OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Optics Express > Issues in Progress

Click for help

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11763–11770 (2015)
 • Sencer Ayas, Gokhan Bakan, and Aykutlu Dana
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11771–11782 (2015)
 • Shaun Pacheco, Jonathan F. Brand, Melissa Zaverton, Tom Milster, and Rongguang Liang
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11783–11789 (2015)
 • Youngsun Choi, Jong-Kyun Hong, Jin-Ho Cho, Kwang-Geol Lee, Jae Woong Yoon, and Seok Ho Song
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11790–11798 (2015)
 • Linfang Shen, Xiaodong Zheng, and Xiaohua Deng
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11799–11812 (2015)
 • Laurent Frey, Lilian Masarotto, Marilyn Armand, Marie-Lyne Charles, and Olivier Lartigue
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11813–11818 (2015)
 • Zichao Bian, Jun Liao, Kaikai Guo, Xin Heng, and Guoan Zheng
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11819–11825 (2015)
 • T. Feng, K. Yang, J. Zhao, S. Zhao, W. Qiao, T. Li, T. Dekorsy, J. He, L. Zheng, Q. Wang, X. Xu, L. Su, and J. Xu
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11826–11837 (2015)
 • Jianwei Wei, Zhongping Lee, Marlon Lewis, Nima Pahlevan, Michael Ondrusek, and Roy Armstrong
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11838–11854 (2015)
 • Jingchi Cheng, Ming Tang, Alan Pak Tao Lau, Chao Lu, Liang Wang, Zhenhua Dong, Syed Muhammad Bilal, Songnian Fu, Perry Ping Shum, and Deming Liu
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11855–11867 (2015)
 • V. Křápek, A. L. Koh, L. Břínek, M. Hrtoň, O. Tomanec, R. Kalousek, S. A. Maier, and T. Šikola
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11868–11878 (2015)
 • Jianbin Liu, Huaibin Zheng, Hui Chen, Yu Zhou, Fu-li Li, and Zhuo Xu
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11879–11886 (2015)
 • Mohammed F. Saleh, Andrea Armaroli, Truong X. Tran, Andrea Marini, Federico Belli, Amir Abdolvand, and Fabio Biancalana
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11887–11897 (2015)
 • Hongli Zhu, Yimin Xia, and Jian-Jun He
 • Published on: 04/27/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11600–11618 (2015)
 • Tao Shang, Tao Jiang, Yin Tang Yang, Ping Wang, and Yu Liu
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11619–11631 (2015)
 • M. Stipčević and J. E. Bowers
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11632–11640 (2015)
 • Federica Bianco, Vaidotas Miseikis, Domenica Convertino, Ji-Hua Xu, Fabrizio Castellano, Harvey E. Beere, David A. Ritchie, Miriam S. Vitiello, Alessandro Tredicucci, and Camilla Coletti
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11641–11656 (2015)
 • Tae Moon Jeong, Stefan Weber, Bruno Le Garrec, Daniele Margarone, Tomas Mocek, and Georg Korn
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11657–11664 (2015)
 • Xuetong Zhou, Xiang Yin, Tian Zhang, Lin Chen, and Xun Li
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11665–11673 (2015)
 • Quan Chai, Yanlei Liu, Jianzhong Zhang, Jun Yang, Yujin Chen, Libo Yuan, and Gang-Ding Peng
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11674–11686 (2015)
 • M. Gębski, M. Dems, A. Szerling, M. Motyka, L. Marona, R. Kruszka, D. Urbańczyk, M. Walczakowski, N. Pałka, A. Wójcik-Jedlińska, Q. J. Wang, D. H. Zhang, M. Bugajski, M. Wasiak, and T. Czyszanowski
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11687–11701 (2015)
 • T. Alaridhee, A. Ndao, M.-P. Bernal, E. Popov, A.-L. Fehrembach, and F. I. Baida
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11702–11712 (2015)
 • Jorge Albero, Stéphane Perrin, Sylwester Bargiel, Nicolas Passilly, Maciej Baranski, Ludovic Gauthier-Manuel, Florent Bernard, Justine Lullin, Luc Froehly, Johann Krauter, Wolfgang Osten, and Christophe Gorecki
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11713–11723 (2015)
 • M. M. Glazov and V. S. Zapasskii
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11724–11740 (2015)
 • Samuel L.I. Olsson, Magnus Karlsson, and Peter A. Andrekson
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11741–11747 (2015)
 • Chien Hung Pan, Chien Hung Lin, Ting Yuan Chang, Tien Chang Lu, and Chien Ping Lee
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11748–11754 (2015)
 • Taotao Mu, Siying Chen, Yinchao Zhang, Pan Guo, and He Chen
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11755–11762 (2015)
 • Chun-Jen Weng, Ken-Yuh Hsu, and Yung-Fu Chen
 • Published on: 04/24/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11412–11423 (2015)
 • Yuliang Gao, Qunbi Zhuge, Wei Wang, Xian Xu, Jonathan M. Buset, Meng Qiu, Mohamed Morsy-Osman, Mathieu Chagnon, Feng Li, Liang Wang, Chao Lu, Alan Pak Tao Lau, and David V. Plant
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11424–11435 (2015)
 • Hyunkoo Lee, Jeonghun Kwak, Chan-Mo Kang, Yi-Yeol Lyu, Kookheon Char, and Changhee Lee
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11436–11443 (2015)
 • Chia-Yeh Li, Denis V. Seletskiy, Zhou Yang, and Mansoor Sheik-Bahae
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11444–11452 (2015)
 • Pavel N. Melentiev, Anton E. Afanasiev, Arthur A. Kuzin, Alexey V. Zablotskiy, and Victor I. Balykin
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11453–11461 (2015)
 • Kan Wu, Xiaoyan Zhang, Jun Wang, Xing Li, and Jianping Chen
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11462–11469 (2015)
 • Dan-Yang Yao, Jin-Chuan Zhang, Ying-Hui Liu, Ning Zhuo, Zhi-Wei Jia, Feng-Qi Liu, and Zhan-Guo Wang
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11470–11482 (2015)
 • Subramanian Krishnamurthy, Y. Wang, Y. Tu, S. Tseng, and M. S. Shahriar
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11483–11492 (2015)
 • Yongtao Zhang, Yan Cui, Fei Wang, and Yangjian Cai
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11493–11507 (2015)
 • Sendy Phang, Ana Vukovic, Stephen C. Creagh, Trevor M. Benson, Phillip D. Sewell, and Gabriele Gradoni
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11508–11517 (2015)
 • Fu-Chuan Lei, Ming Gao, Chunguang Du, Qing-Li Jing, and Gui-Lu Long
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11518–11525 (2015)
 • Jianfang He, Xiaohui Fang, Yuanhai Lin, and Xinping Zhang
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11526–11536 (2015)
 • Xiaodong Wen, Tigang Ning, Yan Bai, Chao Li, Jing Li, and Chuanbiao Zhang
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11537–11555 (2015)
 • Terunori Kaihara, Takeaki Ando, Hiromasa Shimizu, Vadym Zayets, Hidekazu Saito, Koji Ando, and Shinji Yuasa
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11556–11565 (2015)
 • Jinhong Li, Jun Zeng, and Meiling Duan
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11566–11575 (2015)
 • Jing Xu, Bingbing Wu, and Yuntian Chen
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11576–11585 (2015)
 • Mei-Tan Wang and Jung-Min Huang
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11586–11599 (2015)
 • Andrew C. Strikwerda, Maksim Zalkovskij, Krzysztof Iwaszczuk, Dennis Lund Lorenzen, and Peter Uhd Jepsen
 • Published on: 04/23/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11272–11283 (2015)
 • Eric J. Stanton, Martijn J. R. Heck, Jock Bovington, Alexander Spott, and John E. Bowers
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11284–11289 (2015)
 • Yi Yu and Changyuan Yu
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11290–11311 (2015)
 • Simon P. Hastings, Zhaoxia Qian, Pattanawit Swanglap, Ying Fang, Nader Engheta, So-Jung Park, Stephan Link, and Zahra Fakhraai
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11312–11326 (2015)
 • Garuda Fujii, Tsuyoshi Ueta, Mamoru Mizuno, and Masayuki Nakamura
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11327–11333 (2015)
 • Jelle Storteboom, Philip Dolan, Stefania Castelletto, Xiangping Li, and Min Gu
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11334–11340 (2015)
 • Yingdong Tian, Jianchang Yan, Yun Zhang, Xiang Chen, Yanan Guo, Peipei Cong, Lili Sun, Qinjin Wang, Enqing Guo, Xuecheng Wei, Junxi Wang, and Jinmin Li
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11341–11356 (2015)
 • ZhenZhou Wang
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11357–11366 (2015)
 • J. H. Liang, X. Xiao, J. X. Li, B. C. Zhu, J. Zhu, H. Bao, L. Zhou, and Y. Z. Wu
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11367–11377 (2015)
 • Takeshi Yasui, Kenta Hayashi, Ryuji Ichikawa, Harsono Cahyadi, Yi-Da Hsieh, Yasuhiro Mizutani, Hirotsugu Yamamoto, Tetsuo Iwata, Hajime Inaba, and Kaoru Minoshima
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11378–11387 (2015)
