OSA's Digital Library

Optics Letters

Optics Letters

| RAPID, SHORT PUBLICATIONS ON THE LATEST IN OPTICAL DISCOVERIES

 • Editor: Alan E. Willner
 • Vol. 38, Iss. 7 — Apr. 1, 2013
 • pp: 1010–1187

Optics InfoBase > Optics Letters > Volume 38 > Issue 7 > Table of Contents

Topics in this Issue

 
 • Coherence and Statistical Optics
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Integrated Optics
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Metamaterials
 • Nonlinear Optics
 • Optical Devices
 • Optics in Computing
 • Optoelectronics
 • Photonic Crystals
 • Physical Optics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Scattering
 • Spectroscopy
 • Surface Plasmons
 • Thin Films
 • Ultrafast Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Coherence and Statistical Optics

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1107–1109 (2013)
 • P. L. Makowski and A. W. Domanski

Diffraction and Gratings

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1116–1118 (2013)
 • Jia Wang, Yang Song, Zhen-hua Li, and An-zhi He

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1128–1130 (2013)
 • Regis Barillé, Darío G. Pérez, Yohann Morille, Sonia Zielińska, and Ewelina Ortyl

Fiber Optics and Optical Communications

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1055–1057 (2013)
 • Jingchi Cheng, Ming Tang, Songnian Fu, Perry Ping Shum, and Deming Liu

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1071–1073 (2013)
 • Hu Liang, Weigang Zhang, Pengcheng Geng, Yange Liu, Zhi Wang, Junqi Guo, Shecheng Gao, and Suyuan Yan

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1083–1085 (2013)
 • Bing Qi, Fei Ye, Li Qian, and Hoi-Kwong Lo

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1089–1091 (2013)
 • Anders Tegtmeier Pedersen and Karsten Rottwitt

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1098–1100 (2013)
 • Zhongle Wu, Yitang Dai, Feifei Yin, Kun Xu, Jianqiang Li, and Jintong Lin

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1164–1166 (2013)
 • Liwei Li, Xiaoke Yi, Thomas X. H. Huang, and Robert A. Minasian

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1167–1169 (2013)
 • Jianyu Zheng, Hui Wang, Lixian Wang, Ninghua Zhu, Jianguo Liu, and Sunlong Wang

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1170–1172 (2013)
 • Qirong Xiao, Xiao Chen, Haichui Ren, Ping Yan, and Mali Gong

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1092–1094 (2013)
 • C. Clivati, D. Calonico, G. A. Costanzo, A. Mura, M. Pizzocaro, and F. Levi

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1137–1139 (2013)
 • David J. Bowman, Malcolm J. King, Andrew J. Sutton, Danielle M. Wuchenich, Robert L. Ward, Emmanuel A. Malikides, David E. McClelland, and Daniel A. Shaddock

Integrated Optics

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1016–1018 (2013)
 • Victor Dmitriev, Marcelo N. Kawakatsu, and Gianni Portela

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1031–1033 (2013)
 • Pao Tai Lin, Vivek Singh, Yan Cai, Lionel C. Kimerling, and Anu Agarwal

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1061–1063 (2013)
 • Dzmitry O. Dzibrou, Jos J. G. M. van der Tol, and Meint K. Smit

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1122–1124 (2013)
 • Yang Xia, Ciyuan Qiu, Xuezhi Zhang, Weilu Gao, Jie Shu, and Qianfan Xu

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1146–1148 (2013)
 • Amol Choudhary, Pradeesh Kannan, Jacob I. Mackenzie, Xian Feng, and David P. Shepherd

Lasers and Laser Optics

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1019–1021 (2013)
 • Yanxing Ma, Pu Zhou, Rumao Tao, Lei Si, and Zejin Liu

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1022–1024 (2013)
 • H. J. Strauss, D. Preussler, M. J. D. Esser, W. Koen, C. Jacobs, O. J. P. Collett, and C. Bollig

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1025–1027 (2013)
 • L. H. Tan, C. F. Chua, and P. B. Phua

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1049–1051 (2013)
 • Zhixu Jia, Hang Li, Xiangwei Meng, Lai Liu, Guanshi Qin, and Weiping Qin

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1068–1070 (2013)
 • Yu Qin, Heishun Zen, Xiaolong Wang, Toshiteru Kii, Takashi Nakajima, and Hideaki Ohgaki

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1101–1103 (2013)
 • M. L. Gong, Yuntao Qiu, Lei Huang, Qiang Liu, Ping Yan, and H. T. Zhang

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1113–1115 (2013)
 • Lianping Hou, Mohsin Haji, and John H. Marsh

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1155–1157 (2013)
 • Alessio Gambetta, Nicola Coluccelli, Marco Cassinerio, Davide Gatti, Paolo Laporta, Gianluca Galzerano, and Marco Marangoni

