OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Optics Express > Issues in Progress

Click for help

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6915–6923 (2015)
 • Yacine Halioua, Gangyi Xu, Souad Moumdji, Lianhe Li, Jingxuan Zhu, Edmund H. Linfield, A.Giles Davies, Harvey E. Beere, David A. Ritchie, and Raffaele Colombelli
 • Published on: 03/06/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6924–6936 (2015)
 • Binbin Zhou, Hairun Guo, and Morten Bache
 • Published on: 03/06/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6946–6951 (2015)
 • Jia-hong Liou and Chin-ping Yu
 • Published on: 03/06/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6952–6964 (2015)
 • Romain Bonjour, Simon A. Gebrewold, David Hillerkuss, Christian Hafner, and Juerg Leuthold
 • Published on: 03/06/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6965–6975 (2015)
 • Yi Zou, Swapnajit Chakravarty, Parker Wray, and Ray T. Chen
 • Published on: 03/06/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6976–6987 (2015)
 • Keigo Kamada, Yosuke Ito, Sunao Ichihara, Natsuhiko Mizutani, and Tetsuo Kobayashi
 • Published on: 03/06/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6815–6821 (2015)
 • Haifeng Zhou, Chao Li, Andy Lim Eujin, Lianxi Jia, Mingbin Yu, and Guoqiang Lo
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6822–6832 (2015)
 • Daniel T. Stack, Patricia J. Lee, and Qudsia Quraishi
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6833–6845 (2015)
 • Bo Li, Maria R. Fernández-Ruiz, Shuqin Lou, and José Azaña
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6846–6857 (2015)
 • Yongkai Yin, Meng Wang, Bruce Z. Gao, Xiaoli Liu, and Xiang Peng
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6858–6866 (2015)
 • Wenyu Zhao, Xiandong Leng, and Yongyuan Jiang
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6867–6877 (2015)
 • Bo-Hun Choi and Il-Bum Kwon
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6878–6887 (2015)
 • Petr Markov, Kannatassen Appavoo, Richard F. Haglund, and Sharon M. Weiss
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6888–6895 (2015)
 • Makiko T. Quint, Silverio Delgado, John. H. Paredes, Zachary S. Nuno, Linda S. Hirst, and Sayantani Ghosh
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6896–6902 (2015)
 • Fei Gao, Zhen Gao, Xihang Shi, Zhaoju Yang, Xiao Lin, and Baile Zhang
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6903–6914 (2015)
 • M. R. Karim, B. M. A. Rahman, and Govind P. Agrawal
 • Published on: 03/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6754–6762 (2015)
 • François Gutty, Arnaud Grisard, Alexandre Joly, Christian Larat, Dominique Papillon-Ruggeri, and Eric Lallier
 • Published on: 03/04/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6763–6772 (2015)
 • Gediminas Seniutinas, Gediminas Gervinskas, Roli Verma, Banshi D. Gupta, Florian Lapierre, Paul R. Stoddart, Felix Clark, Sally L. McArthur, and Saulius Juodkazis
 • Published on: 03/04/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6773–6779 (2015)
 • Ping Xu, Chunquan Hong, Guanxiao Cheng, Liang Zhou, and Zhilong Sun
 • Published on: 03/04/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6780–6786 (2015)
 • Yuewang Huang, Qiancheng Zhao, Lobna Kamyab, Ali Rostami, Filippo Capolino, and Ozdal Boyraz
 • Published on: 03/04/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6787–6792 (2015)
 • Xiang Liu, Frank Effenberger, and Naresh Chand
 • Published on: 03/04/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6793–6802 (2015)
 • Lingbo Kong, Changwon Lee, Christopher M. Earhart, Bernardo Cordovez, and James W. Chan
 • Published on: 03/04/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6803–6808 (2015)
 • Mo Chen, Zhou Meng, Jianfei Wang, and Wei Chen
 • Published on: 03/04/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6809–6814 (2015)
 • Yuhei Chiba, Hideyuki Takada, Kenji Torizuka, and Kazuhiko Misawa
 • Published on: 03/04/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6569–6586 (2015)
 • J. Barry McManus, David D. Nelson, and Mark S. Zahniser
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6587–6600 (2015)
 • Peter Greck, Stefan Birner, Bernhard Huber, and Peter Vogl
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6601–6612 (2015)
 • Øystein Ivar Helle, Balpreet Singh Ahluwalia, and Olav Gaute Hellesø
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6613–6625 (2015)
 • Raoul-Amadeus Lorbeer, Moritz Hitzemann, Marko Heidrich, Georgios Antonopoulos, Tammo Ripken, and Heiko Meyer
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6626–6633 (2015)
 • Zhu Hengyu, Chen Zaichun, Chong Tow Chong, and Hong Minghui
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6634–6644 (2015)
 • Manuel Queißer, Mike Burton, and Luca Fiorani
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6645–6655 (2015)
 • Masato Tanaka, Mitsuharu Hirano, Kiyotaka Murashima, Hiroshi Obi, Ryo Yamaguchi, and Takemi Hasegawa
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6656–6661 (2015)
 • Abhishek Singh, Sanjoy Pal, Harshad Surdi, S. S. Prabhu, S. Mathimalar, Vandana Nanal, R. G. Pillay, and G.H. Döhler
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6662–6672 (2015)
 • Zhilin Xu, Qizhen Sun, Borui Li, Yiyang Luo, Wengao Lu, Deming Liu, Perry Ping Shum, and Lin Zhang
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6673–6678 (2015)
 • Zhengyong Li, Changrui Liao, Yiping Wang, Lei Xu, Dongning Wang, Xiaopeng Dong, Shen Liu, Qiao Wang, Kaiming Yang, and Jiangtao Zhou
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6679–6691 (2015)
 • Maarten van Turnhout, Pascal van Grol, Florian Bociort, and H. Paul Urbach
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6692–6704 (2015)
 • Shota Ishimura and Kazuro Kikuchi
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6705–6721 (2015)
 • Hwanchol Jang, Changhyeong Yoon, Euiheon Chung, Wonshik Choi, and Heung-No Lee
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6722–6730 (2015)
 • M. Prost, M. El Kurdi, A. Ghrib, S. Sauvage, X. Checoury, N. Zerounian, F. Aniel, G. Beaudoin, I. Sagnes, F. Boeuf, and P. Boucaud
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6731–6737 (2015)
 • Xiao Zhang, Fangwei Ye, Yaroslav V. Kartashov, and Xianfeng Chen
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6738–6746 (2015)
 • Michel Olivier, Marc-Daniel Gagnon, and Michel Piché
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6747–6750 (2015)
 • Markus Selmke and Frank Cichos
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6751–6753 (2015)
 • Jun Miyazaki, Hiromichi Tsurui, Koshi Kawasumi, and Takayoshi Kobayashi
 • Published on: 03/03/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6283–6291 (2015)
 • P. Reininger, B. Schwarz, R. Gansch, H. Detz, D. MacFarland, T. Zederbauer, A. M. Andrews, W. Schrenk, and G. Strasser
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6292–6303 (2015)
 • Huihui Li, Jiang Liu, Zhaochen Cheng, Jia Xu, Fangzhou Tan, and Pu Wang
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6304–6312 (2015)
 • Anthony Dicken, Alex Shevchuk, Keith Rogers, Simon Godber, and Paul Evans
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6313–6325 (2015)
 • Linyan Cui
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6326–6335 (2015)
 • Rui Yang, Wenkan Zhu, and Jingjing Li
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6336–6344 (2015)
 • Soo-Jin Choi, Jae-Jun Choi, and Jack J. Yoh
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6345–6358 (2015)
 • José María Garrido-Balsells, Antonio Jurado-Navas, José Francisco Paris, Miguel Castillo-Vazquez, and Antonio Puerta-Notario
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6359–6369 (2015)
 • Junsu Lee, Joonhoi Koo, Young Min Jhon, and Ju Han Lee
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6370–6378 (2015)
 • Yu Sun, Zheng Zheng, Jiangtao Cheng, Guodong Sun, and Guofu Qiao
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6379–6391 (2015)
 • Itay Katzir, Amiram Ron, and Ofer Firstenberg
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6392–6399 (2015)
 • Yuanbing Cheng, Xianshu Luo, Junfeng Song, Tsung-Yang Liow, Guo-Qiang Lo, Yulian Cao, Xiaonan Hu, Xiaohui Li, Peng Huei Lim, and Qi Jie Wang
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6400–6407 (2015)
 • James P. Cahill, Olukayode Okusaga, Weimin Zhou, Curtis R. Menyuk, and Gary M. Carter
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6408–6417 (2015)
 • Artur Carnicer and Bahram Javidi
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6418–6427 (2015)
 • Jun Liu, Yu Chen, Pinghua Tang, Changwen Xu, Chujun Zhao, Han Zhang, and Shuangchun Wen
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6428–6443 (2015)
 • Jianing Yao, Panomsak Meemon, Michael Ponting, and Jannick P. Rolland
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6444–6454 (2015)
 • R. Bouziane and R. I. Killey
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6455–6477 (2015)
 • Alexander Cerjan, Y. D. Chong, and A. Douglas Stone
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6478–6490 (2015)
 • Vito Sorianello, Michele Midrio, and Marco Romagnoli
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6491–6496 (2015)
 • Boshen Gao, Zhimin Shi, and Robert W. Boyd
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6497–6508 (2015)
 • Xiaoyu Dai, Leyong Jiang, and Yuanjiang Xiang
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6509–6519 (2015)
 • Hooman Abediasl and Hossein Hashemi
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6520–6532 (2015)
 • Yu-Han Hung and Sheng-Kwang Hwang
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6533–6542 (2015)
 • Tatsuaki Inoue and Yasuhiro Takaki
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6543–6553 (2015)
 • Mingyang Zhou, Hongjun Liu, Qibing Sun, Nan Huang, and Zhaolu Wang
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6554–6561 (2015)
 • Gen Lai, Ruisheng Liang, Yujing Zhang, Zhenyu Bian, Lixuan Yi, Guangzhi Zhan, and Ruitong Zhao
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6562–6568 (2015)
 • Christoph Vannahme, Kristian Tølbøl Sørensen, Carsten Gade, Martin Dufva, and Anders Kristensen
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A279–A291 (2015)
 • Chang-Ki Moon, Sei-Yong Kim, Jeong-Hwan Lee, and Jang-Joo Kim
 • Published on: 03/02/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6112–6129 (2015)
 • Gregor Thalhammer, Lisa Obmascher, and Monika Ritsch-Marte
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6130–6144 (2015)
 • Xiao-Min Pan, Kai-Jiang Xu, Ming-Lin Yang, and Xin-Qing Sheng
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6145–6150 (2015)
 • Lingjie Kong and Meng Cui
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6151–6170 (2015)
 • Wei Gong, Xin Ma, Ge Han, Chengzhi Xiang, Ailin Liang, and Weidong Fu
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6171–6180 (2015)
 • Kaikai Guo, Siyuan Dong, Pariksheet Nanda, and Guoan Zheng
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6181–6186 (2015)
 • Chenglin Gu, Minglie Hu, Jintao Fan, Youjian Song, Bowen Liu, Lu Chai, Chingyue Wang, and Derryck T. Reid
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6187–6208 (2015)
 • Jin Li, Fei Xing, Ting Sun, and Zheng You
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6209–6214 (2015)
 • Mikita Marus, Aliaksandr Hubarevich, Hong Wang, Aliaksandr Smirnov, Xiaowei Sun, and Weijun Fan
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6215–6227 (2015)
 • Haoyuan Tang, Meng Xiang, Songnian Fu, Ming Tang, Perry Shum, and Deming Liu
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6228–6238 (2015)
 • Douglas J. Little, S. C. Hawkins, and Deb M. Kane
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6239–6253 (2015)
 • Xiaogang Wang, Wen Chen, and Xudong Chen
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6254–6263 (2015)
 • Chee Leong Tan, Soo Kyung Lee, and Yong Tak Lee
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6264–6276 (2015)
 • D. Blazek, M. Cada, and J. Pistora
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6277–6282 (2015)
 • R. Centeno, J. Mandon, S. M. Cristescu, O. Axner, and F. J. M. Harren
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A263–A278 (2015)
 • Miha Filipič, Philipp Löper, Bjoern Niesen, Stefaan De Wolf, Janez Krč, Christophe Ballif, and Marko Topič
 • Published on: 02/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6020–6028 (2015)
 • Lingyao Yu and Yunlong Sheng
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6029–6040 (2015)
 • Shoko Utsunomiya, Naoto Namekata, Kenta Takata, Daisuke Akamatsu, Shuichiro Inoue, and Yoshihisa Yamamoto
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6041–6049 (2015)
 • Jan Dupont and Xavier Orlik
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6050–6057 (2015)
 • Timothy W. Saucer, Caleb Zerger, Brennan Pursley, and Vanessa Sih
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6058–6072 (2015)
 • Carlos A. F. Marques, Gang-Ding Peng, and David J. Webb
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6073–6082 (2015)
 • Kee-Sun Sohn, Min Young Cho, Minseuk Kim, and Ji Sik Kim
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6083–6091 (2015)
 • Jinna He, Pei Ding, Junqiao Wang, Chunzhen Fan, and Erjun Liang
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6092–6101 (2015)
 • Albert A. Ruth, Sophie Dixneuf, and Johannes Orphal
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6102–6111 (2015)
 • Liang Gao
 • Published on: 02/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5822–5849 (2015)
 • Yashna Sharma, Veeranjaneya A. Tiruveedhula, John F. Muth, and Anuj Dhawan
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5850–5860 (2015)
 • J M De Freitas, T A Birks, and M Rollings
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5861–5874 (2015)
 • J. C. Hulme, J. K. Doylend, M. J. R. Heck, J. D. Peters, M. L. Davenport, J. T. Bovington, L. A. Coldren, and J. E. Bowers
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5875–5887 (2015)
 • Si Xiao, Bosai Lv, Liang Wu, Menglong Zhu, Jun He, and Shaohua Tao
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5888–5897 (2015)
 • S. Sygletos, S. Fabbri, E. Giacoumidis, M. Sorokina, D. M. Marom, M.F.C. Stephens, D. Klonidis, I. Tomkos, and A. D. Ellis
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5898–5906 (2015)
 • Hyung Ki Kim, Kenyu Ling, Kyeongseob Kim, and Sungjoon Lim
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5907–5914 (2015)
 • Da Eun Lee, Tae-Woo Lee, and Soon-Hong Kwon
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5915–5929 (2015)
 • Chandra S.R. Nathala, Ali Ajami, Andrey A. Ionin, Sergey I. Kudryashov, Sergey V Makarov, Thomas Ganz, Andreas Assion, and Wolfgang Husinsky
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5930–5940 (2015)
 • Michele Virgilio, Bernd Witzigmann, Gabriele Bolognini, Subhajit Guha, Thomas Schroeder, and Giovanni Capellini
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5941–5953 (2015)
 • Binglin Shen, Bailiang Pan, Jian Jiao, and Chunsheng Xia
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5954–5971 (2015)
 • Sidsel R. Petersen, Thomas T. Alkeskjold, Christina B. Olausson, and Jesper Lægsgaard
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5972–5981 (2015)
 • Zhaochen Cheng, Huihui Li, and Pu Wang
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5982–5993 (2015)
 • Matteo Cherchi, Sami Ylinen, Mikko Harjanne, Markku Kapulainen, and Timo Aalto
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5994–6006 (2015)
 • Yasuhiro Tanaka, Hiroshi Hasegawa, and Ken-ichi Sato
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6007–6019 (2015)
 • Dongdong Teng, Yi Xiong, Lilin Liu, and Biao Wang
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A232–A239 (2015)
 • Jinn-Kong Sheu, Fu-Bang Chen, Yen-Chin Wang, Chih-Chiang Chang, Shih-Hsien Huang, Chun-Nan Liu, and Ming-Lun Lee
