OSA's Digital Library

Virtual Journal for Biomedical Optics

Virtual Journal for Biomedical Optics

| EXPLORING THE INTERFACE OF LIGHT AND BIOMEDICINE

 •  

Materials : Rare-earth-doped materials


<< Previous Results 1-20 of 775 Next >>
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 2, pp. 263-269 (February 2015)
 • Z. Liu, B. Qu, J. L. Doualan, B. Xu, H. Xu, Z. Cai, A. Braud, P. Camy, R. Moncorgé

 • JOSA B, Vol. 32, Issue 2, pp. 303-308 (February 2015)
 • Qin Weiping, Sin Cholnam, Liu Zhenyu, Qin Guanshi, Wu Changfeng

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 5, pp. 681-684 (March 2015)
 • Ying-bin Xing, Hong-qi Huang, Nan Zhao, Lei Liao, Jin-yan Li, Neng-li Dai

 • Optics Letters, Vol. 40, Issue 5, pp. 796-799 (March 2015)
 • Kunlun Yan, Khu Vu, Steve Madden

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 2819-2826 (February 2015)
 • Chen Zhu, Chunyan Lv, Canxing Wang, Yiping Sha, Dongsheng Li, Xiangyang Ma, Deren Yang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. 3270-3281 (February 2015)
 • Vera Pukhkaya, Philippe Goldner, Alban Ferrier, Nadège Ollier

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 3, pp. A51-A61 (February 2015)
 • Xiaobo Chen, Song Li, Gregory J. Salamo, Yongliang Li, Lizhu He, Guojian Yang, Yan Gao, Quanlin Liu

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 3920-3927 (February 2015)
 • Peixiong Zhang, Baitao Zhang, Jiaqi Hong, Lianhan Zhang, Jingliang He, Yin Hang

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4163-4172 (February 2015)
 • A.L. Pelé, A. Braud, J.L. Doualan, R. Chahal, V. Nazabal, C. Boussard-Plédel, B. Bureau, R. Moncorgé, P. Camy

 • Optics Express, Vol. 23, Issue 4, pp. 4630-4640 (February 2015)
 • Elton Soares de Lima Filho, Kummara Venkata Krishnaiah, Yannick Ledemi, Ye-Jin Yu, Younes Messaddeq, Galina Nemova, Raman Kashyap

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 5, pp. 1198-1205 (February 2015)
 • Fengxiao Wang, Feng Song, Shuangxin An, Wenshun Wan, Hao Guo, Shujing Liu, Jianguo Tian

 • Applied Optics, Vol. 54, Issue 7, pp. 1594-1597 (March 2015)
 • T. Zhao, F. Wang, D. Y. Shen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 13, Issue 3, pp. 031601-031601 (March 2015)
 • Qing Wen, Siguo Xiao, Xuejun Gao, Wenbing Xia, Xiaoliang Yang

 • Biomedical Optics Express, Vol. 6, Issue 3, pp. 838-848 (March 2015)
 • Yuxiang Zhao, Qiuqiang Zhan, Jing Liu, Sailing He

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 2, pp. 274-280 (February 2015)
 • Talal Mohammed Al Tahtamouni, Xiaozhang Du, Jing Li, Jingyu Lin, Hongxing Jiang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 503-514 (March 2015)
 • J.A. Novoa-López, P. Martín-Ramos, H. Michinel, I.J. Sola, P. Chamorro-Posada

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 585-595 (March 2015)
 • Fang Yu, Yanmin Yang, Xianyuan Su, Chao Mi, Hyo Jin Seo

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 596-602 (March 2015)
 • Dae-Woo Jeon, Zhenyu Sun, Jing Li, Jingyu Lin, Hongxing Jiang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 3, pp. 648-654 (March 2015)
 • Talal Mohammed Al Tahtamouni, Xiaozhang Du, Jingyu Lin, Hongxing Jiang

 • Optical Materials Express, Vol. 5, Issue 4, pp. 676-683 (April 2015)
 • Minghui Zhang, Yan Liu, Huimei Yu, Jianding Yu, Xiaojie Zheng, Fei Ai, Xiuhong Pan, Hongyang Zhao, Meibo Tang, Haiqin Wen, Lijun Gai, ZhaoZhao Mao, Chaoyue Wang
Export and save citations. Select articles then choose an action. Click for help
Select all       
<< Previous Results 1-20 of 775 Next >>

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings