OSA's Digital Library

Photonics Research

Photonics Research

| A joint OSA/Chinese Laser Press publication

 • Forthcoming: Issue(s) in Progress | See FAQ for details

Optics InfoBase > Photonics Research > Issues in Progress

Click for help

Editor: Zhiping Zhou • Vol. 3, Iss. 3 -- June 1, 2015 • pp: 48-99  Feature pp: A79-A91

PHOTONICS BASED ON TWO DIMENSIONAL MATERIALS

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. A79–A86 (2015)
 • Zhengqian Luo, Yingyue Li, Min Zhong, Yizhong Huang, Xiaojiao Wan, Jian Peng, and Jian Weng

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. A87–A91 (2015)
 • Xiao-Fang Jiang, Lakshminarayana Polavarapu, Hai Zhu, Rizhao Ma, and Qing-Hua Xu

REGULAR PAPERS

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 48–53 (2015)
 • Weihao Liu, Zhengyuan Xu, and Liuqing Yang

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 54–57 (2015)
 • Yiguo Chen, Xiong Li, Xiangang Luo, Stefan A. Maier, and Minghui Hong

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 58–62 (2015)
 • Jinting Wang, Linjie Zhou, Haike Zhu, Rui Yang, Yanyang Zhou, Lei Liu, Tao Wang, and Jianping Chen

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 63–67 (2015)
 • Shahar Levy, Matvei Klebanov, and Avi Zadok

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 68–71 (2015)
 • Wei Wang, Zhongyi Guo, Rongzhen Li, Jingran Zhang, Yi Liu, Xinshun Wang, and Shiliang Qu

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 72–76 (2015)
 • Ke Yin, Bin Zhang, Lei Li, Tian Jiang, Xuanfeng Zhou, and Jing Hou

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 77–81 (2015)
 • Chene Tradonsky, Micha Nixon, Eitan Ronen, Vishwa Pal, Ronen Chriki, Asher A. Friesem, and Nir Davidson

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 82–85 (2015)
 • Jing Qiu, Jun-Heng Shi, Yong-Sheng Zhang, Shen-Sheng Han, and You-Zhen Gui

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 86–93 (2015)
 • Rumao Tao, Pengfei Ma, Xiaolin Wang, Pu Zhou, and Zejin Liu

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 3, pp. 94–99 (2015)
 • Bo Guo, Yong Yao, Yan-Fu Yang, Yi-Jun Yuan, Lei Jin, Bo Yan, and Jian-Yu Zhang
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings