OSA's Digital Library

Optical Materials Express

Optical Materials Express

 •  

Materials : Metamaterials


<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 12, pp. 3067-3073 (December 2014)
 • Dongquan Ju, Yang Bai, Wenyu Zhao, Yongyuan Jiang, Qiwen Zhan

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 1, pp. 108-113 (January 2015)
 • Tun Cao, Chenwei Wei, Martin J. Cryan

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 23, pp. 6739-6742 (December 2014)
 • Runren Zhang, Xiao Lin, Lian Shen, Zuojia Wang, Bin Zheng, Shisheng Lin, Hongsheng Chen

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 23, pp. 6763-6766 (December 2014)
 • Zhaocheng Liu, Shuqi Chen, Jianxiong Li, Hua Cheng, Zhancheng Li, Wenwei Liu, Ping Yu, Ji Xia, Jianguo Tian

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 24, pp. 6827-6830 (December 2014)
 • Yang Fan, Bing Wang, He Huang, Kai Wang, Hua Long, Peixiang Lu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 24, pp. 6977-6980 (December 2014)
 • Rüştü Umut Tok, Kürşat Şendur

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 24, pp. 29937-29953 (December 2014)
 • A. Castanié, J.-F. Mercier, S. Félix, A. Maurel

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 30473-30481 (December 2014)
 • L. C. Maple, S. A. Berry, G. B. G. Stenning, G. J. Bowden, P. A. J. de Groot, V. Apostolopoulos

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 30492-30503 (December 2014)
 • F. Dominec, C. Kadlec, H. Němec, P. Kužel, F. Kadlec

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 25, pp. 30889-30898 (December 2014)
 • Jianfa Zhang, Wei Liu, Zhihong Zhu, Xiaodong Yuan, Shiqiao Qin

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 31875-31883 (December 2014)
 • Jisoo Kyoung, Doo Jae Park, Sun Jung Byun, Jaeho Lee, Soo Bong Choi, Seongjun Park, Sung Woo Hwang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 32233-32244 (December 2014)
 • Lei Mo, Liu Yang, Achim Nadzeyka, Sven Bauerdick, Sailing He

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 26, pp. 32371-32383 (December 2014)
 • P. E. Sieber, D. H. Werner

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 107, pp. A1713-A1724 (December 2014)
 • Rui Feng, Jun Qiu, Linhua Liu, Weiqiang Ding, Lixue Chen

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 107, pp. A1744-A1752 (December 2014)
 • Kihong Kim

 • Applied Optics, Vol. 53, Issue 34, pp. 8043-8048 (December 2014)
 • Hossein Alisafaee, Michael A. Fiddy

 • Chinese Optics Letters, Vol. 12, Issue 12, pp. 121601-121601 (December 2014)
 • Xuan Liu, Luoning Zhang, Jing Zhou, Jinwei Shi, Zhaona Wang, Dahe Liu

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2646-2655 (December 2014)
 • Thomas W. H. Oates, Timur Shaykhutdinov, Tolga Wagner, Andreas Furchner, Karsten Hinrichs

 • Optical Materials Express, Vol. 4, Issue 12, pp. 2663-2665 (December 2014)
 • Thierry Verbiest, Guy Koeckelberghs, Benoît Champagne

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 1, pp. 130-141 (January 2015)
 • Sergey Belan, Sergey Vergeles
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 1000 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings