OSA's Digital Library

Optical Materials Express

Optical Materials Express

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details
Click for help

Editor: David Hagan • Vol. 5, Iss. 4 -- April 1, 2015 • pp: 676-897

ADVANCED SOLID-STATE LASERS 2014

Category Pending

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 704–711 (2015)
 • Fabian Röser, Markus Loeser, Daniel Albach, Mathias Siebold, Stephan Grimm, David Brand, Anka Schwuchow, Andreas Langner, Gerhard Schötz, Dörte Schönfeld, and Ulrich Schramm

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 742–747 (2015)
 • Longfei Wang, Dongbing He, Suya Feng, Chunlei Yu, Lili Hu, and Danping Chen

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 794–801 (2015)
 • Zhe Kang, Xuejian Gao, Lei Zhang, Yan Feng, Guanshi Qin, and Weiping Qin

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 827–837 (2015)
 • Upendra N. Singh, Brian M. Walsh, Jirong Yu, Mulugeta Petros, Michael J. Kavaya, Tamer F. Refaat, and Norman P. Barnes

REGULAR PAPERS

Category Pending

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 676–683 (2015)
 • Minghui Zhang, Yan Liu, Huimei Yu, Jianding Yu, Xiaojie Zheng, Fei Ai, Xiuhong Pan, Hongyang Zhao, Meibo Tang, Haiqin Wen, Lijun Gai, ZhaoZhao Mao, and Chaoyue Wang

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 684–689 (2015)
 • Hongwei Chu, Jia Zhao, Tao Li, Shengzhi Zhao, Kejian Yang, Dechun Li, Guiqiu Li, Wenchao Qiao, Yuanhua Sang, and Hong Liu

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 690–703 (2015)
 • A-Ra Cho and Soo-Young Park

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 712–719 (2015)
 • Yanhua Dong, Jianxiang Wen, Fufei Pang, Yanhua Luo, Gang-ding Peng, Zhenyi Chen, and Tingyun Wang

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 720–732 (2015)
 • Andreas Herrmann, Hosam A. Othman, Achraf A. Assadi, Mirko Tiegel, Stefan Kuhn, and Christian Rüssel

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 733–741 (2015)
 • Mei Zhu and Chengkuo Lee

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 748–755 (2015)
 • M. Prasciolu, A. F. G. Leontowich, J. Krzywinski, A. Andrejczuk, H. N. Chapman, and S. Bajt

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 756–763 (2015)
 • Linlin Liu, Mingming Li, Shuzhen Cai, Yanmin Yang, and Yaohua Mai

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 764–773 (2015)
 • Shih-Hsien Liu, Po-Jen Yang, and Hong-Cheu Lin

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 774–780 (2015)
 • Andy Ying-Guey Fuh, Wei-Ko Chen, Ko-Ting Cheng, Yen-Chen Liu, Cheng-Kai Liu, and Yuan-Di Chen

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 781–793 (2015)
 • M. Olivier, P. Němec, G. Boudebs, R. Boidin, C. Focsa, and V. Nazabal

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 802–808 (2015)
 • Yanyan Feng, Ningning Dong, Yuanxin Li, Xiaoyan Zhang, Chunxia Chang, Saifeng Zhang, and Jun Wang

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 809–817 (2015)
 • Emanuele Francesco Pecora, Haiding Sun, Luca Dal Negro, and Theodore D. Moustakas

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 818–826 (2015)
 • Jun Yuan, YiYang Xie, ZhaoXin Geng, ChunXia Wang, HongMei Chen, Qiang Kan, and HongDa Chen

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 838–848 (2015)
 • Na Liu, Fanan Wei, Lianqing Liu, Hok Sum Sam Lai, Haibo Yu, Yuechao Wang, Gwo-Bin Lee, and Wen J. Li

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 849–857 (2015)
 • Young S. Park, Christopher C. S. Chan, Benjamin P. L. Reid, Mark J. Holmes, David M. Coles, Jack A. Alexander-Webber, Robin J. Nicholas, Robert A. Taylor, Seung-Woong Lee, Woochul Yang, and Hyunsik Im

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 858–869 (2015)
 • A. M. Alshehri, K. L. N. Deepak, D. T. Marquez, S. Desgreniers, and V. R. Bhardwaj

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 870–886 (2015)
 • Zhuoqi Tang, David Furniss, Michael Fay, Hesham Sakr, Lukasz Sójka, Nigel Neate, Nicola Weston, Slawomir Sujecki, Trevor M. Benson, and Angela B. Seddon

 • Optical Materials Express Vol. 5, Iss. 4, pp. 887–897 (2015)
 • Kay Schuster, Stephan Grimm, André Kalide, Jan Dellith, Martin Leich, Anka Schwuchow, Andreas Langner, Gerhard Schötz, and Hartmut Bartelt
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings