OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Optics Express > Issues in Progress

Click for help

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32039–32059 (2014)
 • Yuzhe Xiao, René-Jean Essiambre, Marc Desgroseilliers, Antonia M. Tulino, Roland Ryf, Sami Mumtaz, and Govind P. Agrawal
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32060–32070 (2014)
 • Guodong Chen, Ruiwen Zhang, Junqiang Sun, Heng Xie, Ya Gao, Danqi Feng, and Huang Xiong
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32071–32081 (2014)
 • Hua Gao, Qing Cao, Minning Zhu, Da Teng, and Siyi Shen
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32082–32097 (2014)
 • Youssef S. G. Nashed, David J. Vine, Tom Peterka, Junjing Deng, Rob Ross, and Chris Jacobsen
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32098–32106 (2014)
 • W. Luo, T. P. Yu, M. Chen, Y. M. Song, Z. C. Zhu, Y. Y. Ma, and H. B. Zhuo
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32107–32118 (2014)
 • Karin Burger, Thomas Koehler, Michael Chabior, Sebastian Allner, Mathias Marschner, Andreas Fehringer, Marian Willner, Franz Pfeiffer, and Peter Noël
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32119–32137 (2014)
 • Mehdi Molaei and Jian Sheng
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32138–32149 (2014)
 • Tong Cao, Liao Chen, Yu Yu, and Xinliang Zhang
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32150–32157 (2014)
 • Christopher Holmes, James C. Gates, and Peter G. R. Smith
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32158–32173 (2014)
 • Khaldoun Saleh, Rémi Henriet, Souleymane Diallo, Guoping Lin, Romain Martinenghi, Irina V. Balakireva, Patrice Salzenstein, Aurélien Coillet, and Yanne K. Chembo
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32174–32179 (2014)
 • A. V. Tikhonravov, V. G. Zhupanov, V. N. Fedoseev, and M. K. Trubetskov
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32180–32187 (2014)
 • Dalila Ellafi, Valdimir Iakovlev, Alexei Sirbu, Grigore Suruceanu, Zlatco Mickovic, Andrei Caliman, Alexandru Mereuta, and Elyahou Kapon
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32188–32198 (2014)
 • Tao Liu and Ivan B. Djordjevic
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32199–32199 (2014)
 • Daisuke Akamatsu, Masami Yasuda, Hajime Inaba, Kazumoto Hosaka, Takehiko Tanabe, Atsushi Onae, and Feng-Lei Hong
 • Published on: 12/19/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31966–31976 (2014)
 • Taiji Sakamoto, Takayoshi Mori, Masaki Wada, Takashi Yamamoto, Takashi Matsui, Kazuhide Nakajima, and Fumihiko Yamamoto
 • Published on: 12/18/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31977–31983 (2014)
 • Haibo Wu, Hui Huang, Min Bai, Pengbo Liu, Ming Chao, Jie Hu, Jian Hao, and Tun Cao
 • Published on: 12/18/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31984–31992 (2014)
 • Changyu Shen, Youqing Wang, Jinlei Chu, Yanfang Lu, Yi Li, and Xinyong Dong
 • Published on: 12/18/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31993–31998 (2014)
 • Shasha Liao, Yunhong Ding, Christophe Peucheret, Ting Yang, Jianji Dong, and Xinliang Zhang
 • Published on: 12/18/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31999–32015 (2014)
 • Harald Hovland
 • Published on: 12/18/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32016–32025 (2014)
 • Colin J. R. Sheppard, Shan Shan Kou, Jiao Lin, Manjula Sharma, and George Barbastathis
 • Published on: 12/18/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 32026–32038 (2014)
 • Martin Bauch, Simone Hageneder, and Jakub Dostalek
 • Published on: 12/18/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31853–31863 (2014)
 • Ángel Tolosa, Raúl Martinez-Cuenca, Héctor Navarro, Genaro Saavedra, Manuel Martínez-Corral, Bahram Javidi, and Amparo Pons
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31864–31874 (2014)
 • Kwijong Park, Myung Cho, Dae-Hee Lee, and Bongkon Moon
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31875–31883 (2014)
 • Jisoo Kyoung, Doo Jae Park, Sun Jung Byun, Jaeho Lee, Soo Bong Choi, Seongjun Park, and Sung Woo Hwang
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31884–31892 (2014)
 • Kai Hu, Irina V. Kabakova, Simon Lefrancois, Darren D. Hudson, Sailing He, and Benjamin J. Eggleton
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31893–31898 (2014)
 • Qingyuan Miao, Qunjie Zhou, Jun Cui, Ping-An He, and Dexiu Huang
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31899–31906 (2014)
 • Tong Ye, Yunfei Fu, Lei Qiao, and Tao Chu
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31907–31916 (2014)
 • Lu Han and Hongping Zhao
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31917–31923 (2014)
 • Jie Li, Hao Wang, Li-Peng Sun, Yunyun Huang, Long Jin, and Bai-Ou Guan
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31924–31934 (2014)
 • Joohwan Kim, Paul V. Johnson, and Martin S. Banks
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31935–31947 (2014)
 • Zhaohui Li, Jianqi Zhang, Xiaorui Wang, and Delian Liu
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31948–31965 (2014)
 • Xu Jiang, Yong Deng, Zhaoyang Luo, Kan Wang, Lichao Lian, Xiaoquan Yang, Igor Meglinski, and Qingming Luo
 • Published on: 12/17/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31761–31773 (2014)
 • Itsuro Morita, Koji Igarashi, Hidenori Takahashi, Takehiro Tsuritani, and Masatoshi Suzuki
 • Published on: 12/16/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31774–31785 (2014)
 • T. Mahmood, B. M. Cannon, W. Astar, and G. M. Carter
 • Published on: 12/16/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31786–31800 (2014)
 • Kiran Deshpande, Phil Green, and Michael R Pointer
 • Published on: 12/16/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31801–31813 (2014)
 • Peter A. Cooper, Lewis G. Carpenter, Paolo L. Mennea, Christopher Holmes, James C. Gates, and Peter G. R. Smith
 • Published on: 12/16/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31814–31825 (2014)
 • O.V. Shtyrina, I.A. Yarutkina, and M.P. Fedoruk
 • Published on: 12/16/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31826–31835 (2014)
 • Dong Li, Chunyang Liu, and Jindong Tian
 • Published on: 12/16/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31836–31841 (2014)
 • Lihe Yan, Yaobing Xiong, Jinhai Si, Xuehui Sun, Wenhui Yi, and Xun Hou
 • Published on: 12/16/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31842–31852 (2014)
 • Branislav N. Aleksić, Najdan B. Aleksić, Milan S. Petrović, Aleksandra I. Strinić, and Milivoj R. Belić
 • Published on: 12/16/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31582–31594 (2014)
 • Haoshuo Chen, Roy van Uden, Chigo Okonkwo, and Ton Koonen
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31595–31607 (2014)
 • Evangelos Almpanis, Nikolaos Papanikolaou, and Nikolaos Stefanou
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31608–31619 (2014)
 • Min Yao, Italo Toselli, and Olga Korotkova
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31620–31634 (2014)
 • Min Zhong, Xianyu Su, Wenjing Chen, Zhisheng You, Mingteng Lu, and Hailong Jing
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31635–31645 (2014)
 • Mariusz Klimczak, Grzegorz Soboń, Krzysztof Abramski, and Ryszard Buczyński
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31646–31653 (2014)
 • Huan-Ting Lin, Ching-Ho Tien, Chen-Peng Hsu, and Ray-Hua Horng
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31654–31664 (2014)
 • Lei Chen, Wei-Gang Zhang, Li Wang, Hao Zhang, Jonathan Sieg, Quan Zhou, Li-Yu Zhang, Biao Wang, and Tie-Yi Yan
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31665–31676 (2014)
 • Wenjun Zhou, David J. Mandia, Seán T. Barry, and Jacques Albert
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31677–31690 (2014)
 • Ruey-Lin Chern, Dezhuan Han, Z. Q. Zhang, and C. T. Chan
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31691–31707 (2014)
 • Santasri Basu, Milo W. Hyde, Xifeng Xiao, David G. Voelz, and Olga Korotkova
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31708–31721 (2014)
 • Igor Stamenov, Ashkan Arianpour, Stephen J. Olivas, Ilya P. Agurok, Adam R. Johnson, Ronald A. Stack, Rick L. Morrison, and Joseph E. Ford
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31722–31728 (2014)
 • Z. P. Cai, B. Qu, Y.J. Cheng, S. Y. Luo, B. Xu, H.Y. Xu, Z. Q. Luo, P. Camy, J. L. Doualan, and R. Moncorgé
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31729–31734 (2014)
 • Tobias Roethlingshoefer, Georgy Onishchukov, Bernhard Schmauss, and Gerd Leuchs
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31735–31745 (2014)
 • Jianyu Zheng, Feng Lu, Mu Xu, Ming Zhu, Md Ibrahim Khalil, Xu Bao, Daniel Guidotti, Jianguo Liu, Ninghua Zhu, and Gee-Kung Chang
 • Published on: 12/15/14

 • Optics Express, Vol. 22, Iss. 26, pp. 31746–31760 (2014)
 • Ireneusz Grulkowski, Krzysztof Szulzycki, and Maciej Wojtkowski
 • Published on: 12/15/14
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News