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A240–A253 (2015)
 • Mikyung Lim, Seokmin Jin, Seung S. Lee, and Bong Jae Lee
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A254–A262 (2015)
 • Martin Theuring, Volker Steenhoff, Stefan Geißendörfer, Martin Vehse, Karsten von Maydell, and Carsten Agert
 • Published on: 02/25/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5596–5606 (2015)
 • Jahn Rührig, Tobias Bäuerle, Axel Griesmaier, and Tilman Pfau
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5607–5613 (2015)
 • Jun Ren, Shuxian Wang, Zhaochen Cheng, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Yanxue Chen, Liangmo Mei, and Pu Wang
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5614–5635 (2015)
 • Stefano Mafrica, Stéphanie Godiot, Mohsine Menouni, Marc Boyron, Fabien Expert, Raphaël Juston, Nicolas Marchand, Franck Ruffier, and Stéphane Viollet
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5636–5652 (2015)
 • Alba Peinado, Angel Lizana, Alejandro Turpín, Claudio Iemmi, Todor K. Kalkandjiev, Jordi Mompart, and Juan Campos
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5653–5669 (2015)
 • Nikola Krstajić, James Levitt, Simon Poland, Simon Ameer-Beg, and Robert Henderson
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5670–5680 (2015)
 • Anton Hasenkampf, Niels Kröger, Arthur Schönhals, Wolfgang Petrich, and Annemarie Pucci
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5681–5693 (2015)
 • Kristian Cvecek, Rainer Odato, Sarah Dehmel, Isamu Miyamoto, and Michael Schmidt
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5694–5703 (2015)
 • Shuhei Yada and Mitsuhiro Terakawa
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5704–5715 (2015)
 • A. Turpin, Yu. V. Loiko, A. Peinado, A. Lizana, T. K. Kalkandjiev, J. Campos, and J. Mompart
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5716–5722 (2015)
 • Aaron J. Danner, H. L. Dao, and Tomáš Tyc
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5723–5737 (2015)
 • D. M. Marom, J. Dunayevsky, D. Sinefeld, M. Blau, R. Ryf, N. K. Fontaine, M. Montoliu, S. Randel, C. Liu, B. Ercan, M. Esmaeelpour, S. Chandrasekhar, A. H. Gnauck, S. G. Leon-Saval, J. Bland-Hawthorn, J. R. Salazar-Gil, Y. Sun, L. Grüner-Nielsen, and R. Lingle
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5738–5743 (2015)
 • Antonio Mecozzi, Cristian Antonelli, and Mark Shtaif
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5744–5748 (2015)
 • Zonglei Li, Lianshan Yan, Yulan Peng, Wei Pan, Bin Luo, and Liyang Shao
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5749–5762 (2015)
 • Yunya Xie, Haitao Liu, Hongwei Jia, and Ying Zhong
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5763–5776 (2015)
 • Zhong-Xiao Man, Nguyen Ba An, and Yun-Jie Xia
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5777–5788 (2015)
 • Oluyemi Omomukuyo, Deyuan Chang, Jingwen Zhu, Octavia Dobre, Ramachandran Venkatesan, Telex Ngatched, and Chuck Rumbolt
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5789–5799 (2015)
 • Ali Haddadpour and Georgios Veronis
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5800–5808 (2015)
 • Kyookeun Lee, Seung-Yeol Lee, Jaehoon Jung, and Byoungho Lee
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5809–5821 (2015)
 • Jaehyun Hwang, Soocheol Kim, Jung Heo, Donghak Lee, Suho Ryu, and Chulmin Joo
 • Published on: 02/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5368–5387 (2015)
 • Xiaoli Yang, Ralf Hofmann, Robin Dapp, Thomas van de Kamp, Tomy dos Santos Rolo, Xianghui Xiao, Julian Moosmann, Jubin Kashef, and Rainer Stotzka
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5388–5396 (2015)
 • Zhongwei Yu, Shengyi Qian, Linwei Yu, Soumyadeep Misra, Pei Zhang, Junzhuan Wang, Yi Shi, Ling Xu, Jun Xu, Kunji Chen, and Pere Roca i Cabarrocas
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5397–5405 (2015)
 • Jacek Krzywinski, Daniele Cocco, Stefan Moeller, and Daniel Ratner
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5406–5416 (2015)
 • Lourdes Patricia Ramirez, Marc Hanna, Géraud Bouwmans, Hicham El Hamzaoui, Mohamed Bouazaoui, Damien Labat, Karen Delplace, Julien Pouysegur, Florent Guichard, Philippe Rigaud, Vincent Kermène, Agnès Desfarges-Berthelemot, Alain Barthélémy, Florian Prévost, Laurent Lombard, Yoann Zaouter, Frédéric Druon, and Patrick Georges
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5417–5437 (2015)
 • Chih-Hua Chang
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5438–5451 (2015)
 • Junjing Deng, Youssef S. G. Nashed, Si Chen, Nicholas W. Phillips, Tom Peterka, Rob Ross, Stefan Vogt, Chris Jacobsen, and David J. Vine
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5452–5467 (2015)
 • Nicolas Burdet, Xiaowen Shi, Daniel Parks, Jesse N. Clark, Xiaojing Huang, Stephen D. Kevan, and Ian K. Robinson
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5468–5476 (2015)
 • Ying Zhang, Xuemei Cheng, Xunli Yin, Jintao Bai, Pei Zhao, and Zhaoyu Ren
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5477–5484 (2015)
 • Alfredo Bismuto, Stéphane Blaser, Romain Terazzi, Tobias Gresch, and Antoine Muller
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5485–5490 (2015)
 • Jiangming Xu, Liangjin Huang, Jinyong Leng, Hu Xiao, Shaofeng Guo, Pu Zhou, and Jinbao Chen
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5491–5499 (2015)
 • Clinton J. Smith, Raji Shankar, Matthew Laderer, Michael B. Frish, Marko Loncar, and Mark G. Allen
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5500–5507 (2015)
 • Eui-Young Song, Jaebum Cho, Hwi Kim, Woo Young Choi, and Byoungho Lee
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5508–5520 (2015)
 • Meena Siddiqui, Serhat Tozburun, Ellen Ziyi Zhang, and Benjamin J. Vakoc
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5521–5531 (2015)
 • Sandro M. Link, Alexander Klenner, Mario Mangold, Christian A. Zaugg, Matthias Golling, Bauke W. Tilma, and Ursula Keller
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5532–5546 (2015)
 • Shiwei Wang and Lijiang Zeng
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5547–5564 (2015)
 • Loan Le Thi Ngoc, Justyna Wiedemair, Albert van den Berg, and Edwin T. Carlen
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5565–5570 (2015)
 • T. Amotchkina, U. Brauneck, A. Tikhonravov, and M. Trubetskov
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5571–5581 (2015)
 • Taciano Sorrentino, C. Quintero-Quiroz, Andrés Aragoneses, M. C. Torrent, and Cristina Masoller
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5582–5589 (2015)
 • Shuai Yuan, Tie-Jun Wang, Haifeng Pan, Lijuan Zheng, See Leang Chin, and Heping Zeng
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 5590–5595 (2015)
 • Tobias Haist, Alexander Peter, and Wolfgang Osten
 • Published on: 02/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A211–A218 (2015)
 • Lee-Woon Jang, Hanok Park, Soo-Hyoung Lee, Alexander Y. Polyakov, Rizwan Khan, Jin-Kyu Yang, and In-Hwan Lee
 • Published on: 02/19/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A219–A231 (2015)
 • Jieyang Jia, Yu Miao, Yangsen Kang, Yijie Huo, Mojgan Mazouchi, Yusi Chen, Li Zhao, Huiyang Deng, Pakapol Supaniratisai, Sara H. AlQahtani, and James S. Harris
 • Published on: 02/19/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A192–A203 (2015)
 • Ping Li, Jin Xie, Jian Cheng, and Yu Ning Jiang
 • Published on: 02/10/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 7, pp. A204–A210 (2015)
 • Kuo-Ju Chen, Yi-Chun Lai, Bin-Cheng Lin, Chien-Chung Lin, Sheng-Huan Chiu, Zong-Yi Tu, Min-Hsiung Shih, Peichen Yu, Po-Tsung Lee, Xiuling Li, Hsin-Fei Meng, Gou-Chung Chi, Teng-Ming Chen, and Hao-Chung Kuo
 • Published on: 02/10/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 5, pp. 6937–6945 (2015)
 • Faisal Kamran, Otto H. A. Abildgaard, Arman A. Subash, Peter E. Andersen, Stefan Andersson-Engels, and Dmitry Khoptyar
 • Published on: 02/06/15
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News