OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Optics Express > Issues in Progress

Click for help

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27112–27122 (2014)
 • Lu Lu, Xiaoling Ji, and Yahya Baykal
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27123–27135 (2014)
 • Wei He, Igor V. Yurkevich, Leigh T. Canham, Armando Loni, and Andrey Kaplan
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27136–27143 (2014)
 • Yunsheng Guo and Ji Zhou
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27144–27158 (2014)
 • Yosef London, Yair Antman, Raphael Cohen, Naama Kimelfeld, Nadav Levanon, and Avi Zadok
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27159–27168 (2014)
 • C. M. S. Vicente, P. P. Lima, V. de Zea Bermudez, L. D. Carlos, P. S. André, and R. A. S. Ferreira
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27169–27174 (2014)
 • Tsen-Fang Dai, Wei-Chih Hsu, and Hsu-Cheng Hsu
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27175–27182 (2014)
 • Bing Shen, Peng Wang, Randy Polson, and Rajesh Menon
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27183–27192 (2014)
 • Xin Wang and Christi K. Madsen
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1725–A1730 (2014)
 • Bong Choon Kim, Young Jin Lim, Je Hoon Song, Jun Hee Lee, Kwang-Un Jeong, Joong Hee Lee, Gi-Dong Lee, and Seung Hee Lee
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1731–A1743 (2014)
 • Nart S. Daghestani, Richard Brownsword, and Damien Weidmann
 • Published on: 10/24/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26919–26924 (2014)
 • Hirotsugu Yamamoto, Yuka Tomiyama, and Shiro Suyama
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26925–26932 (2014)
 • Hongwei Chu, Shengzhi Zhao, Kejian Yang, Jia Zhao, Yufei Li, Dechun Li, Guiqiu Li, Tao Li, and Wenchao Qiao
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26933–26938 (2014)
 • Jiaxing Liu, Zhaohua Wang, Kunna He, Long Wei, Zhiguo Zhang, Zhiyi Wei, Haohai Yu, Huaijin Zhang, and Jiyang Wang
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26939–26946 (2014)
 • Y. T. Yu, P. H. Tuan, K. F. Huang, and Y. F. Chen
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26947–26955 (2014)
 • Baozhen Zhao, Jun Zhang, Shouyuan Chen, Cheng Liu, Grigory Golovin, Sudeep Banerjee, Kevin Brown, Jared Mills, Chad Petersen, and Donald Umstadter
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26956–26966 (2014)
 • Xiaojun Yu, Xinyu Liu, Jun Gu, Dongyao Cui, Junying Wu, and Linbo Liu
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26967–26975 (2014)
 • R. Boge, S. Heuser, M. Sabbar, M. Lucchini, L. Gallmann, C. Cirelli, and U. Keller
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26976–26984 (2014)
 • Junfeng Song, Andy Lim Eu-Jin, Xianshu Luo, Ying Huang, Xiaoguang Tu, Lianxi Jia, Qing Fang, Tsung-Yang Liow, Mingbin Yu, and Guo-Qiang Lo
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26985–26990 (2014)
 • Lijia Zhang, Bo Liu, Xiangjun Xin, and Yongjun Wang
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26991–27000 (2014)
 • Aixi Chen
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27001–27006 (2014)
 • Xiaoyuan Lu, Rengang Wan, Guoxi Wang, Tongyi Zhang, and Wenfu Zhang
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27007–27018 (2014)
 • Minghua Cao, Jianqiang Li, Yitang Dai, Feifei Yin, and Kun Xu
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27019–27025 (2014)
 • Ai-Ping Luo, Peng-Fei Zhu, Hao Liu, Xu-Wu Zheng, Nian Zhao, Meng Liu, Hu Cui, Zhi-Chao Luo, and Wen-Cheng Xu
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27026–27041 (2014)
 • Arthur James Lowery, Chen Zhu, Emanuele Viterbo, and Bill Corcoran
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27042–27055 (2014)
 • Tingting Tang, Jun Qin, Jianliang Xie, Longjiang Deng, and Lei Bi
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27056–27062 (2014)
 • Antonin Miks and Jiri Novak
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27063–27068 (2014)
 • Jörg Reitterer, Franz Fidler, Gerhard Schmid, Thomas Riel, Christian Hambeck, Ferdinand Saint Julien-Wallsee, Walter Leeb, and Ulrich Schmid
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27069–27076 (2014)
 • Qing Liu, Kyung Woo Kim, Jack Sheng Kee, Junfeng Song, Guo-Qiang Lo, and Mi Kyoung Park
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27077–27085 (2014)
 • Tobias Roethlingshoefer, Thomas Richter, Colja Schubert, Georgy Onishchukov, Bernhard Schmauss, and Gerd Leuchs
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27086–27093 (2014)
 • Lirong Wang, Naixia Zhai, Lijuan Liu, Xiaoyang Wang, Guiling Wang, Yong Zhu, and Chuangtian Chen
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27094–27101 (2014)
 • Rikesh Patel, Samuel Achamfuo-Yeboah, Roger Light, and Matt Clark
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 27102–27111 (2014)
 • Michael Y. Peng, Aram Kalaydzhyan, and Franz X. Kärtner
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1650–A1658 (2014)
 • Duanni Huang, Parthiban Santhanam, and Rajeev J. Ram
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1659–A1668 (2014)
 • Wim Hertog, Aleix Llenas, Jesús M. Quintero, Charles E. Hunt, and Josep Carreras
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1669–A1679 (2014)
 • Fangming Jin, Bei Chu, Wenlian Li, Zisheng Su, Haifeng Zhao, and C. S. Lee
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1680–A1686 (2014)
 • M. Djavid, X. Liu, and Z. Mi
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1687–A1694 (2014)
 • Woo-Young Park, Yongwon Kwon, Changhee Lee, and Ki-Woong Whang
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1695–A1700 (2014)
 • Ching-Ming Hsu, Bo-Ting Lin, Yin-Xing Zeng, Wei-Ming Lin, and Wen-Tuan Wu
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1701–A1712 (2014)
 • Jiakun Li, Weiqi Jin, Xia Wang, and Xu Zhang
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. S7, pp. A1713–A1724 (2014)
 • Rui Feng, Jun Qiu, Linhua Liu, Weiqiang Ding, and Lixue Chen
 • Published on: 10/23/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26862–26871 (2014)
 • Tianhe Wang, Tianxin Yang, Dongfang Jia, Zhaoying Wang, and Chunfeng Ge
 • Published on: 10/22/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26872–26877 (2014)
 • Veselin Aleksandrov, Alexander Gluth, Valentin Petrov, Ivan Buchvarov, Sun Young Choi, Mi Hye Kim, Fabian Rotermund, Xavier Mateos, Francesc Díaz, and Uwe Griebner
 • Published on: 10/22/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26878–26883 (2014)
 • Ariel Raz and David Mendlovic
 • Published on: 10/22/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26884–26890 (2014)
 • Aaron Yevick, Mark Hannel, and David G. Grier
 • Published on: 10/22/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26891–26899 (2014)
 • Ju Won Lim, Young Tack Lee, Rina Pandey, Tae-Hee Yoo, Byoung-In Sang, Byeong-Kwon Ju, Do Kyung Hwang, and Won Kook Choi
 • Published on: 10/22/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26900–26907 (2014)
 • Tao Chen, Peipei Jiang, Bo Wu, Rong Shu, Chengzhi Hu, and Yonghang Shen
 • Published on: 10/22/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26908–26918 (2014)
 • Eunsong Oh and Jong-Kuk Choi
 • Published on: 10/22/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26621–26634 (2014)
 • Bradley Deutsch, Martin Schnell, Rainer Hillenbrand, and P. Scott Carney
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26635–26641 (2014)
 • Adrien Billat, Steevy Cordette, and Camille-Sophie Brès
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26642–26650 (2014)
 • Masaki Asobe, Takeshi Umeki, Hirokazu Takenouchi, and Yutaka Miyamoto
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26651–26658 (2014)
 • Haitao Zhao and Arkady Major
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26674–26679 (2014)
 • Peter John Rodrigo, Theis F. Q. Iversen, Qi Hu, and Christian Pedersen
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26680–26695 (2014)
 • Amedeo Capozzoli, Claudio Curcio, Angelo Liseno, and Salvatore Savarese
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26696–26711 (2014)
 • Yunhui Zhu, Aamod Shanker, Lei Tian, Laura Waller, and George Barbastathis
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26712–26719 (2014)
 • Wenhai Yu, Wencheng Yue, Peijun Yao, Yonghua Lu, and Wen Liu
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26720–26741 (2014)
 • Son Thai Le, Jaroslaw E. Prilepsky, and Sergei K. Turitsyn
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26742–26751 (2014)
 • Svyatoslav Kharitonov, Roman Kiselev, Ashwani Kumar, Ivan Fernández de Jáuregui Ruiz, Xueliang Shi, Kristján Leósson, Thomas Pertsch, Stefan Nolte, Sergey Bozhevolnyi, and Arkadi Chipouline
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26752–26762 (2014)
 • William Lohry and Song Zhang
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26763–26776 (2014)
 • Lei Gong, Xing-Ze Qiu, Yu-Xuan Ren, Hui-Qing Zhu, Wei-Wei Liu, Jin-Hua Zhou, Min-Cheng Zhong, Xiu-Xiang Chu, and Yin-Mei Li
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26777–26787 (2014)
 • Jin Jei Wu, Da Jun Hou, Kexin Liu, Linfang Shen, Chi An Tsai, Chien Jang Wu, Dichi Tsai, and Tzong-Jer Yang
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26788–26802 (2014)
 • David Patel, Venkat Veerasubramanian, Samir Ghosh, Alireza Samani, Qiuhang Zhong, and David V. Plant
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26803–26813 (2014)
 • K. Misiakos, I. Raptis, E. Makarona, A. Botsialas, A. Salapatas, P. Oikonomou, A. Psarouli, P.S. Petrou, S.E. Kakabakos, Kari Tukkiniemi, M. Sopanen, and G. Jobst
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26814–26824 (2014)
 • Paveen Apiratikul, Jeremiah J. Wathen, Gyorgy A. Porkolab, Bohan Wang, Lei He, Thomas E. Murphy, and Christopher J. K. Richardson
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26825–26833 (2014)
 • Tino Elsmann, Adrian Lorenz, Nazila Safari Yazd, Tobias Habisreuther, Jan Dellith, Anka Schwuchow, Jörg Bierlich, Kay Schuster, Manfred Rothhardt, Ladislav Kido, and Hartmut Bartelt
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26834–26843 (2014)
 • David B. Ruffner and David G. Grier
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26844–26853 (2014)
 • Hyuntai Kim, Seung-Yeol Lee, Sukmo Koo, Jinseob Kim, Kyoungyoon Park, Dongyeul Lee, Luis Alonso Vazquez-Zuniga, Namkyoo Park, Byoungho Lee, and Yoonchan Jeong
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26854–26861 (2014)
 • Po Dong, Ting-Chen Hu, Tsung-Yang Liow, Young-Kai Chen, Chongjin Xie, Xianshu Luo, Guo-Qiang Lo, Rose Kopf, and Alaric Tate
 • Published on: 10/21/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26449–26456 (2014)
 • He Chen, Sheng-Ping Chen, Zong-Fu Jiang, and Jing Hou
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26457–26461 (2014)
 • Hajime Nishioka
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26462–26475 (2014)
 • Shuai Bai, Jianyu Wang, Jia Qiang, Liang Zhang, and Juanjuan Wang
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26476–26486 (2014)
 • Valentina Giorgis, Pierfrancesco Zilio, Gianluca Ruffato, Michele Massari, Gabriele Zacco, and Filippo Romanato
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26487–26497 (2014)
 • Lu Sun, Bin Tang, and Chun Jiang
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26498–26509 (2014)
 • Sonia Buckley, Marina Radulaski, Jingyuan Linda Zhang, Jan Petykiewicz, Klaus Biermann, and Jelena Vučković
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26510–26516 (2014)
 • Yongkang Dong, Pengbai Xu, Hongying Zhang, Zhiwei Lu, Liang Chen, and Xiaoyi Bao
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26517–26525 (2014)
 • Steven Miller, Kevin Luke, Yoshitomo Okawachi, Jaime Cardenas, Alexander L. Gaeta, and Michal Lipson
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26526–26536 (2014)
 • Alexander Guggenmos, Stefan Radünz, Roman Rauhut, Michael Hofstetter, Sriram Venkatesan, Angela Wochnik, Eric M. Gullikson, Stefan Fischer, Bert Nickel, Christina Scheu, and Ulf Kleineberg
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26537–26547 (2014)
 • S. M. F. Raupach, A. Koczwara, and G. Grosche
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26548–26558 (2014)
 • Tiffany Harte, Graham D. Bruce, Jonathan Keeling, and Donatella Cassettari
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26559–26571 (2014)
 • T. P. Steinbusch, H. K. Tyagi, M.C. Schaafsma, G. Georgiou, and J. Gómez Rivas
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26572–26584 (2014)
 • Zhaofeng Li, Semih Cakmakyapan, Bayram Butun, Christina Daskalaki, Stelios Tzortzakis, Xiaodong Yang, and Ekmel Ozbay
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26585–26606 (2014)
 • Kyle Fuerschbach, Jannick P. Rolland, and Kevin P. Thompson
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26607–26612 (2014)
 • V. A. Makarov, V. M. Petnikova, and V. V. Shuvalov
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26613–26620 (2014)
 • Shang Sun, Ningbo Yi, Wenjiao Yao, Qinghai Song, and Shumin Xiao
 • Published on: 10/20/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 22, pp. 26659–26673 (2014)
 • Christopher Hahne, Amar Aggoun, Shyqyri Haxha, Vladan Velisavljevic, and Juan Carlos Jácome Fernández
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News