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1161–1163 (2013)
 • Hua Luo, Kai Li, Dongfang Zhang, Tianyou Gao, and Kaijun Jiang

Materials

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1158–1160 (2013)
 • Akifumi Ogiwara, Minoru Watanabe, and Retsu Moriwaki

Metamaterials

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1125–1127 (2013)
 • Nan Zhang, Peiheng Zhou, Dengmu Cheng, Xiaolong Weng, Jianliang Xie, and Longjiang Deng

Nonlinear Optics

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1010–1012 (2013)
 • O. A. Egorov and F. Lederer

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1064–1066 (2013)
 • Xianling Shi, Fangwei Ye, Boris Malomed, and Xianfeng Chen

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1077–1079 (2013)
 • Kuan-Hsien Kuo, YuanYao Lin, and Ray-Kuang Lee

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1152–1154 (2013)
 • Zhang Luo, Xiaodong Yuan, Zhihong Zhu, Ken Liu, Weimin Ye, Chun Zeng, and Jiarong Ji

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1185–1187 (2013)
 • Alaa Al-kadry, Chams Baker, Mohammed El Amraoui, Younès Messaddeq, and Martin Rochette

Optical Devices

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1013–1015 (2013)
 • Chuan-En Lee and Shie-Chang Jeng

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1043–1045 (2013)
 • James H. Clegg and Mark A. A. Neil

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1052–1054 (2013)
 • Victor Dmitriev, Fernando Paixão, and Marcelo Kawakatsu

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1176–1178 (2013)
 • Jui-Yu Lai, Cheng-Wei Hsu, Dong-Yi Wu, Sheng-Bang Hung, Ming-Hsien Chou, and Shang-Da Yang

Optics in Computing

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1149–1151 (2013)
 • Nikolay L. Kazanskiy, Pavel G. Serafimovich, and Svetlana N. Khonina

Optoelectronics

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1040–1042 (2013)
 • Pan Wang, Zhiyong Li, Lei Zhang, and Limin Tong

Photonic Crystals

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1046–1048 (2013)
 • M. Srinivas Reddy, R. Vijaya, Ivan D. Rukhlenko, and Malin Premaratne

Physical Optics

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1058–1060 (2013)
 • Jesús Álvarez, Carlos Serrano, Daniel Hill, and Juan Martínez-Pastor

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1074–1076 (2013)
 • Colin J. R. Sheppard

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1080–1082 (2013)
 • Wenxue Chen, Shulian Zhang, and Xingwu Long

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1131–1133 (2013)
 • Oriol Arteaga

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1134–1136 (2013)
 • Oriol Arteaga and Bart Kahr

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1182–1184 (2013)
 • Shibiao Wei, Jiao Lin, Qian Wang, Guanghui Yuan, Luping Du, Rong Wang, Le Xu, Minghui Hong, Changjun Min, and Xiaocong Yuan

Remote Sensing and Sensors

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1095–1097 (2013)
 • Satoshi Someya, Keiko Ishii, Masayuki Saeki, and Tetsuo Munakata

Scattering

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1110–1112 (2013)
 • Ziyu Gu and Wim Ubachs

Spectroscopy

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1034–1036 (2013)
 • Yong Sing You, Taek Il Oh, and Ki-Yong Kim

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1086–1088 (2013)
 • Toshihiro Somekawa, Makoto Kasaoka, Fumio Kawachi, Yoshitomo Nagano, Masayuki Fujita, and Yasukazu Izawa

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1104–1106 (2013)
 • Jinsong Liu, Hu Wang, Kejia Wang, Zhengang Yang, and Shenglie Wang

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1140–1142 (2013)
 • M. Massaouti, A. A. Basharin, M. Kafesaki, M. F. Acosta, R. I. Merino, V. M. Orera, E. N. Economou, C. M. Soukoulis, and S. Tzortzakis

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1179–1181 (2013)
 • Yingran He, Huixu Deng, Xiangyang Jiao, Sailing He, Jie Gao, and Xiaodong Yang

Surface Plasmons

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1119–1121 (2013)
 • Andreas Norrman, Tero Setälä, and Ari T. Friberg

Thin Films

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1028–1030 (2013)
 • Hans Lochbihler and Yan Ye

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1037–1039 (2013)
 • Floriane Leroy, Anthony Rousseau, Sandrine Payan, Elhadj Dogheche, David Jenkins, Didier Decoster, and Mario Maglione

Ultrafast Optics

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1143–1145 (2013)
 • Peeter Piksarv, Andreas Valdmann, Heli Valtna-Lukner, Roland Matt, and Peeter Saari

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1173–1175 (2013)
 • David T. Lloyd, Kevin O’Keeffe, and Simon M. Hooker

Errata

Lasers and Laser Optics

 • Optics Letters Vol. 38, Iss. 7, pp. 1067–1067 (2013)
 • Roey Zuitlin, Yariv Shamir, Yoav Sintov, and Mark Shtaif
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings