OSA's Digital Library

Optical Materials Express

Optical Materials Express

 • Editor: David J. Hagan
 • Vol. 2, Iss. 6 — Jun. 1, 2012
 • pp: 700–892

Topics in this Issue

 
 • Detector Materials
 • Fluorescent and Luminescent Materials
 • Glass and Other Amorphous Materials
 • IR Materials
 • Introduction
 • Laser Materials
 • Magneto-optical Materials
 • Nanomaterials
 • Nonlinear Optical Materials
 • Photorefractive Materials
 • Photovoltaics
 • Plasmonics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Feature Issue Papers: Nanocarbon for Photonics and Optoelectronics

Introduction

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 891–892 (2012)
 • Werner Blau and Wei Ji

Detector Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 839–848 (2012)
 • Qingsheng Zeng, Sheng Wang, Leijing Yang, Zhenxing Wang, Tian Pei, Zhiyong Zhang, Lian-Mao Peng, Weiwei Zhou, Jie Liu, Weiya Zhou, and Sishen Xie

IR Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 771–781 (2012)
 • Adam Mock

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 782–788 (2012)
 • T. D. Nguyen, S. Liu, M. D. Lima, S. Fang, R. H. Baughman, A. Nahata, and Z. V. Vardeny

Nanomaterials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 700–707 (2012)
 • Dong Han Seo, Shailesh Kumar, Amanda Evelyn Rider, Zhaojun Han, and Kostya (Ken) Ostrikov

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 708–716 (2012)
 • Brian A. Ruzicka, Shuai Wang, Jianwei Liu, Kian-Ping Loh, Judy Z. Wu, and Hui Zhao

Nonlinear Optical Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 749–756 (2012)
 • D. R. B. Valadão, D. G. Pires, M. A. R. C. Alencar, J. M. Hickmann, C. Fantini, M. A. Pimenta, and E. J. S. Fonseca

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 825–838 (2012)
 • Mariana Pokrass, Zeev Burshtein, Raz Gvishi, and Menachem Nathan

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 878–883 (2012)
 • G. Q. Xie, J. Ma, P. Lv, W. L. Gao, P. Yuan, L. J. Qian, H. H. Yu, H. J. Zhang, J. Y. Wang, and D. Y. Tang

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 884–890 (2012)
 • Chengbo Mou, Raz Arif, Aleksey Rozhin, and Sergei Turitsyn

Photovoltaics

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 814–824 (2012)
 • Zhe Pan, Huili Gu, Meng-Ting Wu, Yongxi Li, and Yu Chen

REGULAR PAPERS

Fluorescent and Luminescent Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 717–722 (2012)
 • Bin Cai, Taeho Kim, Okihiro Sugihara, Kyoji Komatsu, and Toshikuni Kaino

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 740–748 (2012)
 • N. Mansour, A. Momeni, R. Karimzadeh, and M. Amini

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 765–770 (2012)
 • Sijun Fan, Chunlei Yu, Dongbing He, Xin Wang, and Lili Hu

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 799–813 (2012)
 • Turkka Salminen, Johnny Dahl, Marjukka Tuominen, Pekka Laukkanen, Eero Arola, and Tapio Niemi

Glass and Other Amorphous Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 789–798 (2012)
 • Audrey Champion and Yves Bellouard

Laser Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 757–764 (2012)
 • Liangbi Su, Hengyu Zhao, Hongjun Li, Lihe Zheng, Xiao Fan, Xiantao Jiang, Huili Tang, Guohao Ren, Jun Xu, Witold Ryba-Romanowski, Radosław Lisiecki, and Piotr Solarz

Magneto-optical Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 864–871 (2012)
 • Ganapathy Kumar, Satish M. Mahajan, Holly A. Stretz, and Sanjay K. Apte

Nanomaterials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 723–734 (2012)
 • A. S. Kuznetsov, Y-G. Lu, S. Turner, M. V. Shestakov, V. K. Tikhomirov, D. Kirilenko, J. Verbeeck, A. N. Baranov, and V. V. Moshchalkov

Nonlinear Optical Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 735–739 (2012)
 • Shaohua Ji, Shaojun Zhang, Mingxia Xu, Baoan Liu, Lili Zhu, Lisong Zhang, Xinguang Xu, Zhengping Wang, and Xun Sun

Photorefractive Materials

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 849–855 (2012)
 • Takashi Fujihara, Shinsuke Umegaki, Masahiko Hara, and Takafumi Sassa

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 856–863 (2012)
 • Thomas Schemme, Evgenij Travkin, Katharina Ditte, Wei Jiang, Zhaohui Wang, and Cornelia Denz

Plasmonics

 • Optical Materials Express Vol. 2, Iss. 6, pp. 872–877 (2012)
 • Dongsheng Li, Feng Wang, Changrui Ren, and Deren Yang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings