OSA's Digital Library

Photonics Research

Photonics Research

| A joint OSA/Chinese Laser Press publication

 • Editor: Zhiping (James) Zhou
 • Vol. 2, Iss. 4 — Aug. 1, 2014
 • Feat. pp: MWP1; B1–B85
Click for help

MICROWAVE PHOTONICS

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. MWP1–MWP1 (2014)
 • Jianping Yao, Kun Xu, and José Capmany

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B1–B4 (2014)
 • Hongchen Yu, Minghua Chen, Hongbiao Gao, Cheng Lei, Heng Zhang, Sigang Yang, Hongwei Chen, and Shizhong Xie

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B5–B10 (2014)
 • Fangzheng Zhang, Xiaozhong Ge, and Shilong Pan

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B11–B17 (2014)
 • Ning Zhang, Xinlun Cai, and Siyuan Yu

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B18–B25 (2014)
 • Yonatan Stern, Kun Zhong, Thomas Schneider, Ru Zhang, Yossef Ben-Ezra, Moshe Tur, and Avi Zadok

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B26–B30 (2014)
 • Shangjian Zhang, Xinhai Zou, Heng Wang, Yali Zhang, Heping Li, and Yong Liu

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B31–B34 (2014)
 • Fangjian Xing, Hongwei Chen, Cheng Lei, Zhiliang Weng, Minghua Chen, Sigang Yang, and Shizhong Xie

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B35–B39 (2014)
 • Ye Deng, Ming Li, Ningbo Huang, Hui Wang, and Ninghua Zhu

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B40–B44 (2014)
 • Zheng Guo, Huiping Tian, Xudong Wang, and Yuefeng Ji

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B45–B53 (2014)
 • Shilei Jin, Longtao Xu, Peter Herczfeld, Ashish Bhardwaj, and Yifei Li

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B54–B63 (2014)
 • Kun Xu, Ruixin Wang, Yitang Dai, Feifei Yin, Jianqiang Li, Yuefeng Ji, and Jintong Lin

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B64–B69 (2014)
 • Tadao Nagatsuma, Hiroki Nishii, and Toshiyuki Ikeo

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B70–B79 (2014)
 • Gaël Kervella, Jeremy Maxin, Mickael Faugeron, Perrine Berger, Hadrien Lanctuit, Gregoire Pillet, Loïc Morvan, Frédéric van Dijk, and Daniel Dolfi

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B80–B85 (2014)
 • Yamei Zhang, Fangzheng Zhang, and Shilong Pan
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings