OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Optics Express > Issues in Progress

Click for help

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2696–2712 (2015)
 • Olesya Bondarenko, Cheng-Yi Fang, Felipe Vallini, Joseph S. T. Smalley, and Yeshaiahu Fainman
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2713–2719 (2015)
 • Mei C. Zheng, Nyan L. Aung, Abanti Basak, Peter Q. Liu, Xiaojun Wang, Jen-Yu Fan, Mariano Troccoli, and Claire F. Gmachl
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2720–2729 (2015)
 • L. H. Li, J. X. Zhu, L. Chen, A. G. Davies, and E. H. Linfield
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2730–2736 (2015)
 • Marcus Beutler, Ingo Rimke, Edlef Büttner, Paolo Farinello, Antonio Agnesi, Valeriy Badikov, Dmitrii Badikov, and Valentin Petrov
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2737–2752 (2015)
 • Yuyang Tao, Xiao Liang, Jiaheng Wang, and Chunming Zhao
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2753–2763 (2015)
 • Sandeep Inampudi, Nicholas Kuhta, and Viktor A. Podolskiy
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2764–2776 (2015)
 • Christopher M. Roberts, Sandeep Inampudi, and Viktor A. Podolskiy
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2777–2797 (2015)
 • Jun-Ping Zhuang and Sze-Chun Chan
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2798–2807 (2015)
 • Yongpin P. Chen, Wei E. I. Sha, Lijun Jiang, and Jun Hu
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2808–2818 (2015)
 • Sandeep Kumar, Heung-Sik Kang, and Dong Eon Kim
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2819–2826 (2015)
 • Chen Zhu, Chunyan Lv, Canxing Wang, Yiping Sha, Dongsheng Li, Xiangyang Ma, and Deren Yang
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2827–2836 (2015)
 • Lu Lu, Pengfei Zhang, Chengyu Fan, and Chunhong Qiao
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2837–2845 (2015)
 • S. A. Ibrahim, N. A. Rahman, M. H. Abu Bakar, S. H. Girei, M. H. Yaacob, H. Ahmad, and M. A. Mahdi
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2846–2856 (2015)
 • Thomas Ako, Anthony Hope, Thach Nguyen, Arnan Mitchell, Wim Bogaerts, Kristiaan Neyts, and Jeroen Beeckman
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2857–2862 (2015)
 • Yanqin Wang, Xiaoliang Ma, Mingbo Pu, Xiong Li, Cheng Huang, Wenbo Pan, Bo Zhao, Jianhua Cui, and Xiangang Luo
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2863–2871 (2015)
 • Dajeong Im, Jaebum Cho, Joonku Hahn, Byoungho Lee, and Hwi Kim
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2872–2878 (2015)
 • Hideharu Mikami, Manabu Shiozawa, Masataka Shirai, and Koichi Watanabe
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2879–2888 (2015)
 • Ling-Xiu Zou, Yong-Zhen Huang, Bo-Wen Liu, Xiao-Meng Lv, Xiu-Wen Ma, Yue-De Yang, Jin-Long Xiao, and Yun Du
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2889–2894 (2015)
 • Yunshan Zhang, Jilin Zheng, Fangzheng Zhang, Yuechun Shi, Junshou Zheng, Jun Lu, Shengping Liu, Bocang Qiu, and Xiangfei Chen
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2895–2903 (2015)
 • Maowen Song, Honglin Yu, Changtao Wang, Na Yao, Mingbo Pu, Jun Luo, Zuojun Zhang, and Xiangang Luo
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2904–2917 (2015)
 • Xiang Yi and Mingwu Yao
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2918–2932 (2015)
 • Christophe Caucheteur, Valérie Voisin, and Jacques Albert
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A149–A156 (2015)
 • Chiu-Chang Huang, Yu-Yi Kuo, Szu-Hua Chen, Wei-Ting Chen, and Chih-Yu Chao
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A157–A168 (2015)
 • Yi Xiang Yeng, Walker R. Chan, Veronika Rinnerbauer, Veronika Stelmakh, Jay J. Senkevich, John D. Joannopoulos, Marin Soljacic, and Ivan Čelanović
 • Published on: 01/30/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2487–2511 (2015)
 • Harish Subbaraman, Xiaochuan Xu, Amir Hosseini, Xingyu Zhang, Yang Zhang, David Kwong, and Ray T. Chen
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2512–2523 (2015)
 • James Ferrara, Weijian Yang, Li Zhu, Pengfei Qiao, and Connie J. Chang-Hasnain
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2524–2540 (2015)
 • Hikaru Saito and Naoki Yamamoto
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2541–2556 (2015)
 • Peter R.T. Munro, Andrea Curatolo, and David D. Sampson
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2557–2565 (2015)
 • Alexander Hartung, Jens Kobelke, Anka Schwuchow, Katrin Wondraczek, Jörg Bierlich, Jürgen Popp, Torsten Frosch, and Markus A. Schmidt
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2566–2576 (2015)
 • Lifu Zhang, Kun Liu, Haizhe Zhong, Jinggui Zhang, Ying Li, and Dianyuan Fan
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2577–2590 (2015)
 • S. Lane, P. West, A. François, and A. Meldrum
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2591–2599 (2015)
 • Jinho Lee and David H. Reitze
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2600–2617 (2015)
 • Rubén Boluda-Ruiz, Antonio García-Zambrana, Beatriz Castillo-Vázquez, and Carmen Castillo-Vázquez
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2618–2632 (2015)
 • Hua Qian, Sunzeng Cai, Saijie Yao, Ting Zhou, Yang Yang, and Xudong Wang
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2633–2638 (2015)
 • Peipei Jiang, Tao Chen, Bo Wu, Dingzhong Yang, Chengzhi Hu, Pinghui Wu, and Yonghang Shen
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2639–2646 (2015)
 • Xiaofeng Duan, Guren Zhou, Yongqing Huang, Yufeng Shang, and Xiaomin Ren
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2647–2659 (2015)
 • S. Lorenz, M. Bärwinkel, P. Heinz, S. Lehmann, W. Mühlbauer, and D. Brüggemann
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2660–2675 (2015)
 • Jeffrey R. Chen, Kenji Numata, and Stewart T. Wu
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2676–2685 (2015)
 • Majid Sodagar, Mehdi Miri, Ali A. Eftekhar, and Ali Adibi
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2686–2695 (2015)
 • Charles Varin, Graeme Bart, Rhys Emms, and Thomas Brabec
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A133–A139 (2015)
 • Chur-Hyun Shin, Eul Yong Shin, Min-Hoi Kim, Jae-Hyun Lee, and Yoonseuk Choi
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A140–A145 (2015)
 • Guoxing He and Ju Tang
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A146–A148 (2015)
 • Yue Lin, Ziquan Guo, and Yongge Cao
 • Published on: 01/29/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2196–2202 (2015)
 • Cristian Antonelli, Antonio Mecozzi, and Mark Shtaif
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2203–2219 (2015)
 • Cristian Antonelli, Antonio Mecozzi, Mark Shtaif, and Peter J. Winzer
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2220–2239 (2015)
 • Liangqiong Qu, Jiandong Tian, Zhi Han, and Yandong Tang
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2240–2251 (2015)
 • Jan Audenaert, Paula C. Acuña R., Peter Hanselaer, and Frédéric B. Leloup
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2252–2261 (2015)
 • Roei Aviram Cohen, Ofer Amrani, and Shlomo Ruschin
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2262–2279 (2015)
 • Frédéric Mélin and Gert Sclep
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2280–2292 (2015)
 • Paul J. Compaijen, Victor A. Malyshev, and Jasper Knoester
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2293–2307 (2015)
 • Salvatore Campione, Lorena I. Basilio, Larry K. Warne, and Michael B. Sinclair
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2308–2319 (2015)
 • Chih-Hao Cheng, Yi-Cheng Chen, and Fan-Yi Lin
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2320–2327 (2015)
 • Xinghu Fu, Haiyang Xie, Xianglong Zeng, Guangwei Fu, and Weihong Bi
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2328–2338 (2015)
 • Peng Feng, Wen-Di Li, and Weihua Zhang
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2339–2346 (2015)
 • Dong-Hun Lee, Jong Sool Jeong, Ki-Soo Kim, Hyun-Soo Kim, Dong Churl Kim, Mi-Ran Park, Yong-Tak Han, Oh Kee Kwon, and O-Kyun Kwon
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2347–2360 (2015)
 • Alain Miffre, Christophe Anselmo, Sylvain Geffroy, Emeric Fréjafon, and Patrick Rairoux
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2361–2368 (2015)
 • Fenglin Peng, Daming Xu, Haiwei Chen, and Shin-Tson Wu
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2369–2374 (2015)
 • G. P. Puccioni and G. L. Lippi
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2375–2382 (2015)
 • Alison McDonald, Gail McConnell, David C. Cox, Erling Riis, and Paul F. Griffin
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2383–2391 (2015)
 • Fangli Liu, Cheng Qian, and Y. D. Chong
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2392–2402 (2015)
 • Henrik Eliasson, Pontus Johannisson, Magnus Karlsson, and Peter A. Andrekson
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2403–2415 (2015)
 • Sergi García and Ivana Gasulla
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2416–2423 (2015)
 • Yiyang Luo, Li Xia, Zhilin Xu, Can Yu, Qizhen Sun, Wei Li, Di Huang, and Deming Liu
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2424–2435 (2015)
 • Mengmeng Han, Shumin Zhang, Xingliang Li, Huaxing Zhang, Hong Yang, and Ting Yuan
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2436–2445 (2015)
 • Henrik Tünnermann and Akira Shirakawa
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2446–2450 (2015)
 • Carl Borgentun, Clifford Frez, Ryan M. Briggs, Mathieu Fradet, and Siamak Forouhar
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2451–2465 (2015)
 • Hung-Lin Hsieh and Ssu-Wen Pan
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2466–2471 (2015)
 • Seungbin Yang, Hyojin Lee, and Ji-Hoon Lee
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2472–2486 (2015)
 • C. M. N. Mateo, U. Brauch, T. Schwarzbäck, H. Kahle, M. Jetter, M. Abdou Ahmed, P. Michler, and T. Graf
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A118–A123 (2015)
 • Anne Teupner, Krister Bergenek, Ralph Wirth, Pablo Benítez, and Juan Carlos Miñano
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A124–A132 (2015)
 • Chang Liu, Igal Balin, Shlomo Magdassi, Ibrahim Abdulhalim, and Yi Long
 • Published on: 01/28/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2085–2090 (2015)
 • Ali Ghiasi
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2091–2100 (2015)
 • Ya-Ming Xie, Wei Tan, and Zhi-Guo Wang
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2101–2120 (2015)
 • M.-W. Kwon, S.-C. Kim, S.-E. Yoon, Y.-S. Ho, and E.-S. Kim
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2121–2132 (2015)
 • Yingchun Cao, Nancy P. Sanchez, Wenzhe Jiang, Robert J. Griffin, Feng Xie, Lawrence C. Hughes, Chung-en Zah, and Frank K. Tittel
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2133–2144 (2015)
 • Yajie Jiang, Supriya Pillai, and Martin A. Green
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2145–2156 (2015)
 • N. Krauß, A. Nast, D. C. Heinecke, C. Kölbl, H. G. Barros, and T. Dekorsy
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2157–2162 (2015)
 • Zhensheng Jia, Hung-Chang Chien, Yi Cai, Jianjun Yu, Chengliang Zhang, Junjie Li, Yiran Ma, Dongdong Shang, Qi Zhang, Sheping Shi, and Huitao Wang
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2163–2173 (2015)
 • Yanqing Liu, Hongwei Qi, Qingming Lu, Fapeng Yu, Zhengping Wang, Xinguang Xu, and Xian Zhao
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2174–2186 (2015)
 • Guang Yang, Weiwen Zou, Xing Li, and Jianping Chen
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2187–2195 (2015)
 • Wen-Che Tsai, Hui-ling Kao, Kun-Hsu Liao, Yu-Hao Liu, Tzu-Ping Lin, and Erik S. Jeng
 • Published on: 01/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1894–1905 (2015)
 • Oleksii Kopylov, Andrew Bañas, Mark Villangca, Darwin Palima, and Jesper Glückstad
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1906–1911 (2015)
 • Bing Sun, Yiping Wang, Junle Qu, Changrui Liao, Guolu Yin, Jun He, Jiangtao Zhou, Jian Tang, Shen Liu, Zhengyong Li, and Yingjie Liu
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1912–1929 (2015)
 • Zhenzhou Wang
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1930–1937 (2015)
 • Abian B. Socorro, Soheil Soltani, Ignacio Del Villar, Jesus M. Corres, and Andrea M. Armani
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1938–1950 (2015)
 • Ferdinand Deger, Alamin Mansouri, Marius Pedersen, Jon Y. Hardeberg, and Yvon Voisin
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1951–1966 (2015)
 • H. Arwin, R. Magnusson, E. Garcia-Caurel, C. Fallet, K. Järrendahl, M. Foldyna, A. De Martino, and R. Ossikovski
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1967–1980 (2015)
 • Ali Hatef and Michel Meunier
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1981–1991 (2015)
 • Makoto Tsubokawa and Deqing Kong
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 1992–2001 (2015)
 • C. S. Cheung, J. M. O. Daniel, M. Tokurakawa, W. A. Clarkson, and H. Liang
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2002–2009 (2015)
 • Yuchao Yan, Huilian Ma, and Zhonghe Jin
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2010–2020 (2015)
 • Weili Yang, Yu Yu, Mengyuan Ye, Guanyu Chen, Chi Zhang, and Xinliang Zhang
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2021–2031 (2015)
 • C. W. Ling, Meng Xiao, C. T. Chan, S. F. Yu, and K. H. Fung
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2032–2039 (2015)
 • Yan Peng, XiaoFei Zang, YiMing Zhu, Cheng Shi, Lin Chen, Bin Cai, and SongLin Zhuang
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2040–2047 (2015)
 • Myung-Ki Kim
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2048–2057 (2015)
 • Borwen You, Cheng-Han Ho, Wen-Jie Zheng, and Ja-Yu Lu
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2058–2069 (2015)
 • Dongdong Teng, Lilin Liu, and Biao Wang
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2070–2075 (2015)
 • Haiyong Gan, Nan Xu, Jianwei Li, Tao Xu, Yanping Wang, Zhixu Sun, Chong Ma, Jinjin Wang, Feng Song, Ming Sun, Li Li, and Chuanxiang Sheng
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. 2076–2084 (2015)
 • Yuichi Kozawa and Shunichi Sato
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A106–A117 (2015)
 • Sze Ming Fu, Yi-Chun Lai, Chi Wei Tseng, Sheng Lun Yan, Yan Kai Zhong, Chang-Hong Shen, Jia-Min Shieh, Yu-Ren Li, Huang-Chung Cheng, Gou-chung Chi, Peichen Yu, and Albert Lin
 • Published on: 01/26/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A92–A105 (2015)
 • Joshua D. Winans, Chanse Hungerford, Krishanu Shome, Lewis J. Rothberg, and Philippe M. Fauchet
 • Published on: 01/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A62–A70 (2015)
 • Guanghong Yang, Bing Liu, Ke Cheng, and Zuliang Du
 • Published on: 01/16/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A71–A82 (2015)
 • Braden Bills, Nathan Morris, Mukul Dubey, Qi Wang, and Qi Hua Fan
 • Published on: 01/16/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A83–A91 (2015)
 • Fangyuan Jiang, Tongfa Liu, Sheng Zeng, Qing Zhao, Xue Min, Zaifang Li, Jinhui Tong, Wei Meng, Sixing Xiong, and Yinhua Zhou
 • Published on: 01/16/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A51–A61 (2015)
 • Xiaobo Chen, Song Li, Gregory J. Salamo, Yongliang Li, Lizhu He, Guojian Yang, Yan Gao, and Quanlin Liu
 • Published on: 01/15/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A43–A50 (2015)
 • Yurian Kim, Sunil Kim, Fauzia Iqbal, Hoyong Yie, and Hyungsun Kim
 • Published on: 01/05/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A1–A14 (2015)
 • Dung Pham Van, Luca Valcarenghi, Maluge Pubuduni Imali Dias, Koteswararao Kondepu, Piero Castoldi, and Elaine Wong
 • Published on: 12/22/14

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A12–A23 (2015)
 • Che-Wen Chiang, Yu-Kai Hsu, and Jui-Wen Pan
 • Published on: 12/22/14

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A15–A26 (2015)
 • Che-Wen Chiang, Yu-Kai Hsu, and Jui-Wen Pan
 • Published on: 12/22/14

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A24–A30 (2015)
 • Huang-Yu Lin, Kuo-Ju Chen, Sheng-Wen Wang, Chien-Chung Lin, Kuan-Yu Wang, Jie-Ru Li, Po-Tsung Lee, Min-Hsiung Shih, Xiuling Li, Huang-Ming Chen, and Hao-Chung Kuo
 • Published on: 12/22/14

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A27–A33 (2015)
 • Huang-Yu Lin, Kuo-Ju Chen, Sheng-Wen Wang, Chien-Chung Lin, Kuan-Yu Wang, Jie-Ru Li, Po-Tsung Lee, Min-Hsiung Shih, Xiuling Li, Huang-Ming Chen, and Hao-Chung Kuo
 • Published on: 12/22/14

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A31–A39 (2015)
 • Yi Ping Zhang, Zi-Hui Zhang, Wei Liu, Swee Tiam Tan, Zhen Gang Ju, Xue Liang Zhang, Yun Ji, Lian Cheng Wang, Zabu Kyaw, Namig Hasanov, Bin Bin Zhu, Shun Peng Lu, Xiao Wei Sun, and Hilmi Volkan Demir
 • Published on: 12/22/14

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 3, pp. A34–A42 (2015)
 • Yi Ping Zhang, Zi-Hui Zhang, Wei Liu, Swee Tiam Tan, Zhen Gang Ju, Xue Liang Zhang, Yun Ji, Lian Cheng Wang, Zabu Kyaw, Namig Hasanov, Bin Bin Zhu, Shun Peng Lu, Xiao Wei Sun, and Hilmi Volkan Demir
 • Published on: 12/22/14
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News