Mandia, Seán T. Barry, and Jacques Albert

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32174–32179 (2014)
 • A. V. Tikhonravov, V. G. Zhupanov, V. N. Fedoseev, and M. K. Trubetskov

Ultrafast Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32016–32025 (2014)
 • Colin J. R. Sheppard, Shan Shan Kou, Jiao Lin, Manjula Sharma, and George Barbastathis

Vision, Color, and Visual Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 31786–31800 (2014)
 • Kiran Deshpande, Phil Green, and Michael R Pointer

X-ray Optics

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32098–32106 (2014)
 • W. Luo, T. P. Yu, M. Chen, Y. M. Song, Z. C. Zhu, Y. Y. Ma, and H. B. Zhuo

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32107–32118 (2014)
 • Karin Burger, Thomas Koehler, Michael Chabior, Sebastian Allner, Mathias Marschner, Andreas Fehringer, Marian Willner, Franz Pfeiffer, and Peter Noël

Errata

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Optics Express Vol. 22, Iss. 26, pp. 32199–32199 (2014)
 • Daisuke Akamatsu, Masami Yasuda, Hajime Inaba, Kazumoto Hosaka, Takehiko Tanabe, Atsushi Onae, and Feng-Lei Hong
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News