 • Tian Luan, Hepeng Yao, Lu Wang, Chen Li, Shifeng Yang, Xuzong Chen, and Zhaoyuan Ma
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11388–11393 (2015)
 • L. J. Qiao, S. Liang, L. S. Han, J. J. Xu, H. L. Zhu, and W. Wang
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11394–11403 (2015)
 • Lei Tian and Laura Waller
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11404–11411 (2015)
 • Vladimir A. Aksyuk
 • Published on: 04/22/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11037–11042 (2015)
 • Pinghua Tang, Jun Liu, Bin Huang, Changwen Xu, Chujun Zhao, and Shuangchun Wen
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11043–11053 (2015)
 • Seng Fatt Liew and Hui Cao
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11054–11062 (2015)
 • Hyeon-Hye Yu, Chang-Hwan Yi, and Chil-Min Kim
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11063–11072 (2015)
 • Stefan Rehbein, Alan Lyon, Raymond Leung, Michael Feser, and Gerd Schneider
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11073–11079 (2015)
 • Luca Palmieri, Davide Sarchi, and Andrea Galtarossa
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11080–11091 (2015)
 • Jinhyung Kim, Jung-Hwan Song, Kwang-Yong Jeong, Ho-Seok Ee, and Min-Kyo Seo
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11092–11104 (2015)
 • Xuemei Hu, Jinli Suo, Tao Yue, Liheng Bian, and Qionghai Dai
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11105–11113 (2015)
 • T. Steinle, F. Neubrech, A. Steinmann, X. Yin, and H. Giessen
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11114–11122 (2015)
 • Dacheng Wang, Yinghong Gu, Yandong Gong, Cheng-Wei Qiu, and Minghui Hong
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11123–11134 (2015)
 • Wei Lin, Hao Zhang, Binbin Song, Yinping Miao, Bo Liu, Donglin Yan, and Yange Liu
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11135–11140 (2015)
 • Elena Castellano-Hernández, Xiumei Han, Mauricio Rico, Luis Roso, Concepción Cascales, and Carlos Zaldo
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11141–11151 (2015)
 • Boyuan Jin, Jinhui Yuan, Chongxiu Yu, Xinzhu Sang, Qiang Wu, Feng Li, Kuiru Wang, Binbin Yan, Gerald Farrell, and P. K. A. Wai
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11152–11159 (2015)
 • Daigao Chen, Xi Xiao, Lei Wang, Yu Yu, Wen Liu, and Qi Yang
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11160–11169 (2015)
 • Christopher C. Evans, Chengyu Liu, and Jin Suntivich
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11170–11182 (2015)
 • Mathias Kehrt, Christian Monte, Jörn Beyer, and Jörg Hollandt
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11183–11194 (2015)
 • S. B. Lu, L. L. Miao, Z. N. Guo, X. Qi, C. J. Zhao, H. Zhang, S. C. Wen, D. Y. Tang, and D. Y. Fan
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11195–11204 (2015)
 • Po-Chang Wu, Longin N. Lisetski, and Wei Lee
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11205–11210 (2015)
 • Tzong-Yow Tsai, Hong-Xi Tsao, Chun-Lin Huang, and Wei-Ju Chen
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11211–11220 (2015)
 • Dae Hun Kim and Tae Whan Kim
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11221–11226 (2015)
 • Aditya Kakkar, Richard Schatz, Xiaodan Pang, Jaime Rodrigo Navarro, Hadrien Louchet, Oskars Ozolins, Gunnar Jacobsen, and Sergei Popov
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11227–11241 (2015)
 • Marco Triches, Mattia Michieletto, Jan Hald, Jens K. Lyngsø, Jesper Lægsgaard, and Ole Bang
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11242–11249 (2015)
 • Feifei Yin, Dan Tu, Xiaodong Liang, Yitang Dai, Junyi Zhang, Jianqiang Li, and Kun Xu
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11250–11263 (2015)
 • Liying Tan, Chao Zhai, Siyuan Yu, Jing Ma, and Gaoyuan Lu
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11264–11271 (2015)
 • Behnam Tayebi, Mohammad Reza Jafarfard, Farnaz Sharif, Young Sik Song, Dongsoo Har, and Dug Young Kim
 • Published on: 04/21/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10884–10899 (2015)
 • M.G. He, S. Zhang, Y. Zhang, and S. G. Peng
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10900–10904 (2015)
 • A. Mereuta, A. Caliman, A. Sirbu, V. Iakovlev, Z. Mickovic, G. Suruceanu, and E. Kapon
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10905–10913 (2015)
 • M. U. Sadiq, M. R. Gleeson, N. Ye, J. O’Callaghan, P. Morrissey, H. Y. Zhang, K. Thomas, A. Gocalinska, E. Pelucchi, F. C. G. Gunning, B. Roycroft, F. H. Peters, and B. Corbett
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10914–10924 (2015)
 • Ryuji Itakura, Takayuki Kumada, Motoyoshi Nakano, and Hiroshi Akagi
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10925–10937 (2015)
 • Makoto Fujimaki, Xiaomin Wang, Takafumi Kato, Koichi Awazu, and Yoshimichi Ohki
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10938–10956 (2015)
 • Maria Principe
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10957–10967 (2015)
 • Peter Zolliker and Erwin Hack
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10968–10973 (2015)
 • Paramasivam Senthilkumaran and Monika Bahl
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10974–10985 (2015)
 • Eric Tucker, Jeffrey D’ Archangel, Markus B. Raschke, and Glenn Boreman
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10986–10996 (2015)
 • J. Hoxha, J. Morosi, S. Shimizu, P. Martelli, P. Boffi, N. Wada, and G. Cincotti
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 10997–11006 (2015)
 • Borui Li, Zhenhua Feng, Ming Tang, Zhilin Xu, Songnian Fu, Qiong Wu, Lei Deng, Weijun Tong, Shuang Liu, and Perry Ping Shum
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11007–11012 (2015)
 • Weichao Yao, Bihui Chen, Jianing Zhang, Yongguang Zhao, Hao Chen, and Deyuan Shen
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11013–11022 (2015)
 • Wen Bao, Yi Shen, Tao Chen, Peng Li, and Zhihua Ding
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11023–11030 (2015)
 • Seung-Min Lee, Su-Hyun Gong, Jin-Ho Kang, Mohamed Ebaid, Sang-Wan Ryu, and Yong-Hoon Cho
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 9, pp. 11031–11036 (2015)
 • Wei Cui, Jinhai Si, Tao Chen, and Xun Hou
 • Published on: 04/20/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A525–A538 (2015)
 • C. Uhrenfeldt, T. F. Villesen, A. Têtu, B. Johansen, and A. Nylandsted Larsen
 • Published on: 04/17/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A539–A546 (2015)
 • Thomas Lanz, Kevin Lapagna, Stéphane Altazin, Mathieu Boccard, Franz-Josef Haug, Christophe Ballif, and Beat Ruhstaller
 • Published on: 04/17/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A502–A518 (2015)
 • Johannes Eisenlohr, Nico Tucher, Oliver Höhn, Hubert Hauser, Marius Peters, Peter Kiefel, Jan Christoph Goldschmidt, and Benedikt Bläsi
 • Published on: 04/14/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A519–A524 (2015)
 • Kazuo Hasegawa, Tadashi Ichikawa, Shintaro Mizuno, Yasuhiko Takeda, Hiroshi Ito, Akio Ikesue, Tomoyoshi Motohiro, and Mitsuo Yamaga
 • Published on: 04/14/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A480–A492 (2015)
 • Carlos Ramírez, Noel León, Héctor García, and Humberto Aguayo
 • Published on: 04/13/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A493–A501 (2015)
 • M. Gajic, N. Karwa, A. Mojiri, and G. Rosengarten
 • Published on: 04/13/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A437–A443 (2015)
 • Charles-Alexis Asselineau, Jose Zapata, and John Pye
 • Published on: 04/09/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A444–A455 (2015)
 • Xiao Jin, Weifu Sun, Qin Zhang, Kelian Ruan, Yuanyuan Cheng, Haijiao Xu, Zhongyuan Xu, and Qinghua Li
 • Published on: 04/09/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A456–A464 (2015)
 • Dorukalp Durmus and Wendy Davis
 • Published on: 04/09/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A465–A470 (2015)
 • Qi Zhang, Yan Zhang, Weidong Xu, Xiangchun Li, Jingguan Liu, Xiangru Guo, Ruidong Xia, and Wei Huang
 • Published on: 04/09/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A471–A479 (2015)
 • Wing Hong Choi, Hoi Lam Tam, Dongge Ma, and Furong Zhu
 • Published on: 04/09/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A419–A427 (2015)
 • Moon Soo Bak and Mark A Cappelli
 • Published on: 04/08/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A428–A436 (2015)
 • Qingwen Liu, Zuyuan He, and Tomochika Tokunaga
 • Published on: 04/08/15

 • Optics Express, Vol. 23, Iss. 11, pp. A413–A418 (2015)
 • Wenchao Zhou, Kaiwei Li, Chao Song, Peng Hao, Mingbo Chi, Muxin Yu, and Yihui Wu
 • Published on: 04/07/15
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings