OSA's Digital Library

Virtual Journal for Biomedical Optics

Virtual Journal for Biomedical Optics

| EXPLORING THE INTERFACE OF LIGHT AND BIOMEDICINE

 •  

Integrated optics : Optoelectronics


<< Previous Results 1-20 of 210 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA A, Vol. 31, Issue 1, pp. 41-47 (January 2014)
 • Mehjabin Sultana Monjur, Shih Tseng, Renu Tripathi, John James Donoghue, M. S. Shahriar

 • JOSA B, Vol. 31, Issue 5, pp. 1041-1045 (May 2014)
 • Vineet Kumar Rai, Pankaj Mishra

 • Optics Letters, Vol. 38, Issue 20, pp. 4220-4223 (October 2013)
 • Xianyao Li, Hao Xu, Xi Xiao, Zhiyong Li, Jinzhong Yu, Yude Yu

 • Optics Letters, Vol. 38, Issue 24, pp. 5434-5437 (December 2013)
 • S. Keyvaninia, S. Verstuyft, L. Van Landschoot, F. Lelarge, G.-H. Duan, S. Messaoudene, J. M. Fedeli, T. De Vries, B. Smalbrugge, E. J. Geluk, J. Bolk, M. Smit, G. Morthier, D. Van Thourhout, G. Roelkens

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 4, pp. 751-753 (February 2014)
 • Xianyao Li, Hao Xu, Xi Xiao, Zhiyong Li, Yude Yu, Jinzhong Yu

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 6, pp. 1449-1452 (March 2014)
 • Q. Cheng, A. Wonfor, J. L. Wei, R. V. Penty, I. H. White

 • Optics Letters, Vol. 39, Issue 8, pp. 2310-2313 (April 2014)
 • Gyungock Kim, Jeong Woo Park, In Gyoo Kim, Sanghoon Kim, Ki-Seok Jang, Sun Ae Kim, Jin Hyuk Oh, Jiho Joo, Sanggi Kim

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 20, pp. 23295-23306 (October 2013)
 • Makoto Miura, Junichi Fujikata, Masataka Noguchi, Daisuke Okamoto, Tsuyoshi Horikawa, Yasuhiko Arakawa

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 20, pp. 23325-23330 (October 2013)
 • Qing Fang, Lianxi Jia, Junfeng Song, Andy E. J. Lim, Xiaoguang Tu, Xianshu Luo, Mingbin Yu, Guoqiang Lo

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 20, pp. 23410-23415 (October 2013)
 • Tiantian Li, Junlong Zhang, Huaxiang Yi, Wei Tan, Qifeng Long, Zhiping Zhou, Xingjun Wang, Hequan Wu

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 25, pp. 30175-30182 (December 2013)
 • Joong-Seon Choe, Won-Seok Han, Duk Jun Kim, Jong-Hoi Kim, Chun Ju Youn, Dong-Young Kim, Yong-Hwan Kwon, Eun-Soo Nam

 • Optics Express, Vol. 21, Issue 25, pp. 30716-30723 (December 2013)
 • In Gyoo Kim, Ki-Seok Jang, Jiho Joo, Sanghoon Kim, Sanggi Kim, Kwang-Seong Choi, Jin Hyuk Oh, Sun Ae Kim, Gyungock Kim

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 2, pp. 2119-2125 (January 2014)
 • Po Dong, Chongjin Xie, Lawrence L. Buhl

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 5, pp. 5010-5016 (March 2014)
 • Ye Liu, Jiang Zhu, Zhuoyang Gao, Haibin Zhu, Chun Jiang

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 5, pp. 6108-6113 (March 2014)
 • H. Tanobe, Y. Kurata, Y. Nakanishi, H. Fukuyama, M. Itoh, E. Yoshida

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 6, pp. 6674-6679 (March 2014)
 • D. Marris-Morini, L. Virot, C. Baudot, J.-M. Fédéli, G. Rasigade, D. Perez-Galacho, J.-M. Hartmann, S. Olivier, P. Brindel, P. Crozat, F. Bœuf, L. Vivien

 • Optics Express, Vol. 22, Issue 7, pp. 8451-8459 (April 2014)
 • Seiji Takeda, Shigeru Nakagawa

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 17, Issue 5, pp. 428-432 (October 2013)
 • Kyong Chan Heo, Youngku Sohn, Jonghoon Yi, Jin Hyuk Kwon, Jin Seog Gwag

 • Journal of the Optical Society of Korea, Vol. 18, Issue 1, pp. 78-81 (February 2014)
 • Jin Seog Gwag

 • Photonics Research, Vol. 2, Issue 3, pp. A25-A33 (June 2014)
 • Hyunil Byun, Jinkwon Bok, Kwansik Cho, Keunyeong Cho, Hanmei Choi, Jinyong Choi, Sanghun Choi, Sangdeuk Han, Seokyong Hong, Seokhun Hyun, T. J. Jeong, Ho-Chul Ji, In-Sung Joe, Beomseok Kim, Donghyun Kim, Junghye Kim, Jeong-Kyoum Kim, Kiho Kim, Seong-Gu Kim, Duanhua Kong, Bongjin Kuh, Hyuckjoon Kwon, Beomsuk Lee, Hocheol Lee, Kwanghyun Lee, Shinyoung Lee, Kyoungwon Na, Jeongsik Nam, Amir Nejadmalayeri, Yongsang Park, Sunil Parmar, Junghyung Pyo, Dongjae Shin, Joonghan Shin, Yong-hwack Shin, Sung-Dong Suh, Honggoo Yoon, Yoondong Park, Junghwan Choi, Kyoung-Ho Ha, Gitae Jeong
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 210 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings