OSA's Digital Library

Optics Letters

Optics Letters

| RAPID, SHORT PUBLICATIONS ON THE LATEST IN OPTICAL DISCOVERIES

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Optics Letters > Issues in Progress

Click for help

Editor: Xi-Cheng Zhang • Vol. 39, Iss. 23 -- December 1, 2014 • pp: 6553-6766

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6719–6722 (2014)
 • J. Barrientos Barria, D. Mammez, E. Cadiou, J. B. Dherbecourt, M. Raybaut, T. Schmid, A. Bresson, J. M. Melkonian, A. Godard, J. Pelon, and M. Lefebvre

Atomic and Molecular Physics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6640–6643 (2014)
 • Yi-Shan Lee and Sheng-Di Lin

Coherence and Statistical Optics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6656–6659 (2014)
 • Liyuan Ma and Sergey A. Ponomarenko

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6679–6682 (2014)
 • Tao Wang, Geneviève Comtet, Eric Le Moal, Gérald Dujardin, Aurélien Drezet, Serge Huant, and Elizabeth Boer-Duchemin

Diffraction and Gratings

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6557–6560 (2014)
 • Fabian Lütolf, Martin Stalder, and Olivier J. F. Martin

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6636–6639 (2014)
 • G. Della Valle and S. Longhi

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6644–6647 (2014)
 • Xihong Xu and Lifeng Li

Fiber Optics and Optical Communications

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6565–6568 (2014)
 • Jinxin Liao, Xiaoping Zheng, Shangyuan Li, Hanyi Zhang, and Bingkun Zhou

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6597–6599 (2014)
 • Chao Zheng, Gang Zheng, Liwei Han, Jianhua Luo, Fei Teng, Bing Wang, Ping Song, Kun Gao, and Zhiqing Hou

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6616–6619 (2014)
 • Qiangzhou Rong, Xueguang Qiao, Tuan Guo, Weijia Bao, Dan Su, and Hangzhou Yang

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6668–6671 (2014)
 • S. Cordette, A. Vedadi, M. A. Shoaie, and C.-S. Brès

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6711–6714 (2014)
 • Sofien Mhatli, Mohammad Ghanbarisabagh, Laxman Tawade, Bechir Nsiri, Mutsam A. Jarajreh, Malak Channoufi, and Rabah Attia

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6755–6758 (2014)
 • I. V. Fedotov, L. V. Doronina-Amitonova, D. A. Sidorov-Biryukov, N. A. Safronov, A. O. Levchenko, S. A. Zibrov, S. Blakley, H. Perez, A. V. Akimov, A. B. Fedotov, P. Hemmer, K. Sakoda, V. L. Velichansky, M. O. Scully, and A. M. Zheltikov

Holography

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6743–6746 (2014)
 • Jinxin Guo, Ryuta Fujii, Takanori Ono, Jürgen Klepp, Christian Pruner, Martin Fally, and Yasuo Tomita

Image Processing

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6648–6651 (2014)
 • Liheng Bian, Jinli Suo, Guohai Situ, Guoan Zheng, Feng Chen, and Qionghai Dai

Imaging Systems

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6652–6655 (2014)
 • Shanshan Liang, Teng Ma, Joseph Jing, Xiang Li, Jiawen Li, K. Kirk Shung, Qifa Zhou, Jun Zhang, and Zhongping Chen

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6727–6730 (2014)
 • Dongyao Cui, Xinyu Liu, Jing Zhang, Xiaojun Yu, Sun Ding, Yuemei Luo, Jun Gu, Ping Shum, and Linbo Liu

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6759–6762 (2014)
 • Matthieu Boffety, Haofeng Hu, and François Goudail

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6699–6702 (2014)
 • Jiubin Tan, Chao Wang, Yuan Wang, Weibo Wang, Jian Liu, Richard Leach, and Ling Hao

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6715–6718 (2014)
 • Lei Lu, Jiangtao Xi, Yanguang Yu, and Qinghua Guo

Integrated Optics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6553–6556 (2014)
 • Qingzhong Huang, Juguang Chen, Ge Song, Kun Jie, Zhenzheng Wang, Yi Wang, Jinsong Xia, and Jinzhong Yu

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6600–6603 (2014)
 • Shuo-Yen Tseng

Lasers and Laser Optics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6561–6564 (2014)
 • Jan Kischkat, Mykhaylo P. Semtsiv, Mikaela Elagin, Grygorii Monastyrskyi, Yuri Flores, Sergii Kurlov, Sven Peters, and W. Ted Masselink

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6577–6580 (2014)
 • A. Khiar, M. Eibelhuber, V. Volobuev, M. Witzan, A. Hochreiner, H. Groiss, and G. Springholz

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6589–6592 (2014)
 • Bao-Quan Yao, Ying-Jie Shen, Xiao-Ming Duan, Tong-Yu Dai, You-Lun Ju, and Yue-Zhu Wang

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6593–6596 (2014)
 • Xiaoming Wei, Jingjiang Xu, Yiqing Xu, Luoqin Yu, Jianbing Xu, Bowen Li, Andy K. S. Lau, Xie Wang, Chi Zhang, Kevin K. Tsia, and Kenneth K. Y. Wong

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6604–6607 (2014)
 • W. Schneider, A. Ryabov, Cs. Lombosi, T. Metzger, Zs. Major, J. A. Fülöp, and P. Baum

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6612–6615 (2014)
 • Tao Wang, Jun-Qi Liu, Feng-Qi Liu, Li-Jun Wang, Jin-Chuan Zhang, and Zhan-Guo Wang

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6628–6631 (2014)
 • Giacomo Bolognesi, Daniela Parisi, Davide Calonico, Giovanni Antonio Costanzo, Filippo Levi, Philip Werner Metz, Christian Kränkel, Günter Huber, and Mauro Tonelli

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6632–6635 (2014)
 • C. Vicario, A. V. Ovchinnikov, S. I. Ashitkov, M. B. Agranat, V. E. Fortov, and C. P. Hauri

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6672–6674 (2014)
 • Ksenia A. Fedorova, Grigorii S. Sokolovskii, Maksim Khomylev, Daniil A. Livshits, and Edik U. Rafailov

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6731–6734 (2014)
 • Adrien Barbet, François Balembois, Amandine Paul, Jean-Philippe Blanchot, Anne-Lise Viotti, Jacques Sabater, Frédéric Druon, and Patrick Georges

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6735–6738 (2014)
 • H. Hoogland, S. Wittek, W. Hänsel, S. Stark, and R. Holzwarth

Materials

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6739–6742 (2014)
 • Runren Zhang, Xiao Lin, Lian Shen, Zuojia Wang, Bin Zheng, Shisheng Lin, and Hongsheng Chen

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6763–6766 (2014)
 • Zhaocheng Liu, Shuqi Chen, Jianxiong Li, Hua Cheng, Zhancheng Li, Wenwei Liu, Ping Yu, Ji Xia, and Jianguo Tian

Medical Optics and Biotechnology

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6675–6678 (2014)
 • Hyeon-Cheol Park, Yeong-Hyeon Seo, Kyungmin Hwang, Jae-Kwan Lim, Seung Zhoo Yoon, and Ki-Hun Jeong

Nonlinear Optics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6573–6576 (2014)
 • Mohammad Reza Chitgarha, Morteza Ziyadi, Salman Khaleghi, Amirhossein Mohajerin-Ariaei, Ahmed Almaiman, Joseph D. Touch, Moshe Tur, Carsten Langrock, Martin M. Fejer, and Alan E. Willner

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6585–6588 (2014)
 • Morteza Ziyadi, Mohammad Reza Chitgarha, Amirhossein Mohajerin-Ariaei, Salman Khaleghi, Ahmed Almaiman, Yinwen Cao, Moshe J. Willner, Moshe Tur, Loukas Paraschis, Carsten Langrock, Martin M. Fejer, Joseph D. Touch, and Alan E. Willner

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6747–6750 (2014)
 • Tobias Hansson, Daniele Modotto, and Stefan Wabnitz

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6751–6754 (2014)
 • Kavita Devi, P. G. Schunemann, and M. Ebrahim-Zadeh

Optical Design and Fabrication

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6707–6710 (2014)
 • Zhen Wei, Jian Bai, Jianfeng Xu, Chen Wang, Yuan Yao, Neibin Hu, Yiyong Liang, Kaiwei Wang, and Guoguang Yang

Optical Devices

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6624–6627 (2014)
 • Omer Kotlicki and Jacob Scheuer

Optoelectronics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6581–6584 (2014)
 • C. H. Chang, Y. H. Cheng, and W. J. Hsueh

Physical Optics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6569–6572 (2014)
 • Sybille Rosset, Clement Fallet, and Gabriel Y. Sirat

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6691–6694 (2014)
 • C. McDonald, C. McDougall, E. Rafailov, and D. McGloin

Quantum Optics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6695–6698 (2014)
 • Guoqing Yang, Zheng Tan, Bichen Zou, and Yifu Zhu

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6703–6706 (2014)
 • Meng Wang, Qihuang Gong, and Qiongyi He

Remote Sensing and Sensors

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6687–6690 (2014)
 • Shaoshuai Zhou, Guicheng Jiang, Xinyue Li, Sha Jiang, Xiantao Wei, Yonghu Chen, Min Yin, and Changkui Duan

Scattering

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6723–6726 (2014)
 • Yevgen Grynko, Evgenij Zubko, and Jens Förstner

Spectroscopy

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6608–6611 (2014)
 • Chloe E. Dedic, Joseph D. Miller, and Terrence R. Meyer

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6664–6667 (2014)
 • Lucile Rutkowski and Jérôme Morville

Thin Films

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6660–6663 (2014)
 • Xumin Gao, Zheng Shi, Xin Li, Hongbo Zhu, and Yongjin Wang

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6683–6686 (2014)
 • Jiaqi Li, Yuan Zhang, Renchao Jin, Qianjin Wang, Qian Chen, and Zhenggao Dong

Ultrafast Optics

 • Optics Letters Vol. 39, Iss. 23, pp. 6620–6623 (2014)
 • Robin S. M. Chrystie, Ehson F. Nasir, and Aamir Farooq
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings