OSA's Digital Library

Photonics Research

Photonics Research

| A joint OSA/Chinese Laser Press publication

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Photonics Research > Issues in Progress

Click for help

Editor: Zhiping (James) Zhou • Vol. 2, Iss. 5 -- October 1, 2014 • pp: 97-101

Research Papers

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 5, pp. 97–101 (2014)
 • Boyu Xu, Wulue Lv, Jiamu Ye, Jinhai Zhou, Xiaofeng Jin, Xianmin Zhang, Hao Chi, and Shilie Zheng

Editor: Zhiping (James) Zhou • Vol. 2, Iss. 4 -- August 1, 2014 • pp: B1-B63

MICROWAVE PHOTONICS

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B1–B4 (2014)
 • Hongchen Yu, Minghua Chen, Hongbiao Gao, Cheng Lei, Heng Zhang, Sigang Yang, Hongwei Chen, and Shizhong Xie

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B5–B10 (2014)
 • Fangzheng Zhang, Xiaozhong Ge, and Shilong Pan

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B11–B17 (2014)
 • Ning Zhang, Xinlun Cai, and Siyuan Yu

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B18–B25 (2014)
 • Yonatan Stern, Kun Zhong, Thomas Schneider, Ru Zhang, Yossef Ben-Ezra, Moshe Tur, and Avi Zadok

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B26–B30 (2014)
 • Shangjian Zhang, Xinhai Zou, Heng Wang, Yali Zhang, Heping Li, and Yong Liu

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B31–B34 (2014)
 • Fangjian Xing, Hongwei Chen, Cheng Lei, Zhiliang Weng, Minghua Chen, Sigang Yang, and Shizhong Xie

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B35–B39 (2014)
 • Ye Deng, Ming Li, Ningbo Huang, Hui Wang, and Ninghua Zhu

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B40–B44 (2014)
 • Zheng Guo, Huiping Tian, Xudong Wang, and Yuefeng Ji

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B45–B53 (2014)
 • Shilei Jin, Longtao Xu, Peter Herczfeld, Ashish Bhardwaj, and Yifei Li

 • Photonics Research Vol. 2, Iss. 4, pp. B54–B63 (2014)
 • Kun Xu, Ruixin Wang, Yitang Dai, Feifei Yin, Jianqiang Li, Yuefeng Ji, and Jintong Lin
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings